Đồ Án Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm

Công nghệ dệt nhuộm sử dụng một lượngnước tương đối phệ ship hàng cho những công đoạn tiếp tế mặt khác xả ra một lượng nướcthải bình quân 12 – 300 m3/tấn vải vóc.


*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPhường THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN KHCN và QLMT …… ĐỒ ÁN MÔN HỌC TÊN ĐỒ ÁN SVTH: Nhóm 6 Lớp: ĐHMT 1 Viện: KHCN & QLMT GVHD: ThS.

Bạn đang xem: Đồ án xử lý nước thải dệt nhuộm

Nguyễn Xuân Hoàn TP..Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2008 1 MỤC LỤCMTại ĐẦU ................................................................................................................ 4 1. Tính cần thiết của vấn đề .............................................................................. 5 2. Mục tiêu của đề bài ....................................................................................... 6 3. Pmùi hương pháp nghiên cứu đề tài .................................................................. 6 4. Tính bắt đầu của chủ đề ...................................................................................... 6 5. Giới hạn của vấn đề ....................................................................................... 6CHƯƠNG 1 ........................................................................................................... 6TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄMTRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ................................................................. 7 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM .............................................. 7 1.1.1 Các quy trình cơ bạn dạng vào công nghệ dệt nhuộm ............................. 7 1.1.2 Các phương thuốc nhuộm hay sử dụng trong ngành dệt nhuộm ........... 10 1.1.3 Nhu cầu về nước với nước thải trong xí nghiệp dệt nhuộm ............... 11 1.2 CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM CHÍNH TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ..................................................................................................... 12 1.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM ĐẾN NGUỒN TIẾP. NHẬN ................... 14CHƯƠNG 2 ......................................................................................................... 16MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁPhường XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ................... 16 2.1 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC .................... 16 2.1.1 Song chắn rác rưởi ...................................................................................... 16 2.1.2 Lưới chắn rác rưởi ...................................................................................... 17 2.1.3 Bể cân bằng .......................................................................................... 17 2.2 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁPhường. HÓA HỌC ................. 17 2.2.1 Phương pháp dung hòa ...................................................................... 17 2.2.2 Phương thơm pháp oxy hóa cùng khử ............................................................. 18 2.3 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁPhường HÓA - LÝ .................. 19 2.3.1 Quá trình keo dán tụ sinh sản bông ................................................................... 19 2.3.2 Phương thơm pháp trích ly .......................................................................... 19 2.4 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC................. trăng tròn 2.5 MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 20 2.5.1 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm nội địa ............................ trăng tròn 2.5.1.1 Qui trình technology tổng thể cách xử lý nước thải nhuộm vải ............ trăng tròn 2.5.1.2 Sơ trang bị technology cách xử lý nước thải dệt nhuộm đang rất được áp dụng .. 23 2.5.2 Công nghệ giải pháp xử lý nước thải dệt nhuộm bên trên nhân loại .......................... 24 2.5.2.1 Công nghệ xử trí nước thải dệt nhuộm gai bông ở Hà Lan ............. 24 2.5.2.2 Công nghệ xử trí nước thải dệt nhuộm sinh sống Greven (CHLB Đức)...... 25CHƯƠNG 3 ......................................................................................................... 26ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ...................... 26VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ .......................................... 26 3.1 CƠ STại LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ........................................................ 26 2 3.1.1 Việc sàng lọc sơ thứ công nghệ phụ thuộc vào những nhân tố cơ bản sau: ........ 26 3.1.2 Các tiêu chuẩn tài chính chuyên môn khác ...................................................... 26MTại ĐẦU ................................................................................................................ 4 1. Tính quan trọng của đề bài .............................................................................. 5 2. Mục tiêu của chủ đề ....................................................................................... 6 3. Phương pháp phân tích vấn đề .................................................................. 6 4. Tính mới của đề bài ...................................................................................... 6 5. Giới hạn của chủ đề ....................................................................................... 6CHƯƠNG 1 ........................................................................................................... 6TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄMTRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ................................................................. 7 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM .............................................. 7 1.1.1 Các quy trình cơ bản vào công nghệ dệt nhuộm ............................. 7 1.1.2 Các bài thuốc nhuộm thường dùng trong lĩnh vực dệt nhuộm ........... 10 1.1.3 Nhu cầu về nước với nước thải trong nhà máy sản xuất dệt nhuộm ............... 11 1.2 CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM CHÍNH TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ..................................................................................................... 12 1.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM ĐẾN NGUỒN TIẾP NHẬN ................... 14CHƯƠNG 2 ......................................................................................................... 16MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP. XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ................... 16 2.1 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP. CƠ HỌC .................... 16 2.1.1 Song chắn rác rưởi ...................................................................................... 16 2.1.2 Lưới chắn rác rến ...................................................................................... 17 2.1.3 Bể ổn định .......................................................................................... 17 2.2 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC ................. 17 2.2.1 Phương pháp dung hòa ...................................................................... 17 2.2.2 Pmùi hương pháp lão hóa và khử ............................................................. 18 2.3 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁPhường HÓA - LÝ .................. 19 2.3.1 Quá trình keo dán tụ tạo nên bông ................................................................... 19 2.3.2 Phương thơm pháp trích ly .......................................................................... 