Đơn Xin Rút Học Phí

cqaugusta.com xin reviews cho tới bạn đọc chủng loại 1-1 xin rút ít tiền ngân sách học phí cùng với câu chữ cụ thể và vừa đủ độc nhất. Đơn xin rút ít tiền tiền học phí được gửi trao Ban Gimật hiệu Trường nhưng mà bạn đang theo học. Mẫu đối chọi xin rút tiền ngân sách học phí nêu rõ báo cáo sinh viên có tác dụng solo, số tiền chi phí khóa học đã nộp, lý do xin rút ít lại chi phí chi phí khóa học... Mời độc giả thuộc tìm hiểu thêm chi tiết và sở hữu về chủng loại đối chọi xin rút chi phí chi phí khóa học tại trên đây.Đơn xin rút lệ giá tiền thi TOEICĐơn xin rút ít làm hồ sơ gửi trườngĐơn xin rút tín chỉ

1. Mẫu đối chọi xin rút ít tiền ngân sách học phí số 1


ĐẠI HC ........

Bạn đang xem: Đơn xin rút học phí

KHOA CNTT&TTCNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAMĐộc lp – T bởi vì – Hnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGH RÚT TIỀNHọ cùng tên: ……………………… Lớp: ……………………… Số thẻ SV: ………………………CMND số: ……………………. Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: ………………….Số tiền rút: ……………………………………………………………………………………Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………Lý bởi vì rút tiền: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........, ngày … tháng … năm 20...Người đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc----------------------------ĐƠN XIN RÚT TIỀN HỌC PHÍ Kính gửi:- Ban giám hiệu;- Phòng tài vụ- Trường Đại học .............

Xem thêm: Các Cách Tăng Like Cho Fanpage, Các Cách Thức Tăng Like Trên Fanpage Facebook

Tôi tên:........................................................................ Mã số sinch viên:.......................Ngày sinh:...................................................................................................................Nơi sinh:......................................................................................................................Là sinc viên lớp:........................................ (HG...............) khóa........... (đôi mươi.... - đôi mươi.... )Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường........................................................Tôi kính 1-1 này xin được rút lại ngân sách học phí HK Năm học:....................................................Số tiền học phí:.............................................................................................................(Ghi bởi chữ):..............................................................................................................Lý bởi rút học tập phí:...........................................................................................................Kính kính chào trân trọng./................., ngày...tháng...năm...DUYỆT CỦA PHÒNG TÀI VỤ Người làm đơn(Ký, ghi họ tên)

Mẫu 1-1 đề nghị miễn, bớt học phí Đơn xin miễn giảm ngân sách học phí Mẫu đối chọi xin hoãn nộp ngân sách học phí Mẫu đối kháng xin nộp học phí muộn
*
Danh sách ngành nghề được bớt học phí Danh sách rất nhiều ngành nghề được bớt tiền học phí