Đồ Án Tổ Chức Thi Công Đại Học Xây Dựng

quý khách đang xem: Đồ Án Tổ Chức Thi Công Nuce, Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công 1 Đại Học Xây Dựng Tại Lingothẻ.vn
*
*

Chi tiết

Thống kê số lượng đăng ký môn nguyện vọng kỳ 1 năm học 2016-2017
STTMã môn họcTên môn họcSố tín chỉTổng SV yêu thương cầu
1010211Cơ học tập các đại lý 13131
2010212Cơ học tập các đại lý 226
3020205An toàn lao động210
4020301Kỹ thuật kiến thiết 136
5020308Đồ án Kỹ thuật kiến tạo 21151
6020309Tổ chức thi công4260
7020310Đồ án Tổ chức thi công1117
8020311Đồ án Kỹ thuật kiến thiết 115
9020312Đồ án kỹ thuật thi công12
10020313Quản lý công trường xây dựng25
11020353Kỹ thuật thi công 2214
12020354Tổ chức xây cất 221
13020356Kỹ thuật kiến tạo sệt biệt223
14020851Kỹ thuật thi công21
15021306Kỹ thuật xây dựng 221
16021602Kỹ thuật & tổ chức thi công244
17021902Thiết kế kỹ thuật35
18021905Kế hoạch và tổ chức triển khai Công trình338
19030211Cơ học tập kết cấu 13300
20030212Cơ học tập kết cấu 2216
21030215Các phương thức số trong cơ học tập kết cấu294
22030304Động lực học công trình248
23040212Kết cấu bê tông cốt thép325
24040213Đồ án kết cấu bê tông cốt thép1156
25040350Kết cấu nhà bê tông cốt thép320
26040352Đồ án Kết cấu đơn vị bê tông cốt thép168
27040354Kết cấu đặc trưng bê tông cốt thép243
28040505An Toan Lao Dong21
29041620Kết cấu công trình32
30041903Đồ án bê tông11
31050211Kết cấu thxay 123
32050301Kết cấu phối hợp Thxay – Bê tông215
33050306Đồ án Kết cấu thép 221
34050350Kết cấu bên thép331
35050352Kết cấu đặc trưng kyên ổn loại218
36050353Đồ án Kết cấu bên thép117
37050650Cảng và CT GT thuỷ21
38060221Sức bền vật tư 1314
39060222Sức bền vật tư 2259
40060304Cơ học tập môi trường liên tục247
41061601Cơ học tập công trình xây dựng xây dựng317
42061602Cơ công trình Xây dựng26
43070202Thí nghiệm công trình21
44070302Bệnh học tập và thay thế công trình236
45080301Cấp thoát nước216
46081011Cấp thải nước trong nhà và công trình32
47081012Đồ án Cấp thoát nước vào nhà17
48081014Công trình thu trạm bơm21
49081016Đồ án Công trình thu trạm bơm11
50081021Mạng lưới cấp nước31
51081022Đồ án mạng lưới cấp nước111
52081025Cấp nước và dọn dẹp vệ sinh môi trường thiên nhiên nông thôn21
53081026Điện Động lực và tự động hóa hóa khối hệ thống cấp thoát nước25
54081027Xử lý nước cấp32
55081028Đồ án xử lý nước cấp17
56081029Bảo vệ và làm chủ tổng đúng theo mối cung cấp nước210
57081034Đồ án Mạng lưới thoát nước mưa cùng nước thải112
58081036Hóa nước với Hóa môi trường315
59081042Đồ án xử lý nước thải121
60081056Vi sinh đồ dùng nước21
61081626Cấp thoát nước21
62082013Máy thuỷ lực22
63090913Quy trình công nghệ Môi ngôi trường 121
64090917Thương hiệu vi sinc vào chuyên môn môi trường25
65090932Xử lý khí thải bên phía ngoài công trình324
66090933Đồ án Xử lý khí thải bên ngoài công trình159
67090943Thi công đô thị217
68091601Kỹ thuật môi trường21
69100201Môi trường và phát triển bền vững24
70100302Hệ thống nghệ thuật trong công trình22
71101134Đồ án Thông gió16
72101136Đồ án điện phát sáng cùng điện động lực11
73101139Đồ án chuyên môn lạnh13
74101144Đồ án cách xử trí khí thải11
75101146Đồ án điều hoà không khí15
76101147Hệ thống chống & chữa trị cháy21
77101601Thông gió cùng điều hòa không khí239
78101621Thông gió 129
79101901Môi trường21
80110201Kỹ thuật nhiệt29
81120410Thiết kế cùng Xây dựng mố trụ cầu21
82120415Thiết kế cùng Xây dựng Cầu khối bê tông 1390
83120416Thiết kế cùng thi công Cầu bê tông cốt thép 234
84120422Đồ án Lập các phương án cầu142