19 2.4 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁPhường. SINH HỌC................. đôi mươi 2.5 MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM đôi mươi 2.5.1 Công nghệ cách xử trí nước thải dệt nhuộm nội địa ............................ 20 2.5.1.1 Qui trình technology bao quát xử trí nước thải nhuộm vải ............ 20 2.5.1.2 Sơ vật dụng technology xử trí nước thải dệt nhuộm đang rất được áp dụng: 23 2.5.2 Công nghệ cách xử lý nước thải dệt nhuộm trên thế giới .......................... 24 2.5.2.1 Công nghệ giải pháp xử lý nước thải dệt nhuộm gai bông ngơi nghỉ Hà Lan ............. 24 2.5.2.2 Công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm sống Greven (CHLB Đức)...... 25CHƯƠNG 3 ......................................................................................................... 26ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM ...................... 26VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ .......................................... 26 3.1 CƠ STại LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ........................................................ 26 3.1.1 Việc lựa chọn sơ đồ technology phụ thuộc vào các nhân tố cơ phiên bản sau: ........ 26 3.1.2 Các tiêu chí kinh tế chuyên môn không giống ...................................................... 26 3.1.3 Các phương án được khuyến cáo .............................................................. 27 3.1.4 Chức năng trách nhiệm từng công trình xây dựng đối chọi vị: .................................... 31 3 3.1.5 Tmáu minch quá trình technology ...................................................... 33 3.2 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ .......................................... 34 3.2.1 Xác định cường độ cần thiết cách xử lý hóa học thải ......................................... 34 3.2.2 Lưới chắn rác ...................................................................................... 34 3.2.3 Bể cân bằng .......................................................................................... 35 3.2.4 Bể phản bội ứng......................................................................................... 41 3.2.5 Bể lắng I ............................................................................................... 44 3.2.6 Bể Aerotank......................................................................................... 50 3.2.7 Bể lắng II ............................................................................................. 58 3.2.8 Bể nén bùn (phong cách đứng)....................................................................... 62 3.2.9 Máy nén bùn........................................................................................ 64 3.2.10 Bể xúc tiếp ......................................................................................... 65 3.2.11 Bể trộn chất hóa học ................................................................................ 68 3.3 TÍNH TOÁN HÓA CHẤT SỬ DỤNG .................................................... 69 3.3.1 Bể đựng Urê (nồng độ 10%) và van điều chỉnh hỗn hợp Urê (cho vô bể Aerotank) .......................................................................................... 69 3.3.2 Bể chứa axit photphoric (H3PO 4) với van kiểm soát và điều chỉnh châm H3PO4 (bỏ vô bể Aerotank) .......................................................................................... 70 3.3.3 Bể đựng dung dịch axit H2SO4 với bơm châm H 2SO4 (cho vô bể điều hòa) 70 3.3.4 Chất trợ lắng polymer dạng bột thực hiện sinh hoạt bể lắng I ........................ 71CHƯƠNG 4 ......................................................................................................... 72KHÁI TOÁN KINH TẾ ...................................................................................... 72 4.1 Phần tạo ......................................................................................... 72 4.2 Phần máy ............................................................................................. 72 4.3 Phần làm chủ vận hành ............................................................................ 73 4.4 Chi phí năng lượng điện năng ..................................................................................... 73 4.5 Ngân sách chi tiêu Hóa chất ....................................................................................... 74 4.6 giá cả sửa chữa nhỏ tuổi ............................................................................... 74 4.7 Tính giá cả ngân sách cách xử trí 1m3 nước thải ............................................ 74Tài liệu tham khảo ............................................................................................... 76 MỞ ĐẦU 41. Tính quan trọng của đề bài Dệt nhuộm ngơi nghỉ nước ta là ngành công nghiệp tất cả màng lưới thêm vào to lớn vớinhững sản phẩm, đa dạng chủng loại với cách đây không lâu tốc độ lớn mạnh kinh tế tài chính rất to lớn.Trong chiến lược cách tân và phát triển tài chính của ngành dệt nhuộm, mục tiêu đặt ra đến năm2010 sản lượng đạt trên 2 tỉ mét vải, kyên ổn ngạch xuất khẩu đạt 3,5 – 4 tỉ USD, chế tác rakhoảng chừng 1 triệu vấn đề có tác dụng. Tuy nhiên, đây chỉ với ĐK nên cho sự cách tân và phát triển, đểngành công nghiệp dệt nhuộm cách tân và phát triển thật sự thì chúng ta đề xuất xử lý vấn đềnước thải với khí thải một phương pháp triệt nhằm. Công nghệ dệt nhuộm áp dụng một lượngnước hơi Khủng Ship hàng cho các quy trình cấp dưỡng đồng thời xả ra một lượng nướcthải trung bình 12 – 300 m3/tấn vải vóc. Trong số đó, nguồn độc hại đó là từ bỏ nước thảicông đoạn dệt nhuộm và làm bếp tẩy. Nước thải giặt tất cả pH: 9 – 12, các chất hóa học hữucơ cao (rất có thể lên tới 3000 mg/l), độ màu trên dưới 1000 Pt – Co, lượng chất SS cóthể bởi 2000 mg/l. Theo công dụng so với nước thải sống làng mạc nghề dệt nhuộm Vạn Phúc (Hà Tây) thìchỉ số BOD là 67 – 159mg/l; COD là 139 – 423mg/l; SS là 167 – 350mg/l, cùng kimnhiều loại nặng nề trong nước như Fe là 7,68 mg/l; Pb là 2,5 mg/l; Cr6+ là 0.08 mg/l . Theo số liệu của SởTài nguyên Môi trường Tỉnh Thái Bình, thường niên xã nghề Nam Cao áp dụng khoảng60 tấn Hóa chất các một số loại như ôxy già, nhớt chất thủy tinh, xà phòng, nhân tình tạt, Javen, thuốcnhuộm nấu nướng tẩy cùng in nhuộm. Các thông số kỹ thuật ô nhiễm môi trường sống Nam Cao đến thấyhàm vị chất rắn lửng lơ trong nước thải cao hơn nữa tiêu chuẩn chỉnh cho phép 3,75 lần,lượng chất BOD cao hơn nữa tiêu chuẩn chất nhận được tới 4,24 lần, các chất COD cao hơntiêu chuẩn chỉnh được cho phép 3 lần. Thực hóa học, tiêu chuẩn chỉnh Greentrade Barrier - tiêu chuẩn tmùi hương mại “xanh”, cũngchính là một ngăn cản thương mại xanh. Rào cản thương thơm mại xanh được áp dụng đốivới sản phẩm may mặc là đòi hỏi những thành phầm yêu cầu đáp ứng được các tiêu chuẩn chỉnh sinhthái nguyên lý, an toàn về sức khỏe so với người tiêu dùng, không gây ô nhiễm và độc hại môingôi trường vào sản xuất, đề xuất những nhà xuất khẩu phải vâng lệnh. Như vậy là, trongcuộc cạnh tranh tàn khốc sau khoản thời gian hạn ngạch ốp dệt may được rực rỡ vứt và một vài tiêuchuẩn được các Thị Phần EU, Mỹ, Nhật... Áp dụng, thì trở ngại tmùi hương mại “xanh”là 1 trong thử thách, trsinh sống ngại ngùng béo với tất cả những nước xuất khẩu hàng dệt may. 5 Chính vì chưng phần đông đề xuất hết sức cần thiết đó đề xuất trong chuyên đề này đội sẽkhuyến cáo “Tính tân oán kiến thiết hệ thống xử trí nước thải ngành dệt nhuộm công suất500m 3/ngày đêm”.2. Mục tiêu của chủ đề Tính tân oán thi công hệ thống giải pháp xử lý nước thải dệt nhuộm có công suất500m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn chỉnh TCđất nước hình chữ S 5945 – 1995, nước thải các loại B.3. Pmùi hương pháp nghiên cứu và phân tích vấn đề 1. Biên hội cùng tổng đúng theo tài liệu. 2. So sánh đối chiếu và chọn lựa technology.

