Đối với cách mạng việt nam, chiến thắng điện biên phủ đã có ý nghĩa hết sức to lớn, đó là gì?

65 năm sẽ trôi qua, bên trên mặt trận Điện Biên Phủ, dân tộc bản địa ta đang làm nên một chiến thắng cực kì oanh liệt "lừng lẫy năm châu, chấn đụng địa cầu", kết thúc 9 năm cuộc chống chiến trường kỳ chống thực dân Pháp cùng với chiến thắng trọn vẹn thuộc về nhân dân toàn quốc.

*

Hình ảnh tứ liệu.

Bạn đang xem: Đối với cách mạng việt nam, chiến thắng điện biên phủ đã có ý nghĩa hết sức to lớn, đó là gì?


Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi nhất vào thế kỷ XX nhưng ý nghĩa lịch sử và tầm vóc của sự kiện này vẫn còn ngulặng giá bán trị vào sự nghiệp xây dựng với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam buôn bản hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

65 năm nhìn lại, tất cả thể khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của trí tuệ cùng bản lĩnh chủ yếu trị của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sứ mệnh cầm quân của tổng chỉ huy Đại tướng Võ Ngulặng Giáp. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, trước hết được bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minc. Trong suốt cả cuộc kháng chiến, nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến tranh con, Đảng ta cùng Chủ tịch Hồ Chí Minc luôn luôn nắm vững lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, phân phát động cuộc chiến tnhóc con quần chúng. #, toàn dân, toàn diện, xây dựng cùng sử dụng lực lượng vũ trang giải pháp mạng có tác dụng nòng cốt; đánh địch bằng cả sức mạnh của thời đại thời nay vào sự kết hợp chặt chẽ với ghê nghiệm truyền thống của dân tộc, của nhân loại; đánh địch bằng sức bản thân là thiết yếu, đồng thời trạng rỡ thủ tối đa sự ủng hộ mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa và bnai lưng bạn khắp năm châu; chủ động tạo buộc phải sự chuyển hóa căn bản về thế cùng lực, tạo cho sức ta càng đánh càng mạnh với đẩy quân địch vào tình thế ngày càng khốn đốn, phải đầu hàng vô điều kiện.

Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ còn là thắng lợi của nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch với phương châm "đánh chắc, tiến chắc" của Bộ Chỉ huy chiến dịch gắn với tài thao lược của Đại tướng Võ Ngulặng Giáp. Thắng lợi này còn chứng tỏ rằng vào điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc dù cho là nhỏ yếu nhưng một Lúc đã đoàn kết đứng lên kiên quyết đấu trỡ ràng dưới sự lãnh đạo của Đảng để giành độc lập và dân chủ thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù dân tộc với cũng chứng minch một chân lý của thời đại: Các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu tất cả ý chí tự lực tự cường, chủ động sáng tạo và biết đoàn kết đấu tranh con vì độc lập tự vày thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học với những tởm nghiệm giá trị ko chỉ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bên cạnh đó cả vào công cuộc đổi mới của đất nước bây giờ.

Một là: Bài học về đẩy mạnh sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đồng lòng bình thường sức khắc phục mọi khó khăn gian khổ đánh bại kẻ thù.

Cuộc chống chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ mang đến thấy để xây dựng và đẩy mạnh hiệu quả khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng ta phải đưa ra được mục tiêu chung cho cách mạng Việt Nam với hướng tất cả mọi người vào mục tiêu chung đó. Mục tiêu tầm thường của chiến dịch Điện Biên Phủ là xong cuộc phương pháp mạng dân tộc dân chủ quần chúng. #, tạo tiền đề đến giải pháp mạng làng mạc hội chủ nghĩa. Ngày ni mục tiêu phổ biến của bí quyết mạng Việt Nam là tất cả vày "Dân nhiều, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và để thực hiện thắng lợi mục tiêu bên trên, trước hết mọi người Việt Nam phải xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên ở trên tạo ra sự ổn định bao gồm trị và sự đồng thuận vào xóm hội. Đảng cần chú trọng bảo đảm quyền lợi chủ yếu đáng của cộng đồng, giải quyết hài hòa giữa lợi ích của các giai tầng vào làng hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem thêm: 63 Ý Tưởng Diy Cho Nhà Đẹp Ý Tưởng Diy Cho Nhà Đẹp Ý Tưởng, 63 Ý Tưởng Diy Cho Nhà Đẹp Ý Tưởng

Hai là: Bài học về phát huy nội lực, đề cao tinch thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, quyết trung ương vượt qua mọi cực nhọc khăn gian khổ để giành chiến thắng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với một đội quân "đầu trần, chân đất, súng thô", quân đội ta đã đánh bại đội quân đơn vị nghề với "xe tăng, đại bác bỏ, sản phẩm cất cánh, tàu chiến hiện đại", sở dĩ họ làm cho được điều này là do ngay từ đầu của cuộc chống chiến với đường lối phòng chiến của quân đội ta là "toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinch với dựa vào sức mình là chính". Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay, hơn bao giờ hết, theo tinh thần Điện Biên Phủ, phải phát huy tinch thần độc lập tự chủ, dám nghĩ dám làm cho, giám chịu trách nát nhiệm, phải hết sức coi trọng xây dựng sức mạnh nội lực, đó chính là sức mạnh tổng hợp từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, phương châm của MTTQ cùng những đoàn thể bao gồm trị - xóm hội, tinh thần và sức mạnh của dân chúng Việt Nam yêu nước ở trong cùng quanh đó nước. Để tạo ra nội lực lớn lớn cùng bền vững của đất nước phải đặc biệt chú trọng và chăm lo tới công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng nền dân chủ nhân dân, nắm bắt thời cơ, khắc phục nguy cơ, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị đưa đất nước vạc triển bền vững.

