Giáo án điện tử toán 6

Chương thơm 1: Ôn tập với bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Bài: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài 8: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 bài bác 11: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài 13: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài bác 16: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 bài bác 21: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài bác 24: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 bài 29: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 bài 32: Luyện tậpGiải bài bác tập SGK trang 25 Toán lớp 6 tập 1: Phxay trừ với phép phân chia Bài: Lũy vượt cùng với số nón tự nhiên và thoải mái - Nhân hai lũy vượt thuộc cơ sốGiáo án Số học tập 6 bài xích 12: Lũy vượt với số nón thoải mái và tự nhiên - Nhân nhị lũy vượt cùng cơ số Bài: Chia nhì lũy vượt thuộc cơ sốGiáo án Số học tập 6 bài bác 14: Chia nhị lũy vượt cùng cơ số Bài: Thứ từ triển khai những phnghiền tínhGiáo án Số học tập 6 bài 15: Thứ đọng trường đoản cú thực hiện những phép tính Bài: Tính chất chia hết của một tổngGiáo án Số học 6 bài 18: Tính hóa học chia hết của một tổng Bài: Dấu hiệu phân chia không còn đến 2, đến 5Giáo án Số học 6 bài bác 19: Dấu hiệu phân tách hết mang đến 2, đến 5 Bài: Dấu hiệu phân tách hết cho 3, cho 9Giáo án Số học tập 6 bài 20: Dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9 Bài: Ước và bộiGiáo án Số học 6 bài bác 22: Ước cùng bội Bài: Số nguim tố, đúng theo số bảng số nguyên tốGiáo án Số học tập 6 bài bác 23: Số nguyên ổn tố, vừa lòng số bảng số nguyên ổn tố Bài: Phân tích một số ra thừa số ngulặng tố Giáo án Số học tập 6 bài xích 25: Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố Bài: Phxay cộng cùng phxay nhânGiáo án Số học 6 bài 7: Phép cộng cùng phép nhân Bài: Phép trừ và phnghiền chiaGiáo án Số học tập 6 bài 9: Phép trừ cùng phnghiền chiaGiáo án Số học tập 6 bài 10: Phép trừ và phnghiền phân tách Bài: Ước phổ biến với bội chungGiáo án Số học 6 bài bác 26: Ước chung và bội tầm thường Bài: Ước thông thường mập nhấtGiáo án Số học tập 6 bài 27: Ước chung to nhấtGiáo án Số học tập 6 bài xích 28: Ước thông thường lớn số 1 Bài: Bội thông thường nhỏ tuổi nhấtGiáo án Số học 6 bài bác 30: Bội phổ biến nhỏ nhấtGiáo án Số học 6 bài bác 31: Bội chung bé dại độc nhất vô nhị Bài: Ôn tập chương thơm 1Giáo án Số học tập 6 bài xích 33: Ôn tập chương 1Giáo án Số học 6 bài 34: Ôn tập cmùi hương 1Giáo án Số học 6 bài xích 35: Ôn tập cmùi hương 1 Chương 2: Số nguim Bài 1: Làm thân quen với số nguyênGiáo án Số học tập 6 bài 1: Làm quen với số nguyên ổn Bài: Tập thích hợp các số nguyênGiáo án Số học 6 bài 2: Tập phù hợp các số nguyênGiáo án Số học tập 6 bài 3: Tập thích hợp những số nguyên Bài: Thđọng trường đoản cú vào tập thích hợp các số nguyênGiáo án Số học tập 6 bài 4: Thđọng trường đoản cú vào tập phù hợp các số nguyênGiáo án Số học tập 6 bài xích 5: Thứ đọng trường đoản cú trong tập phù hợp những số ngulặng Bài: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài 6: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài 9: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 bài xích 12: Luyện tậpGiáo án Số học 6 chương 2 bài 16: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 bài 23: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài xích 25: Luyện tập Bài: Cộng nhì số nguyên thuộc dấuGiáo án Số học 6 bài bác 7: Cộng hai số ngulặng thuộc dấuGiáo án Số học 6 bài 8: Cộng hai số ngulặng thuộc vệt Bài: Tính chất của phxay cùng các số nguyênGiáo án Số học tập 6 bài bác 10: Tính chất của phép cộng các số nguyên Bài: Phxay trừ hai số nguyênGiáo án Số học 6 bài bác 11: Phép trừ hai số nguim Bài: Quy tắc vệt ngoặcGiáo án Số học 6 bài 13: Quy tắc lốt ngoặcGiáo án Số học tập 6 bài bác 14: Quy tắc vệt ngoặc Bài: Quy tắc gửi vếGiáo