Xem thêm: 12 Loại Nước Hoa Nữ Giữ Mùi Nước Hoa Nữ Quyến Rũ Nhất Hiện Nay Cho Eva

3. Trích dẫn một vài tiêu chuẩn vào TCnước ta 5495 – 1995. 4. Tính toán và lời khuyên công nghệ xử trí nước thải dệt nhuộm.4. Tính new của vấn đề Lúc bấy giờ các cách thức cách xử lý nước thải dệt nhuộm phần lớn hầu hết sử dụngphương thức hóa lý, điều này đang tiêu hao một lượng chất hóa học không nhỏ với ko đápứng được tận hưởng kinh tế, tạo nên giá cả giải pháp xử lý 1m3 nước thải đã không hề nhỏ. Trongsiêng đề này sẽ trình bày phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phươngpháp sinch học tập kết hợp với hóa lý, nhằm xử lý triệt để nước thải cùng đem lại tínhkinh tế trong quá trình xử lý. Tỉnh Long An hiện giờ có nhiều xí nghiệp dệt nhuộmtuy thế vẫn chưa xuất hiện khối hệ thống xử lý chuyển động công dụng, nhóm Shop chúng tôi mong muốn tậptài liệu này sẽ tiến hành vận dụng nhằm giải pháp xử lý nước thải ngành dệt nhuộm bên trên địa phận tỉnh giấc.5. Giới hạn của đề bài Đề tài chỉ trình bày quá trình technology cách xử trí nước thải dệt nhuộm đạt tiêuchuẩn chỉnh một số loại B theo TCtoàn quốc 5945 – 1995. Với những thông số nguồn vào nlỗi sau: pH = 8 - 10 BOD5 = 860 (mg/l) COD = 1430 (mg/l) SS = 560 (mg/l) Độ color = 1000 (Pt – Co) CHƯƠNG 1 6 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM Các nguyên liệu đa phần của công nghiệp dệt là xơ bông, xơ tự tạo hoặc tổng hợpcùng len. Trong khi còn sử dụng những xơ đay sợi, tơ tằm.1.1.1 Các quy trình cơ phiên bản trong technology dệt nhuộm thường thì công nghệ dệt - nhuộm gồm ba quá trình cơ bản: kéo tua, dệt vảivới giải pháp xử lý (nấu nướng tẩy), nhuộm với triển khai xong vải. Trong số đó được chia thành các côngđoạn sau: Làm sạch sẽ nguim liệu: nguyên liệu hay được đóng bên dưới những dạng khiếu nại bôngthô cất các sợi bong gồm size khác biệt cùng với các tạp hóa học thoải mái và tự nhiên nhưvết mờ do bụi, đất, hạt, cỏ rác… Các nguyên liệu cần có bông thô được đánh tung, có tác dụng sạch sẽ với trộn hầu như.Sau quá trình là, sạch mát, bông được thu bên dưới dạng những tnóng phẳng đa số. Chải: những sợi bông được chải tuy vậy tuy vậy cùng sinh sản thành các gai thô. Kéo gai, tấn công ống, mắc sợi: liên tiếp kéo thô tại các sản phẩm sợi con nhằm bớt kíchthước tua, tăng mức độ bền và quấn tua vào những ống tua tương thích đến vấn đề dệt vải. Sợibé trong các ống nhỏ dại được đánh ống thành những trái lớn nhằm sẵn sàng dệt vải. Tiếp tụcmắc tua là dồn qua các quả ống nhằm chuẩn bị mang lại công đoạn hồ sợi. Hồ tua dọc: hồ nước gai bởi hồ tinc bột và tinch bột biến tính để tạo thành màng hố baoquanh tua, tăng mức độ bền, độ trơn tuột và độ bóng đẹp của tua để rất có thể thực hiện dệt vải.Dường như còn sử dụng các loại hồ nước tự tạo như polyvinylalcol PVA, polyacrylat,… Dệt vải: phối hợp sợi ngang cùng với sợi dọc đang mắc thành quyết tnóng vải vóc mộc. Giũ hồ: tách bóc những yếu tắc của hồ bám trên vải mộc bởi cách thức enzym(1% enzym, muối và các chất ngấm) hoặc axit (hỗn hợp axit sunfuric 0.5%). Vảisau khoản thời gian giũ hồ được giặc bằng nước, xà chống, xút ít, chất ngấm rồi gửi sang trọng nấu bếp tẩy. Nấu vải: Loại trừ phần hồ nước còn lại cùng các tạp chất vạn vật thiên nhiên như dầu mỡ thừa, sáp…Sau Khi nấu ăn vải vóc gồm độ mao dẫn và năng lực thnóng nước cao, hấp thụ Hóa chất, thuốcnhuộm cao hơn nữa, vải mềm mại và đẹp lên. Vải được làm bếp trong dung dịch kiềm vàcác chất tẩy giặt nghỉ ngơi áp suất cao (2 - 3 at) và ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao (120 - 130oC). Sau kia, vảiđược giặt những lần. 7 Làm nhẵn vải: mục đích tạo nên gai cốt tông trương nở, có tác dụng tăng form size cácmao quản ngại thân các phần tử làm cho xơ sợi trsống đề xuất xốp hơn, dễ dàng thấm nước hơn, bónghơn, tăng kĩ năng bắt màu sắc dung dịch nhuộm. Làm trơn vải thường thì bằng dungdịch kiềm dung dịch NaOH có nồng độ trường đoản cú 280 mang lại 300g/l, nghỉ ngơi nhiệt độ thấp 10 -20oC. tiếp đến vải vóc được giặt các lần. Đối cùng với