ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM 2020 TẢI NHIỀU

132 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 5 được cqaugusta.com sưu tầm với đăng cài đặt là tài liệu tham khảo có lợi dành cho chúng ta học sinh lớp 5. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các bạn ôn tập và nâng cao kỹ năng vào chương trình học kì 1 lớp 5. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 năm 2020 tải nhiều


Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2020

100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: Sở 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tân oán Có đáp án

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 1

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng.

1) Số tương thích viết vào khu vực chnóng (...) để: 3kilogam 3g = ... kg là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân

*
được viết dưới dạng số thập phân là:


A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vngơi nghỉ hết 24000 đồng. Vậy download 30 quyển vlàm việc như vậy không còn số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

3) 0,9 □

5) 5mét vuông 25dmét vuông = 525 dmét vuông □

4) 96,4 > 96,38 □

6) 1kilogam 1g = 1001g □

Phần II. Phần từ bỏ luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

*

*

*

*

2) Viết số thích hợp vào ô trống.

Bài 2: Tìm x?

*

*

Bài 3: Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, tín đồ ta sử dụng nhiều loại gạch ốp men hình vuông bao gồm cạnh 30centimet. Hỏi bắt buộc từng nào viên gạch để lát bí mật nền cnạp năng lượng chống kia, biết rằng cnạp năng lượng phòng bao gồm chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch vữa ko xứng đáng kể).


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚPhường 5 - ĐỀ 2

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán– Lớp 5

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số "Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám" viết nlỗi sau:

A. 47,480 

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2: Biết 12,□4 2

Câu 2: Tính:

*

*

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 80m cùng gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. Biết rằng cđọng 100m2 thu hoạch được 50kilogam thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao những kg thóc?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 3

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trcầu câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 trong số 30,584 có quý hiếm là:

A. 80

B.

*

C.

*

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:


A.

*

B.

*

C.

*

c) Số lớn nhất vào các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 hiểu là:

A. Không phẩy tám.

B. Không, không tám.

C. Không phẩy ko tám.

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

*
= ……………………………

*
= ……………………………

Bài 3: Điền dấu , = vào ô trống :

17,5 ......... 17,500

*
....... 14,5

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 mét vuông = ……………………………cm2

b) 2 kmét vuông = ………………………ha

c) 2608 m2 = …………dam2……………m2

d) 30000hm2 = ………………… ha

Bài 5: Tính kết quả:

a.

*

b.

*

Bài 6: 8 người đắp xong xuôi một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp kết thúc đoạn đường đó vào 4 ngày thì phải cần từng nào người?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP. 5 - ĐỀ 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

1. Số thập phân bao gồm có: năm trăm; nhị solo vị; sáu phần mười; tám Phần Trăm viết là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

2. Chữ số 6 trong những thập phân 82,561 có mức giá trị là:

A.

*

B.

*

C.

*

D. 6

3.

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

4. Số lớn nhất trong các số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

`A. 6,235

B. 5,325

C. 6,325

D. 4,235

5. Số thập phân 25,18 thông qua số thập phân như thế nào sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

6. 0,05 viết dưới dạng phân số thập phân là:


A.

*

B.

*

C.

*

D. 5

II. Tự luận:

1. Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5 tấn 562 kilogam = ……tấn

d. 12mét vuông 5dm2 =……. m2

2. Bài toán

Mua 9 quyển vsinh sống không còn 36000 đồng. Hỏi tải 27 quyển vnghỉ ngơi như thế thì hết từng nào tiền?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 5

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Em xuất xắc khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng độc nhất cho mỗi thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tứ chục, hai đơn vị chức năng cùng tám phần mười viết là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số có năm ngàn, sáu trăm với hai phần mười viết là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 trong các thập phân 12,576 ở trong sản phẩm như thế nào ?

A. Hàng đối kháng vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết dưới dạng lếu số là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

5) Hai số tự nhiên liên tục phù hợp viết vào chỗ chấm (… 2 = ……..dm2

b) 6dm2 4cmét vuông = ……..cm2

c) 23dmét vuông =…...mét vuông

d) 5,34kmét vuông = …….ha

Bài 4. Tính:

Bài 5. Mua 15 quyển sách Tân oán không còn 135000 đồng. Hỏi cài 45 quyển sách Tân oán không còn bao nhiêu tiền?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP.. 5 - ĐỀ 6

Phần 1: Khoanh vào công dụng đúng.

Bài 1: Cho số thập phân 34,567 . Giá trị của chữ số 5 là:

a, 50

b,

*

c,

*

d,

*

Bài 2: Chuyển phân số thập chia thành số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3: 3m25dmét vuông = ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân làm sao rất khác cùng với những số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau thành số thập phân rồi phát âm các số thập phân kia.