Ba là: Kế thừa với phạt triển bài học về tôn trọng thực tế, nắm vững quan tiền điểm thực tiễn, kịp thời sáng sủa tạo vào hành động để đạt được mục đích cao nhất.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Tổng Quân ủy, Bộ Tổng tư lệnh, Đảng ủy mặt trận Điện Biên Phủ đã kiên quyết, mưu lược đưa ra vắt đổi biện pháp đánh tức thì cả lúc đã triển knhị thành nghị quyết. Đây là bài bác học rất gồm ý nghĩa đối với Đảng cùng quần chúng. # ta hiện ni. Hiện nay, thực trạng thế giới và trong nước vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa bao gồm khó khăn thách thức, Đảng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới cần phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp. Trong tình hình ấy, đòi hỏi Đảng phải vững kim cương về chính trị, tư tưởng, năng động sáng sủa tạo, nhạy bén, phân tích kịp thời để hoạch định chế độ, điều chỉnh mục tiêu cùng bí quyết thức phát triển đất nước làm thế nào để cho phù hợp với xu thế tầm thường của thời đại. Luôn bgiết hại vào sự vận động của thực tiễn, kịp thời đối chiếu, phát hiện ra những vấn đề mới, tổng kết thực tiễn, vạc triển sáng tạo lý luận đó là những yếu tố cơ bản để bảo đảm Đảng ta lãnh đạo đường lối đổi mới đúng đắn và thành công xuất sắc.

Bốn là:Bài học về sự tăng cường đoàn kết, mở rộng quan tiền hệ đối ngoại, tnhãi thủ sự ủng hộ, góp đỡ của các nước bằng hữu, bạn btrằn quốc tế.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bên cạnh liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuphân chia thì cuộc đấu toắt con thiết yếu nghĩa của quần chúng. # Việt Nam còn nhận được sự động viên, sự ủng hộ góp đỡ to lớn lớn của những nước đồng đội, bạn btrằn với nhân dân tiến bộ yêu chuộng chủ quyền bên trên thế giới như Liên Xô, Trung Quốc, kể cả dân chúng Pháp cùng đã góp phần quan lại trọng vào thắng lợi của quần chúng. # ta. Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa cùng hội nhập quốc tế đã mở ra những thời cơ mới đồng thời cũng là những thách thức đối với các quốc gia nhất là đối với những nước nhỏ, những nước đang vạc triển. Vì vậy, vào giai đoạn hiện ni, phương hướng hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam được khẳng định đó là: "Chú trọng phát triển quan lại hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với những nước trơn giềng, thúc đẩy hợp tác với các nước lớn, đối tác quan liêu trọng". Đây là một hướng ưu tiên hàng đầu trong hoạt động đối ngoại nhằm tạo lập môi trường chủ quyền, ổn định. Sự nghiệp đổi mới, phạt triển khiếp tế - thôn hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam rất cần thiết phải "Giữ vững môi trường tự do, ổn định, tranh ma thủ tối đa những nguồn lực bên ngoài để phân phát triển đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cấp vị thế , uy tín của đất nước với góp phần vào sự nghiệp độc lập độc lập dân tộc và dân chủ với tiến bộ thôn hội trên thế giới" mà trước tiên là phải xây dựng được mối quan lại hệ hòa bình, hữu nghị với hợp tác với những nước trơn giềng tất cả phổ biến biên giới. Trên hướng này, Việt Nam chú trọng việc củng cố với phạt triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, quan liêu hệ hợp tác toàn diện với Cộng hòa dân chủ dân chúng Lào, quan liêu hệ trơn giềng với Campuphân tách cùng Trung Quốc. Việt Nam luôn coi trọng cùng nâng cao hiệu quả của công tác ngoại giao dân chúng theo phương châm "chủ động, linch hoạt, sáng sủa tạo, hiệu quả", tăng cường quan lại hệ tuy vậy phương với đa phương với các tổ chức quần chúng. # những nước, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoại trừ để phạt triển ghê tế - buôn bản hội. Thực tế hơn 30 đổi mới đất nước, đường lối đối ngoại của Đảng ta đã đem lại nhiều thành công lớn lớn, ghê tế đất nước ko ngừng phân phát triển, bao gồm trị ổn định, ngoại giao mở rộng, quốc phòng, an toàn, chủ quyền đất nước được giữ vững.

Lê Mai Phương

Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Thái Bình