vải vóc nhân tạo ko phải làm cho trơn. Tẩy trắng: mục đích tẩy màu sắc tự nhiên và thoải mái của vải, có tác dụng không bẩn những dấu dơ, tạo cho vảicó độ Trắng đúng kinh nghiệm quality. Các chất tẩy thường được sử dụng là natri cloritNaClO2, natri hypoclorit NaOCl hoặc hyrbởi vì peroxyte H2O2 cùng với các chất phụtrợ. Trong số đó đối với vải bông rất có thể dùng các các loại hóa học tẩy H2O2, NaOCl hayNaClO2. Nhuộm vải vóc trả thiện: mục đích tạo thành màu sắc không giống nhau của vải vóc. Thường sửdụng những phương thuốc nhuộm tổng phù hợp cùng với các hợp hóa học trợ nhuộm nhằm sinh sản sự gắnmàu của vải vóc. Phần thuốc nhuộm dư không đã nhập vào vải, lấn sân vào nước thải phú thuộcvào nhiều nguyên tố nhỏng technology nhuộm, nhiều loại vải yêu cầu nhuộm, độ màu những hiểu biết,… Thuốc nhuộm trong dịch nhuộm có thể ở dạng rã giỏi dạng phân tán. Quá trìnhnhuộm xảy ra theo 4 bước: - Di đưa những phân tử thuốc nhuộm mang đến bề mặt gai. - Gắn màu sắc vào mặt phẳng tua. - Kngày tiết tán màu sắc vào trong sợi, quy trình xẩy ra chậm chạp hơn quá trình bên trên. - Cố định color với tua. In hoa là tạo nên các vân hoa có một hoặc các màu bên trên nền vải vóc White hoặc vảicolor, hồ nước in là một trong hỗn hợp gồm các phương thuốc nhuộm sống dạng tổng hợp hay pigmentdung môi. Các lớp dung dịch nhuộm cùng cho in nhỏng pigment, hoạt tính, trả nguyên ổn,azo ko chảy và indigozol. Hồ in có tương đối nhiều các loại nlỗi hồ tinc bột, dextrin, hồ nước alginatnatri, hồ nước nhũ tương tốt hồ nhũ hóa tổng phù hợp. Sau nhuộm cùng in, vải vóc được giặt lạnh các lần. Phần dung dịch nhuộm ko gắnvào vải với những chất hóa học sẽ đi vào nước thải. Văng khổ, hoàn tất vải vóc với mục đích ổnđịnh kích cỡ vải, kháng nhàu cùng bất biến sức nóng, trong số đó thực hiện một trong những hóa chấtchống màu sắc, chất có tác dụng mềm và Hóa chất như metylic, axit axetic, formaldehit. 8Sơ trang bị nguyên tắc technology dệt nhuộm mặt hàng tua bông và các mối cung cấp nước thải 91.1.2 Các phương thuốc nhuộm hay sử dụng trong ngành dệt nhuộm Thuốc nhuộm hoạt tính Các bài thuốc nhuộm nằm trong đội này có công thức cấu trúc bao quát là S-F-T-X vào đó: S là đội làm cho thuốc nhuộm có tính tan; F là phần mang color,thường xuyên là những đúng theo chất Azo (-N=N-), antraquinon, axit chứa sắt kẽm kim loại hoặcftaloxiamin; T là gốc với nhóm phản bội ứng; X là team phản ứng. Loại thuốcnhuộm này khi thải vào môi trường thiên nhiên có chức năng sản xuất thành những amin thơm được xemlà tác nhân gây ung thư. Thuốc nhuộm trực tiếp Đây là dung dịch nhuộm bắt color thẳng cùng với xơ sợi ko qua giai đoạn xử lýtrung gian, thường xuyên áp dụng nhằm nhuộm gai 100% cốt tông, tua protein (tơ tằm) cùng sợipoliamid, đa số dung dịch nhuộm trực tiếp bao gồm chứa azo (môn, di và poliazo) và mộtsố là dẫn xuất của dioxazin. Bên cạnh đó, vào dung dịch nhuộm còn tồn tại chứa những nhómlàm tăng độ bắt màu sắc nlỗi triazin với salicylic axit rất có thể chế tác phức với các kim loại đểtăng mức độ bền màu sắc. Thuốc nhuộm hoàn nguim Thuốc nhuộm trả ngulặng gồm 2 đội chính: team nhiều vòng bao gồm chứa nhânantraquinon cùng nhóm indigoit tất cả đựng nhân indigo. Công thức bao quát là R=C-O;trong số đó R là đúng theo hóa học cơ học nhân thơm, đa vòng. Các nhân thơm đa vòng trongloại thuốc nhuộm này cũng chính là tác nhân gây ung thỏng, bởi vì vậy lúc không được cách xử lý,thải ra môi trường xung quanh, có thể tác động mang đến sức mạnh nhỏ fan. Thuốc nhuộm phân tán Nhóm thuốc nhuộm này còn có cấu trúc phân tử bốn nơi bắt đầu azo cùng antraquinon với nhómamin (NH2, NHR, NR2, NR-OH), cần sử dụng đa phần để nhuộm những các loại gai tổng hợp (sợiaxetat, tua polieste…) ko ưa nước. Thuốc nhuộm lưu hoàng Là nhóm dung dịch nhuộm đựng mạch dị tuồng như tiazol, tiazin, zin… trong những số đó cócầu nối –S-S- dùng làm nhuộm các nhiều loại tua cotton với viscose. Thuốc nhuộm axit Là các muối hạt sunfonat của những vừa lòng chất cơ học khác biệt có bí quyết là R-SO3Na khi