Giá trị của biểu thức

Tân oán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức là bài toán khiến những trở ngại mang đến bé khi tham gia học. Bài học này cqaugusta.com cung cấp một trong những dạng toán thù với luật lệ tính.Tân oán lớp 3 tính quý giá của biểu thức là bài xích toán thù gây các trở ngại mang đến bé khi tham gia học. Bài học này cqaugusta.com hỗ trợ một số dạng toán thù với phép tắc tính.

Bạn đang xem: Giá trị của biểu thức

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính quý hiếm của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm các số được nối cùng nhau vày những phép tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là kết quả sau khi tiến hành các phép tính trong biểu thức. Giá trị biểu thức là công dụng của các phép tính.

VD:

Biểu thức: 13 + trăng tròn + 10 = 43

Trong đó:

13 + đôi mươi + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1Thđọng từ ưu tiên phnghiền tính cùng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính giá trị của biểu thức

đôi mươi + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ tự ưu tiên phxay tính chứa cộng trừ nhân chia

*

VD: Tính giá trị của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ đọng từ ưu tiên với biểu thức cất dấu ngoặc

*

Nếu biểu thức cất những các loại dấu ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì thực hiện những phxay tính trong ngoặc trước. Sau đó triển khai các phép tính ngoại trừ ngoặc.

VD: Tính giá trị biểu thức

10 + đôi mươi + (50 - 10)

= 10 + trăng tròn + 40

= 70

Thực hiện nay các phép tính trong số ngoặc (), <>, thì tiến hành theo sản phẩm từ bỏ nhỏng sau: ngoặc tròn () cho ngoặc vuông <> với cuối cùng là ngoặc nhọn .

Xem thêm: Giáo Án Sinh Học 11 Bài 2: Vận Chuyển Các Chất Trong Cây, Bài 2 Sinh 11: Vận Chuyển Các Chất Trong Cây

VD: Tính giá trị của biểu thức

36 + 4 x <30 + (trăng tròn - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức trên đây các nhỏ cần được học thuộc bằng phương pháp rèn luyện làm cho các bài xích tập.

3. Những bài tập vận dụng toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức

Các con hoặc phụ huynh lý giải nhỏ họctoán thù lớp 3dạng toán tính quý giá của biểu thức cần bắt đầu từ những dạng toán thù cơ bản, dần lên nâng cao. Có những điều đó, các bé mới rất có thể nắm rõ các phép tắc tính quý hiếm biểu thức. Nên ban đầu dậy con những dạng toán thù từ bỏ 2 cho 3 phxay tính.

Dưới đây là những bài xích tập tân oán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức từ cơ bạn dạng đến nâng cấp, những con với phụ huynh tđắm say khảo:

3.1Các dạng bài xích toán tính giá trị biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những quý hiếm biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + 20 – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính cực hiếm của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (đôi mươi – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + đôi mươi

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng bài toán tính quý hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con cần nuốm cứng cáp những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản cùng phương thức tính cực hiếm biểu thức lớp 3 để gia công những dạng bài cải thiện tiếp sau đây.

Bài 1:

Tính nhanh khô giá trị của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng vốn của hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (gồm 111 số ít 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 mẫu tất, được xếp phần đa vào trong 3 ngăn tủ. Hỏi từng ngăn tủ bao gồm từng nào tất?

Bài 4: Tính cực hiếm biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (tất cả 11một số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số tất cả số những số hạng là:

(năm ngoái – 1) : 1 + 1 = 2015 (số hạng)

Giá trị của dãy số trên là:

(năm ngoái + 1) x 2015 : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi ngnạp năng lượng tủ bao gồm số mẫu tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn uống tủ tất cả số đôi tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 đôi vớ.

Tân oán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức ko trở ngại nếu con cố vững chắc quy tắc với tập luyện liên tục. Các bậc phú huynh thuộc nhỏ tđắm đuối gia các khóa đào tạo trên cqaugusta.com nhằm học tập tân oán không thể là chuyện khó khăn nhằn!