85120425Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép1166
86120426Thiết kế với thành lập cầu thnghiền 2213
87120435Thiết kế Xây dựng cầu thép 134
88120445Đồ án Thiết kế Xây dựng cầu thép18
89120450Nhập môn cầu23
90120455Knhị thác kiểm định cầu2150
91120456Chuyên ổn đề cầu2115
92120460Thiết kế cùng phát hành hầm giao thông vận tải 131
93120461Thiết kế với kiến thiết hầm giao thông vận tải 221
94120485Đồ án Thiết kế và thiết kế hầm giao thông1143
95120486Tin học vận dụng cầu251
96121901Thiết kế cầu đại cương cứng 121
97121905Đồ án cầu 111
98121908Tsay mê quan tiền những công trường31
99130202Nền móng +ĐA32
100130203Nền móng31
101130204Đồ án Nền móng23
102130211Cơ học đất325
103130213Nền móng2353
104130214Đồ án nền móng1534
105130215Cơ học khu đất Nền móng215
106131610Cơ học khu đất Nền móng25
107132102Đồ án Nền móng31
108133103Đồ án nền móng21
109140201Trắc địa41
110140202Thực tập Trắc địa12
111140211Trắc địa312
112141601Trắc Địa23
113141602Sử dụng bản vật dụng và hệ thống GIS212
114142418Đồ án Trung tâm Trắc thổ công trình12
115142422Quan trắc biến chuyển dạng21
116142432Trắc địa công trình chuyên ngành31
117150202Thực tập Địa chất công trình11
118150211Địa chất công trình232
119150212Địa chất dự án công trình và Địa chất thuỷ văn37
120150213Địa chất dự án công trình với Địa hóa học thuỷ văn21
121150807Khoáng vật và Thạch học215
122160411Đường sắt210
123160420Cảng hàng không cùng sân bay224
124160421Thiết kế hình học tập cùng điều tra khảo sát kiến tạo con đường bộ33
125160422Đồ án Thiết kế hình học cùng khảo sát kiến thiết con đường bộ1165
126160423Thiết kế nền khía cạnh đường31
127160424Đồ án Thiết kế nền phương diện đường17
128160425Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ và mạng lưới con đường bộ258
129160426Thiết kế hình học cùng khảo sát thi công mặt đường bộ27
130160463Xây dựng con đường và Reviews hóa học lượng2124
131160464Kỹ thuật giao thông211
132160465Đồ án Kỹ thuật giao thông175
133160466Xây dựng đường và Đánh Giá chất lượng326
134160467Đồ án Xây dựng đường180
135160468Kinch tế làm chủ với khai thác đường251
136160469Giao thông cùng con đường đô thị2138
137160486Tin học tập áp dụng đường226
138161707Giao thông với con đường đô thị24
139161758Thuỷ văn21
140161902Đường 141
141161911Đồ án con đường 112
142170501Tmê man quan lại siêng ngành21
143170505Đồ án Quy hoạch cảng17
144170531Thi công công trình cảng – Đường thuỷ 232
145170532Đồ án Thi công công trình xây dựng cảng – Đường thuỷ14
146170552Hải văn công trình31
147170561Công trình bến cảng 124
148170563Đê chắn sóng cùng công trình ven bờ21
149170564Đồ án Đê chắn sóng và dự án công trình chỉnh trị16
150170565Đồ án Công trình tdiệt công trong Xưởng đóng góp tàu12
151170571Đồ án dự án công trình bến cảng 113
152170675Cảng với giao thông vận tải thuỷ217
153180102Giáo dục đào tạo quốc chống 202
154180469Giao thông với mặt đường đô thị26
155180613Đồ án Thuỷ năng22
156180625Máy thuỷ lực22
157180630Thuỷ năng21
158180631Đồ án Thuỷ năng14
159180652Máy thuỷ lực41
160180671Đồ án Thuỷ công 1114
161180673Đồ án Thuỷ công 2135
162180675Nhà sản phẩm thuỷ điện21
163180676Đồ án Nhà thứ thuỷ điện139
164180677Thi công dự án công trình thuỷ lợi 222
165180678Đồ án Thi công dự án công trình thuỷ lợi 2132
166180691Đồ án Thi công dự án công trình thuỷ lợi 112
167181909Máy thuỷ lực11
168190201Thủy lực434
169190202Thuỷ lực đại cương35
170190211Thủy lực Đại cương3342
171190515Thủy văn với chống phòng thiên tai2113