chảy trong nước phân ly thành nhóm R-SO3 sở hữu màu sắc. Các thuốc nhuộmnày thuộc nhóm mono, diazo cùng những dẫn xuất của antraquinon, triaryl metan… 10 Thuốc in, nhuộm pigmen Có chứa team azo, trả ngulặng nhiều vòng, ftaoxianin, dẫn suất củaantraquinon…1.1.3 Nhu cầu về nước cùng nước thải trong xí nghiệp dệt nhuộm Công nghệ dệt nhuộm thực hiện nước khá lớn: tự 12 mang đến 65 lsố lượng nước cho 1 mét vảivới thải ra tự 10 cho 40 lsố lượng nước. Nước dùng trong xí nghiệp dệt phân bố nhỏng sau: Sản xuất khá nước 5.3% Làm non sản phẩm công nghệ 6.4% Phun mù với khử bụi trong những phân xưởng 7.8% Nước dùng trong số quy trình technology 72.3% Nước vệ sinh cùng sinc hoạt 7.6% Phòng hỏa cùng cho các vấn đề khác 0.6% Nước thải từ công nghiệp dệt cũng tương đối đa dạng mẫu mã với phức hợp, nhu cầu nước chocông nghiệp dệt cũng rất bự. Từ đó lượng nước thải trường đoản cú hầu như công nghệ này cũngrất nhiều. Hàng len nhuộm, dệt thoi là: 100 - 240 m3/tấn Hàng vải vóc bông, nhuộm, dệt thoi: 50 - 240 m 3/tấn, gồm những: Hồ sợi: 0.02 m3 Nấu, giũ hồ tẩy: 30 - 120 m3 Nhuộm: 50 - 240 m3 Hàng vải bông in hoa, dệt thoi là 65 - 280 m3/tấn, gồm những: Hồ sợi: 0.02 m3 Giũ hồ, nấu bếp tẩy: 30-120 m 3 In sấy: 5-trăng tròn m3 Giặt: 30-140 m 3 Khnạp năng lượng len màu sắc trường đoản cú tua polycrylonitrit là 40-140 m 3/tấn, gồm những: Nhuộm sợi: 30-80 m3 Giặt sau dệt: 10-70 m3 Vải Trắng từ bỏ polyacrylonitrit là 20-60 m3 . 111.2 CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM CHÍNH TRONG NƯỚC THẢI DỆTNHUỘM Nước thải từ các nhà máy dệt nhuộm khôn cùng tinh vi, nó bao hàm cả các hóa học hữucơ, những hóa học color với những chất ô nhiễm và độc hại cho môi trường thiên nhiên. Các chất khiến ô nhiễm môingôi trường bao gồm có nội địa thải của nhà máy dệt, nhuộm gồm những: - Tạp hóa học bóc ra trường đoản cú xơ sợi, nlỗi dầu ngấn mỡ, các hợp chất chứa nitơ, những chất bẩnkết dính sợi (vừa phải là 6% khới lượng xơ sợi). - Các hóa chất sử dụng trong quy trình công nghệ: hồ nước tinh bột, tinc bột biến hóa tính,dextrin, aginat, các loại axit, xút ít, NaOCl, H2O2, sodomain authority, sunfit… Các một số loại thuốcnhuộm, các chất phụ trợ, hóa học màu sắc, chất cụ color, chất hóa học tẩy giặt. Lượng hóa chấtthực hiện đối với từng các loại vải vóc, từng một số loại mầu là khôn xiết khác biệt với phần dư thừa đi vàonước thải tương ứng. - Đối cùng với mặt hàng len từ lông rán, nguyên liệu là len thô có rất nhiều tạpchất (250-600 kg/tấn) được phân tách thành: + 25-30% mỡ bụng (axít bự với thành phầm chứa mỡ bụng, lông cừu) + 10-15% khu đất với mèo + 40-60% mưối hữu cơ cùng những sản phẩm chứa ngấn mỡ, lông cừu. Mỗi công đoạn của công nghệ gồm các dạng nước thải và đặc tính của bọn chúng.Bảng1.1: Các hóa học gây ô nhiễm và độc hại và tính năng nước thải ngành dệt - nhuộmCông đoạn Chất ô nhiễm và độc hại nội địa thải Đặc tính của nước thải Hồ tua, Tinc bột, glucozo, carboxy BOD cao (34-một nửa tổng sản giũ hồ metyl xelulozo, polyvinyl alcol, lượng BOD). nhựa, hóa học to cùng sáp.Nấu, tẩy NaOH, hóa học sáp và dầu mỡ bụng, tro, Độ kiềm cao, color về tối, BOD cao soda, silicat natri và xo sợi vụn. (30% tổng BOD).Tẩy trắng Hipoclorit, vừa lòng chất cất clo, Độ kiềm cao, chỉ chiếm 5%BOD. NaOH, AOX, axit…Làm bong NaOH, tạp chất. Độ kiềm cao, BOD thấp (bên dưới 1% tổng BOD).Nhuộm Các bài thuốc nhuộm, Độ color rất to lớn, BOD khá cao axitaxetic với những muối hạt sắt kẽm kim loại. (6% tổng BOD), TS cao. 12Công đoạn Chất ô nhiễm và độc hại nội địa thải Đặc tính của nước thảiIn Chất màu, tinch bột, dầu, đất nung, Độ màu cao, BOD cao và dầu muối kim loại,axit… mỡ bụng.Hoàn thiện Vệt tinh bột, mỡ động vật, Kiềm vơi, BOD thấp, lượng nhỏ tuổi. muối hạt.Bảng1.2: Đặc tính nước thải của một số trong những nhà máy Dệt nhuộm sống toàn nước Hàng bông Hàng phaĐặc tính thành phầm Đơn vị Dệt len Sợi dệt thoi dệt kimNước thải m3/tấn vải vóc 394 264 114 236pH 8-11 9-10 9 9-11TS mg/l 400-1000 950-1380 4trăng tròn 800-1300BOD5 mg/l 70-135 90-220 