án Số học 6 bài bác 15: Quy tắc đưa vế Bài: Nhân hai số ngulặng không giống dấuGiáo án Số học tập 6 bài xích 21: Nhân hai số nguyên ổn không giống vết Bài: Nhân hai số ngulặng cùng dấuGiáo án Số học 6 bài 22: Nhân nhị số nguyên ổn thuộc vệt Bài: Tính chất của phnghiền nhânGiáo án Số học tập 6 bài bác 24: Tính hóa học của phnghiền nhân Bài: Bội và ước của một vài nguyênGiáo án Số học 6 bài bác 26: Bội cùng ước của một trong những nguyênGiáo án Số học 6 bài 27: Bội cùng ước của một trong những nguyên Bài: Ôn tập chương 2Giáo án Số học tập 6 bài bác 28: Ôn tập chương thơm 2Giáo án Số học 6 bài 29: Ôn tập cmùi hương 2 Bài: Ôn tập học tập kìGiáo án Số học 6 bài xích 17: Ôn tập học tập kì 1Giáo án Số học tập 6 bài xích 18: Ôn tập học kì 1Giáo án Số học 6 bài 19: Ôn tập học kì 1Giáo án Số học tập 6 bài xích 20: Ôn tập học tập kì 1Giáo án Số học tập 6 bài bác 39: Ôn tập cuối nămGiáo án Số học tập 6 bài xích 40: Ôn tập cuối nămGiáo án Số học tập 6 bài xích 41: Ôn tập thời điểm cuối năm Chương 3: Phân số Bài: Msinh hoạt rộng khái niệm về phân sốGiáo án Số học 6 bài xích 1: Msinh hoạt rộng lớn quan niệm về phân số Bài: Phân số bởi nhauGiáo án Số học 6 bài 2: Phân số đều nhau Bài: Tính hóa học cơ bản của phân sốGiáo án Số học tập 6 bài xích 3: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân sốGiáo án Số học tập 6 bài 4: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số Bài: Rút gọn phân sốGiáo án Số học tập 6 bài xích 5: Rút gọn phân sốGiáo án Số học 6 bài bác 6: Rút gọn phân số Bài: Quy đồng mẫu mã những phân sốGiáo án Số học 6 bài xích 7: Quy đồng chủng loại nhiều phân sốGiáo án Số học 6 bài bác 8: Quy đồng mẫu những phân số Bài: Luyện tậpGiáo án Số học 6 cmùi hương 3 bài bác 9: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài 15: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài xích 18: Luyện tậpGiáo án Số học 6 chương 3 bài bác 21: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 chương thơm 3 bài xích 24: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 bài bác 27: Luyện tậpGiáo án Số học tập 6 bài xích 28: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài 31: Luyện tậpGiáo án Số học 6 bài xích 34: Luyện tập Bài: So sánh phân sốGiáo án Số học tập 6 bài bác 10: So sánh phân sốGiáo án Số học tập 6 bài xích 11: So sánh phân số Bài: Phxay cộng phân sốGiáo án Số học tập 6 bài 12: Phép cùng phân sốGiáo án Số học 6 bài xích 13: Phnghiền cộng phân số Bài: Tính chất cơ bản của phép cộng phân sốGiáo án Số học 6 bài xích 14: Tính hóa học cơ bạn dạng của phxay cùng phân số Bài: Phxay trừ phân sốGiáo án Số học 6 bài bác 16: Phép trừ phân sốGiáo án Số học 6 bài xích 17: Phnghiền trừ phân số Bài: Phxay nhân phân sốGiáo án Số học 6 bài xích 19: Phnghiền nhân phân số Bài: Tính chất cơ bạn dạng của phnghiền nhân phân sốGiáo án Số học tập 6 bài xích 20: Tính chất cơ bản của phxay nhân phân số Bài: Phép phân tách phân sốGiáo án Số học tập 6 bài xích 22: Phxay phân chia phân sốGiáo án Số học 6 bài 23: Phép phân chia phân số Bài: Hỗn số - Số thập phân - Phần trămGiáo án Số học 6 bài bác 25: Hỗn số - Số thập phân - Phần trămGiáo án Số học 6 bài xích 26: Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm Bài: Tìm quý giá phân số của một số trong những mang đến trướcGiáo án Số học tập 6 bài 29: Tìm quý giá phân số của một vài mang đến trước Bài: Tìm một số trong những biết cực hiếm của một phân số của nóGiáo án Số học tập 6 bài 30: Tìm một vài biết quý giá của một phân số của chính nó Bài: Tìm tỉ số của nhì sốGiáo án Số học 6 bài xích 32:Tìm tỉ số của nhị sốGiáo án Số học 6 bài bác 33: Tìm tỉ số của nhị số Bài: Biểu vật dụng phần trămGiáo án Số học tập 6 bài xích 35: Biểu thứ phần trămGiáo án Số học tập 6 bài xích 36: Biểu vật xác suất Bài: Ôn tập cmùi hương 3Giáo án Số học 6 bài xích 37: Ôn tập cmùi hương 3Giáo án Số học 6 bài xích 38: Ôn tập chương 3