172190604Tdiệt lực công trình319
173190620Tdiệt văn uống công trình264
174191702Thuỷ văn220
175191901Tbỏ lực cơ sở235
176191905Cơ học chất lỏng22
177191906Cơ học tập hóa học lỏng nâng cao165
178200707Đồ án Công trình đảm bảo an toàn bờ biển11
179200711Công trình đường ống cùng dầu khí29
180200712Đồ án công trình xây dựng đường ống cùng dầu khí14
181200714Thi công dự án công trình biển lớn 2215
182200728Đồ án công trình xây dựng các dịch vụ k.tế ven biển15
183200730Kinh tế biển khơi với luật pháp biển21
184200735Đồ án xây đắp dự án công trình ven biển15
185200736Bể chứa dầu khí265
186200737Đồ án bể đựng dầu khí13
187220803Đồ án sản phẩm công nghệ nhiệt14
188220804Thiết bị nhiệt31
189220806Công nghệ hóa học kết nối vô cơ41
190220809Công nghệ ggầy xây dựng43
191220810Đồ án Công nghệ gnhỏ xây dựng114
192220840Đồ án Công nghệ bê tông xi măng124
193220849Vật liệu dùng cho các dự án công trình thuỷ217
194220870Hóa Silicát33
195220878Công nghệ bê tông xi-măng 234
196220890Thuỷ tinc xây dựng21
197230211Vật liệu xây dựng314
198230874Vật liệu làm đường21
199231651Vật liệu xây dựng249
200240101Hóa học đại cương A151
201240102Thực hành hoá đại cương1241
202240111Hóa học tập đại cương39
203240122Thực hành chất hóa học đại cương116
204240131Hoá học đại cương2181
205240801Hóa học tập vô cơ với những vật liệu vô cơ31
206240802Hóa hữu cơ với Polyme39
207240816Hóa phân tích321
208240902Cửa hàng hóa lý trong kỹ thuật môi trường24
209242011Hóa môi trường21
210243101Hoá đại cương42
211250101Vật lí 13354
212250102Vật lí 2237
213250103Thực hành thứ lí120
214250123Thực hành Vật lý đại cương (A1)11
215251901Vật lý 164
216251903Vật lý 3 (Điện)426
217251906Vật lý 6 (Cơ đại cương)318
218251907Vật lý 7 (Điện tử)317
219260813Cơ sở nghệ thuật cơ khí 122
220260814Thương hiệu cơ khí 221
221261051Cửa hàng cơ khí23
222261205Ngulặng lý máy35
223261253Dung không đúng với chuyên môn đo21
224261258Đồ án chi tiết máy11
225261260Vật liệu cơ khí31
226270201Kỹ thuật điện310
227270211Kỹ thuật điện219
228270812Kỹ thuật năng lượng điện tử23
229271246Đồ án sản phẩm điện11
230271261Trang bị điện34
231271601Hệ Thống điện công trình22
232280211Máy xây dựng228
233280804Máy sản xuất vật liệu xây dựng31
234280850Máy nâng chuyển23
235281153Truyền cồn thủy khí34
236281204Máy cung cấp vật tư xây dựng318
237281205Đồ án Máy cung cấp vật liệu xây dựng131
238281221Nghiên cứu vãn thực nghiệm sản phẩm xây dựng22
239281245Tin học ứng dụng22
240281275Máy nâng chuyển32
241281276Đồ án Máy nâng chuyển14
242291611Vẽ Mỹ Thuật 1221
243291612Vẽ Mỹ Thuật 222
244291651Điêu khắc23
245300101Hình hoạ2351
246300102Vẽ kỹ thuật24
247300121Vẽ kỹ thuật230
248300201Hình hoạ216
249300202Vẽ chuyên môn 2227
250300211Hình họa31
251301215Vẽ nghệ thuật cơ khí263
252301607Vẽ chuyên môn + Autocad21
253301608Hình họa 1243
254301617Hình họa 2215
255301901Hình họa211
256301902Vẽ kỹ thuật25
257303102Vẽ kỹ thuật41
258310306Đồ án Kiến trúc125
259310704Đồ án loài kiến trúc11
260311301Kiến trúc 1342
261311602Kiến trúc công nghiệp 222
262311611Đồ án kiến trúc công nghiệp 1217
263311612Đồ án kiến trúc công nghiệp 2237
264311613Kiến trúc công nghiệp và công trình xây dựng mai mối hạ tầng kỹ thuật22
265321601Kỹ thuật đô thị23
266321631Thương hiệu qui hoạch26
267321632Đồ án Kiến trúc quy hoạch 122
268321633Quy hoạch thành phố 122
269321635Đồ án qui hoạch thành phố 2218
270321639Đồ án qui hoạch 532
271321653Thiết kế đô thị36
272330305Kiến trúc 226
273330306Đồ án kiến trúc19
274331603Trung tâm bản vẽ xây dựng 221