120-130 90-130COD mg/l 150-380 230-500 400-450 210-230Độ color Pt-Co 350-600 250-500 260-300Bảng1.2: Nồng độ của một số hóa học ô nhiễm và độc hại trong nước thải Dệt nhuộm. Thành phần Đặc điểmpH 2-14COD (mg/l) 60-5000BOD (mg/l) 20-3000PO43- (mg/l) 10-1800SO42- (mg/l) Phong Prúc 3600 7,5 510 180 480 45 1,68 Vết Việt Thái 4800 10,1 969 250 506 145 0,4 Gia Định 1300 7,2 260 130 230 32 Bảng1.4: Tính hóa học nước thải của những nhà máy sản xuất Dệt nhuộm nghỉ ngơi TP.. hà Nội Tên nhà máy sản xuất BOD COD TS pH Độ màu sắc (Pt Q (mg/l) (mg/l) -Co) (m3/t)Shop chúng tôi Dệt 8/3 70 – 135 15 – 380 400 – 1000 8 – 11 350 - 600 394Công ty dệt Hà Nội 90 – 120 230 – 500 950 – 1000 9 – 10 250 – 500 264Nhà sản phẩm công nghệ chỉ khâu 90 – 180 210 – 320 805 – 1330 9 – 11 236Hà Nộicửa hàng dệt Minh 279 – 1599 – 549 – 773 9 – 10 230 – 310 143,5Knhì 432 1800shop dệt Kyên ổn 120 – 570 - 800 – 1100 9 – 11 1600 280Đông Xuân 400 1200Cửa Hàng chúng tôi dệt len 115 – 400 – 450 420 8 – 11 350 – 700 114Mùa đông 132shop dệt Kyên 132 443 496 8 - 12 168 199Thăng Long 1.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM ĐẾN NGUỒN TIẾP. NHẬN - Độ kiềm cao có tác dụng tăng pH của nước. Nếu pH > 9 sẽ gây ra ô nhiễm so với thủy tinh, gây bào mòn những công trình xây dựng thải nước với hệ thong cách xử lý nước thải. - Muối trung tính làm cho tăng lượng chất tổng rắn. Lượng thải lớn khiến hiểm họa đối với cuộc sống tdiệt sinch vị làm cho tăng áp suất thẩm thấu, ảnh hưởng cho quá trình Bàn bạc của tế bào. - Hồ tinch bột biến đổi tính có tác dụng tăng BOD, COD của nguồn nước, tạo mối đe dọa đối với cuộc sống thủy sinch vị có tác dụng bớt oxy phối hợp vào nguồn nước. 14- Độ màu cao bởi lượng dung dịch nhuộm dư đi vạo nước thải gây màu mang đến chiếc tiếp nhận, ảnh hưởng tới quá trình quang đãng hợp của các loài tdiệt sinh, tác động xấu cho tới cảnh quan.- Hàm lượng độc hại các chất cơ học cao đã có tác dụng giảm oxy phối hợp trong nước ảnh hưởng tới việc sống của những loài tbỏ sinh. 15 CHƯƠNG 2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Do đặc thù của technology, nước thải dệt nhuộm cất tổng lượng chất chất rắnTS, chất rắn lửng lơ, độ màu, BOD, COD cao hãy chọn phương pháp giải pháp xử lý thíchphù hợp buộc phải phụ thuộc vào các nguyên tố nhỏng số lượng nước thải, đặc tính nước thải, tiêu chuẩnthải, cách xử lý tập trung tuyệt cục bộ. Về nguyên tắc cách xử lý, nước thải dệt nhuộm rất có thể ápdụng các phương thức sau: - Phương pháp cơ học. - Pmùi hương pháp chất hóa học. - Phương pháp hóa – lý. - Pmùi hương pháp sinc học.2.1 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP. CƠ HỌC Thường được vận dụng làm việc quá trình đầu của tiến trình giải pháp xử lý, quy trình được xemnhư bước đệm để đào thải các tạp hóa học vô sinh cùng hữu cơ không tung hiện diện trongnước nhằm mục đích bảo đảm an toàn tính an toàn cho những trang bị với các quy trình cách xử lý tiếp theo sau.Tùy vào kích cỡ, đặc điểm hóa lý, các chất cặn lơ lửng, giữ ít nước thải vàmức độ có tác dụng sạch mà ta thực hiện một trong những quá trình sau: lọc qua song chắn ráchoặc lưới chắn rác, lắng bên dưới tính năng của lực ly trọng điểm, trọng ngôi trường, lọc cùng tuyểnnổi. Xử lý cơ học nhằm mục đích mục đích  Tách những hóa học không hài hòa, phần đông thiết bị chất bao gồm form size Khủng nhỏng nhánh cây, mộc, vật liệu nhựa, lá cây, giẻ rách, dầu mỡ thừa... thoát ra khỏi nước thải.  Loại quăng quật cặn nặng nhỏng sỏi, chất liệu thủy tinh, mèo...  Điều hòa lưu giữ lường cùng độ đậm đặc các hóa học ô nhiễm trong nước thải.  