Xem thêm: Sự Tích Hòn Đá Cuội Là Gì ? Công Dụng Và Ý Nghĩa Của Đá Cuội

*
= ………………………………………………………….

*
=………………………………………………………….


Bài 2: So sánh các số thập phân sau:

a, 7,899 với 7,9

b, 90,6 cùng 89,7

………………. ……………….

Bài 3: Xếp các số sau theo trang bị tự từ bé mang đến lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thập phân tương thích vào địa điểm chấm

a, 42dm4centimet = …………………….dm

b, 2cm25mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5: Mua 15 bộ vật dụng học toán hết 450 000 đồng . Hỏi tải 30 bộ đồ dùng học toán thù như vậy hết bao nhiêu tiền?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 7

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1. Hỗn số

*
được viết thành phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

2. Viết số thập phân tất cả có: Sáu mươi nhị đơn vị, sáu phần mười, bảy Tỷ Lệ với tám phần nghìn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

3. Chữ số 6 trong những thập phân 8,962 có giá trị là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

4. Phân số thập phân

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

5. Hỗn số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: Tự luận:

1. Điền vết ( >; □ 83,19 

b. 48,5 □ 48,500

c. 7,843 □ 7,85

d. 90,7 □ 89,7

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều rộng 60m, chiều dài bởi 5/3 chiều rộng.

a. Tính diện tích thửa ruộng kia.

b. Biết rằng, mức độ vừa phải cứ 100mét vuông thu hoạch được 30kilogam thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 8

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng tuyệt nhất.

Câu 1: (0.5 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2: (0.5 điểm) Viết số thập phân tương thích vào vị trí chnóng 5km 302m = ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3: (0.5 điểm) Số lớn số 1 trong các số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4: (0.5 điểm) Viết số tương thích vào khu vực chấm: 7m2 2 dmét vuông = …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5: (1 điểm) Mỗi xe pháo đổ 2 lít xăng thì vừa đủ số xăng cho 12 xe pháo. Vậy mỗi xe cộ đổ 3 lít thì số xăng đó đủ mang đến từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7: Một khu vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi làm việc bên trên hình vẽ mặt. Diện tích của căn vườn là:

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Tìm x

a.

*
x X =
*

b.

*
- x =
*

Câu 2: Viết số tương thích vào chỗ chấm: (1 điểm)

a. 6m 25 cm = ................m

b. 25ha =..................km2

Câu 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 64m, chiều nhiều năm bởi 5/3D rộng. Người ta đã áp dụng

*
diện tích mảnh đất để gia công đơn vị.


a. Tính chiều dài chiều rộng?

b. Tính diện tích phần đất làm cho nhà?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 9

Bài 1:

a. (1đ) Viết số thập phân phù hợp vào chổ chấm:

- Bảy đơn vị chức năng, tám phần mười:………………………………………

- Bốn trăm, năm chục, bảy phần mười, ba phần trăm:………………………

b. (1đ) Sắp xếp những số thập phân sau: 6,35; 5,45; 6,53; 5,1; 6,04.

- Theo máy từ từ nhỏ xíu cho lớn:………………………………………………………………

- Theo sản phẩm công nghệ từ tự béo mang đến bé: ………………………………………………………………

Bài 2: Điền lốt ( > ; □ 12,5 tấn

b. 0,5 tấn □ 500 kg

c. 452g □ 4,5 kg

d. 260 ha □ 26 km2

Bài 3 Tính:

a.

*

b.

*

Bài 4. Viết số phù hợp vào chổ chấm:

a. 4,35mét vuông = ……….dm2

b. 8 tấn 35kg = ………tấn

c.

*
ha =………...mét vuông

d. 5 kg 50g = ………..kg

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a.

*
viết thành phân số thập phân là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

b.

*
Viết dưới dạng số thập phân được:

A. 7,0

B. 0,07

C. 70,0

D. 0,7

Bài 6. Một mhình họa sân vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 90m, biết chiều rộng bằng 4/5 chiều lâu năm.

Tđam mê khảo vừa đủ cục bộ các đề thi trên file mua về.

Bộ đề cương ôn tập học tập kì 1 lớp 5 mới nhất

Đề thi học tập kì 1 lớp 5 được sở hữu nhiều nhất

Tyêu thích khảo những dạng đề thi khác:

Tsay mê khảo thêm các đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 tất cả giải đáp cùng ma trận để giúp đỡ các bé bỏng học hành, thế có thể kỹ năng và kiến thức cũng giống như va chạm với tương đối nhiều đề thi, các dạng bài bác tân oán xuất xắc cùng khó lớp 5 vừa giúp củng nuốm kiến thức sẵn sàng cho các kỳ thi đặc biệt quan trọng sắp tới diễn ra trong thời gian tới như thi học kỳ 1, các bài xích điều tra chất lượng đầu năm mới khi bé bỏng vào lớp 6,....