Đơn Xin Dự Thi Cao Học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc------------------------------------

ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi:- Ban Giám hiệu;- Phòng Quản trị Nhân sự;- Đơn vị sẽ công tác……….

Bạn đang xem: Đơn xin dự thi cao học

Tôi tên: …………........................................…………........................., sinch ngày:……………....Quê quán: ………………………………..........................................……………….........................
Hiện đã công tác tại : ….............…………………………. trực thuộc Trường ..............................Chức danh/Chức vụ:……………………………….....................................………….......................Chulặng ngành đã có được đào tạo: ………………............................……………................................Thời gian công tác:...................................................................................................................Cnạp năng lượng cứ vào chiến lược huấn luyện và đào tạo năm …. cùng tình hình thực tế của Trường .............Theo thông tin số:………ngày......./…......./.........

Xem thêm: Tổng Hợp 41 Bài Tập Làm Văn Lớp 2 Kể Về Gia Đình, Ông Bà, Anh Em

của ………………............ về vấn đề.....................
Xét trình độ chuyên môn trình độ và năng lực của bản thân. Nay, tôi kính solo cho Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (Đơn vị đã công tác làm việc.........................................................................................................) cho phép tôi được tsi gia ôn thi với tham gia dự thi tại: …………………………………....................................................+ Ngành học: ……………………………………………………………………………………………………+ Bậc: ………………………………………..………………………………………………….. ………………