Nâng cao chất lượng với tác dụng của công việc cách xử trí tiếp theo sau.2.1.1 Song chắn rác rưởi Song chắn rác rến tất cả các tkhô giòn sắt kẽm kim loại huyết diện chữ nhật hình trụ, hình chữnhật hoặc hình bầu dục. Song chắn rác được chia làm 2 nhiều loại, nhiều loại di động cùng các loại cốđịnh. Song chắn rác được đặt nghiêng một góc 60 – 900 theo phía loại tung. 16Song chắn rác rến nhằm mục đích chắn giữ lại các cặn dơ có size lớn sống dạng sợi: giấy, raucỏ, rác...2.1.2 Lưới chắn rác rưởi Để khử các hóa học lửng lơ bao gồm kích cỡ nhỏ hoặc những thành phầm có giá trị, thườngáp dụng lưới thanh lọc tất cả form size lỗ từ 0,5 – 1milimet. Khi tang trống con quay, thường vớigia tốc 0,1 mang đến 0,5 m/s, nước thải hay thanh lọc qua bề mặt trong tuyệt không tính, tùy thuộcvào sự bố trí đường ống dẫn nước vào. Các vật dụng thải được cào thoát khỏi khía cạnh lưới bằnghệ thống cào.2.1.3 Bể điều hòa Do Đặc điểm của công nghệ chế tạo một số ngành công nghiệp, lưu giữ lượng vànồng độ nước thải thường xuyên không hồ hết theo những tiếng trong thời gian ngày. Sự giao động phệ vềlưu lượng này vẫn tác động ko giỏi đến các công trình xây dựng cách xử trí vùng phía đằng sau. Để duytrì mẫu thải cùng độ đậm đặc vào dự án công trình xử lý định hình, hạn chế được hầu như sự cốquản lý và vận hành vày sự dao động về mật độ với giữ lượng của nước thải với nâng cấp hiệusuất của những quy trình xử lý sinh học tập người ta vẫn thiết kế bể cân bằng. Thể tích bểđề nghị tương tự 6 – 12h giữ nước trong bể với lưu lại lượng xử trí vừa phải. Bể điềuhòa được phân các loại nlỗi sau: - Bể cân bằng lưu lượng. - Bể cân bằng độ đậm đặc. - Bể ổn định cả lưu lượng với mật độ.2.2 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP.. HÓA HỌC Các cách thức hóa học cách xử trí nước thải tất cả có: dung hòa, oxy hóa với khử.Tất cả các phương pháp này phần đông dùng tác nhân chất hóa học bắt buộc tốn những tiền. Người tathực hiện các cách thức chất hóa học nhằm khử các chất phối hợp cùng trong những hệ thốngnước khxay kín đáo. Thông thường cách thức này được dùng để làm xử trí sơ bộ trước khi xử lýsinc học tốt sau công đoạn này như là 1 trong những phương thức xử lý nước thải lần cuối đểthải vào mối cung cấp.2.2.1 Pmùi hương pháp dung hòa Trung hòa nước thải được thực hiện bởi nhiều cách thức không giống nhau - Trộn lẫn nước thải với axit hoặc kiềm. - Bổ sung các tác nhân chất hóa học. 17 - Lọc nước axit qua vật tư lọc tất cả chức năng dung hòa. - Hấp trúc khí axit bởi chất kiềm hoặc kêt nạp amoniăc bằng nước axit. Trong quy trình dung hòa một lượng bùn cặn được sinh sản thành. Lượng bùn nàyphụ thuộc vào vào nồng độ với thành phần của nước thải tương tự như một số loại cùng lượng các tácnhân sử dụng đến quá trình.2.2.2 Pmùi hương pháp lão hóa và khử Để có tác dụng sạch nước thải rất có thể cần sử dụng các chất oxy hóa nhỏng Clo nghỉ ngơi dạng khí với hóalỏng, dioxyt clo, clorat canxi, hypoclorit can xi cùng natri, pemanganat kali, bicromatkali, oxy không gian, ozon... Trong quy trình oxy hóa, những hóa học ô nhiễm và độc hại nội địa thải được đưa thànhnhững hóa học không nhiều độc rộng và tách ra khỏi nước thải. Quá trình này tiêu hao một lượng lớntác nhân hóa học, cho nên quá trình oxy chất hóa học chỉ được sử dụng Một trong những trườngvừa lòng lúc các tạp hóa học gây lây lan dơ trong nước thải tất yêu bóc bởi nhữngphương pháp không giống. Oxy hóa bởi Clo Clo với những hóa học gồm chứa clo hoạt tính là hóa học oxy hóa thông dụng duy nhất. Người tasử dụng bọn chúng nhằm bóc H2S, hydrosunfit, những đúng theo hóa học chứa metylsunfit, phenol,xyanua ra khỏi nước thải. lúc clo chức năng với nước thải xẩy ra bội phản ứng Cl2 + H2O = HOCl + HCl HOCl ↔ H+ + OCl- Tổng clo, HOCl với OCl- được điện thoại tư vấn là clo tự do thoải mái tốt clo hoạt tính. Các mối cung cấp cung cấp clo hoạt tính còn tồn tại clorat can xi (CaOCl2), hypoclorit,clorat, dioxyt clo, clorat canxi được trao theo bội nghịch ứng Ca(OH)2 + Cl2 = CaOCl2 + H2O Lượng clo hoạt tính quan trọng cho một đơn vị thể tích nước thải là: 10 g/m3 đốivới nước thải sau cách xử trí cơ học, 5 g/m 3 sau xử lý sinch học trọn vẹn. Phương pháp Ozon hóa Ozo ảnh hưởng mạnh bạo với những khoáng chất cùng chất cơ học, oxy hóa bằng ozođược cho phép đồng thời khử màu, làm bay mùi, tiệt trùng của nước. Sau quy trình ozo hóa sốlượng vi khuẩn bị hủy hoại cho rộng 99%, ozo còn oxy hóa những hòa hợp chất Nikhổng lồ,Photpho... 