Đường Cơ Sở Của Việt Nam

*

Những nhà trương công tác làm việc lớn
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn và ghê nghiệm
Bình luận - Phê phán

Cmùi hương II, Điều 8, Luật Biển Việt Nam1 nêu rõ: “Đường các đại lý dùng làm tính chiều rộng lớn lãnh hải nước ta là đường cửa hàng thẳng đã có được nhà nước ra mắt. Chính phủ xác định và ra mắt đường cửa hàng sinh sống phần lớn khu vực chưa có con đường các đại lý Lúc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn”.

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM CHUẨN ĐƯỜNG CƠ STại DÙNG ĐỂ

TÍNH CHIỀU RỘNG LÃNH HẢI CỦA LỤC ĐỊA VIỆT NAM


Điểm

Vị trí với địa lý

Tọa độ N

Kinh độ E

0

Nằm bên trên ranh mãnh giới phía Tây Nam của vùng nước lịch sử dân tộc của nước Cộng hòa XHCN cả nước và Cộng hòa dân chúng Cam-pu-phân tách.

Bạn đang xem: Đường cơ sở của việt nam

A1

Tại Hòn Nhạn, quần hòn đảo Thổ Chu, thức giấc Kiên Giang.

9015’0

103027’0

A2

Tại Hòn Đá Lẻ sinh hoạt Đông Nam Hòn Khoách, tỉnh giấc Minc Hải.

8022’8

104052’4

A3

Tại Hòn Tài Lớn, Côn Đảo, Đặc quần thể Vũng Tàu - Côn Đảo.

8037’8

106037’5

A4

Tại Hòn Bông Lang, Côn Đảo.

8038’9

106040’3

A5

Tại Hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.

8039’7

106042’1

A6

Tại Hòn Hải (Nhóm hòn đảo Prúc Quý), thức giấc Thuận Hải.

Xem thêm: Hoa Fees: What Is An Hoa Fee? Homeowners Association Fee (Hoa Fee) Definition

9058’0

109005’0

A7

Tại Hòn Đôi, thức giấc Thuận Hải.

12039’0

109028’0

A8

Tại mũi Đại Lãnh, tỉnh Phụ Khánh.

12053’8

109027’2

A9

Tại Hòn Ông Căn uống, thức giấc Phú Khánh.

13054’0

109021’0

A10

Tại hòn đảo Lý Sơn, tỉnh giấc Nghĩa Bình.

15023’1

109009’0

A11

Tại đảo Cồn Cỏ, thức giấc Bình Trị Thiên.

17010’0

107020’6


Việc Luật Biển toàn nước quy địnhĐường các đại lý dùng làm tính chiều rộng lớn hải phận nước ta là thống duy nhất, hoàn toàn cân xứng với Công ước Liên vừa lòng quốc về Luật Biển năm 1982 với tập tiệm quốc tế.

MINH ĐỨC thực hiện

1 - Luật Biển cả nước được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN toàn nước khóa XIII, kỳ họp lắp thêm 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.