182.3 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁPhường HÓA - LÝ Cơ chế của cách thức hóa lý là chuyển vào nước thải chất phản nghịch ứng làm sao kia, chấtnày phản bội ứng cùng với các tập chất không sạch nội địa thải và có công dụng một số loại bọn chúng ra khỏinước thải dưới dạng cặn lắng hoặc dạng hòa hợp ko ô nhiễm. Các phượng pháp hóa lý hay thực hiện nhằm khử nước thải là quá trình keo tụ,dung nạp, trích ly, tuyển nổi...2.3.1 Quá trình keo dán giấy tụ chế tạo bông Quá trình này thường được áp dụng nhằm khử màu, bớt độ đục, cặn lơ lửng và visinc đồ dùng. Lúc mang lại băng keo tụ vào nước thô chứa cặn lắng chậm chạp (hoặc không lắngđược), những phân tử mịn phối hợp lại với nhau thành những bông cặn to hơn cùng nặng trĩu, cácbông cặn này có thể từ bóc tách ra khỏi nước bằng lắng trọng lực. Hầu hết băng keo tụ nghỉ ngơi dạng Fe(III), Al(III); Al2(SO4)3.14H2O, FeCl3. Tuy nhiênvào thực tiễn fan ta thường sử dụng pnhát sắt hơn vày chúng tất cả ưu thế các hơnpnhát nhôm. Trong quy trình keo dán tụ fan ta còn sử dụng chất trợ keo dán giấy tụ để tăng tínhhóa học lắng nhanh cùng sệt kiên cố vì thế đã có mặt bông lắng nkhô hanh cùng sệt vững chắc nhưsét, silimèo hoạt tính cùng polymer.2.3.2 Pmùi hương pháp trích ly Trích ly trộn lỏng được áp dụng để làm sạch nước thải cất phenol, dầu, axithữu cơ, các ion sắt kẽm kim loại... Phương pháp này được áp dụng khi độ đậm đặc hóa học thảilớn hơn 3 – 4g/l, vì chưng khi ấy giá trị chất thu hồi bắt đầu bù đắp chi phí mang lại quy trình tríchly. Làm không bẩn nước bởi trích ly tất cả 3 quá trình - Trộn to gan lớn mật nước thải với hóa học trích ly (dung môi hữu cơ) trong điều kiệm mặt phẳng tiếp xúc phát triển thân các hóa học lỏng hình thành 2 pha lỏng, một pha là chất trích ly với hóa học được trích ly, một trộn là nước thải với hóa học trích ly. - Phân riêng rẽ nhì trộn lỏng nói bên trên. - Tái sinc chất trích ly. Để giảm độ đậm đặc chất chảy thấp rộng số lượng giới hạn cho phép cần phải lựa chọn đúng chấttrích ly cùng vận tốc của nó lúc bỏ vào nước thải. 192.4 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁPhường SINH HỌC Phương thơm pháp này dựa vào đại lý vận động phân diệt hóa học hữu cơ tất cả trong nướcthải của những vi sinch thiết bị. Các vi sinc trang bị thực hiện hóa học hữu cơ cùng một số trong những hóa học khoángcó tác dụng nguồn bồi bổ và tạo thành tích điện. Trong quá trình cải cách và phát triển, chúng nhậnnhững chất dinh dưỡng nhằm tạo tế bào, sinh trưởng với tạo. Phương pháp nàyđược sử dụng nhằm xử lý trọn vẹn các chất hữu cơ có công dụng phân hủy sinc họctrong nước thải. Công trình cách xử lý sinh học thường xuyên được đặt sau khi nước thải đang quagiải pháp xử lý sơ bộ qua các công trình xây dựng xử trí cơ học, hóa học, hóa lý. Quá trình sinc học bao gồm các bước - Chuyển các phù hợp chất có xuất phát cacbon sinh hoạt dạng keo dán giấy cùng dạng hài hòa thành thể khí cùng các vỏ tế bào vi sinh. - Tạo ra những bông cặn sinc học tập bao gồm các tế bào vi sinc đồ gia dụng và các keo dính vô sinh nội địa thải. - Loại những bông cặn ra khỏi nước thải bởi quá trình lắng. Chất truyền nhiễm bẩn trong nước thải dệt nhuộm đa số là phần đông hóa học có khả năngphân hủy sinch học tập. Thường nước thải dệt nhuộm thiếu nguồn N cùng P.. bồi bổ.Lúc cách xử trí hiếu khí đề nghị thăng bằng bổ dưỡng theo Tỷ Lệ BOD:N:Phường. = 100:5:1 hoặctrộn nước thải dệt nhuộm cùng với nước thải sinc hoạt nhằm các hóa học dinh dưỡng trong hỗnhợp phẳng phiu rộng. Các công trình xây dựng sinc học tập như: lọc sinc học, bùn hoạt tính, hồ nước sinhhọc xuất xắc phối hợp xử trí sinch học những bậc...2.5 MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM2.5.1 Công nghệ giải pháp xử lý nước thải dệt nhuộm trong nước2.5.1.1 Qui trình technology tổng quát xử lý nước thải nhuộm vải Trong ngành công nghiệp dệt nhuộm, nước thải nhuộm gồm tía một số loại chính:  Nước thải phẩm nhuộm hoạt tính.  Nước thải phẩm nhuộm sunfua.  Nước thải tẩy. 20