275331606Đồ án nội thất22
276331627Đồ án phong cách thiết kế dân dụng 3213
277331628Đồ án bản vẽ xây dựng dân dụng 4220
278331629Đồ án kiến trúc gia dụng 5212
279331630Đồ án kiến trúc dân dụng 6212
280331631Đồ án phong cách thiết kế dân dụng 72156
281331632Đồ án phong cách xây dựng dân dụng 825
282331633Nội thất21
283331648Kiến trúc nhà ở21
284331658Cấu tạo kiến trúc công ty dân dụng dân dụng325
285340101Khí hậu xây dựng21
286340301Vật lchủ kiến trúc212
287341603Kiến trúc khí hậu31
288341604Âm học với phát sáng nhân tạo243
289341606Khí hậu xây dựng cùng kiểm soát và điều hành tiếng ồn32
290341610Chiếu sáng sủa Đô thị21
291341612Sinc thái đô thị và quy hoạch môi trường213
292341901Vật lchủ ý trúc ( Âm học)14
293342001Khí hậu xây dựng222
294342002Khí hậu học xây dựng31
295351602Lý ttiết chế tạo kiến trúc21
296351611Cửa hàng phong cách thiết kế 133
297351616Đồ án dân dụng 121
298351617Đồ án dân dụng 221
299351621Thực tập Cán Sở kỹ thuật32
300360121Nhập môn quản trị học31
301360215Kinch tế thi công 127
302360301Kinc tế chế tạo 222
303360802Tổ chức quản lý xí nghiệp218
304361002Kinc tế môi trường236
305361303Đồ án Kinh tế xây dựng187
306361304Kinch tế đầu tư24
307361305Đồ án Kinch tế đầu tư144
308361402Kinch tế kiến tạo 224
309361407Kinh tế phát hành 2 và Nghiệp vụ đấu thầu366
310361408Phân tích với reviews dự án công trình đấu thầu21
311361410Kinh tế đô thị21
312361411Đồ án kinh tế Đô thị13
313361454Nhập môn cai quản trị tởm doanh212
314361480Thực tập công nhân41
315361481Đồ án tốt nghiệp101
316361621Kinc tế xây dựng25
317361901Cửa hàng quản trị kinh doanh219
318371301Kinc tế học320
319371302Maketing23
320371304Thống kê vào xây dựng21
321371305Tài thiết yếu doanh nghhiệp xây dựng24
322371306Phân tích hoạt động sản xuất gớm doanh242
323371307Hạch toán thù kế toán355
324371308Marketing trong xây dựng21
325371408Kinh tế công cộng28
326371410Hạch toán thù kế toán trong doanh nghiệp22
327371411Phân tích tài chính vào công ty lớn tất cả phù hợp đồng dịch vụ238
328380211Pháp quy định toàn quốc đại cương220
329381301Mô hình tân oán kinh tế tài chính và tin ứng dụng35
330381302Tổ chức chế tạo 121
331381304Tổ chức xây dựng 221
332381305Đồ án tổ chức triển khai xây dựng164
333381306Định mức chuyên môn trong xây dựng33
334381307Đồ án định mức kinh tế tài chính trong xây dựng14
335381308Kế hoạch dự báo21
336381403Tổ chức với kiến thiết công trình xây dựng đô thị33
337381405Kế hoạch tạo đô thị222
338381412Đồ án tổ chức triển khai cùng kiến thiết công trình xây dựng đô thị13
339381416Đồ án định nút tài chính tạo cùng các dịch vụ dự án công trình đấu thầu12
340381450Định giá chỉ sản phẩm22
341381465Nhập môn Quản trị kinh doanh22
342381601Pháp điều khoản đại cương21
343381901Pháp phép tắc đại cương21
344390102Giải tích 151
345390103Giải tích 251
346390111Đại số tuyến đường tính3498
347390121Giải tích 13381
348390131Toán 181
349390141Giải tích 24479
350391604Đại số21
351391609Tân oán 1311
352391610Toán thù 2378
353391620Toán 241
354391703Tân oán học tính toán33
355400101Xác suất thống kê28
356401703Toán học tập tính toán339
357401712Tân oán tách rạc322
358401806Lý thuyết đồ vật thị29
359401808Automat và ngon ngữ hình thức26
360401816Lý ttiết điều khiển22
361401902Tân oán 271
362410112Tư tưởng Hồ Chí Minh21
363410113Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam333
364420101Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (Phần 1)2176
365420102Những nguyên tắc cơ bản của công ty nghĩa Mác Lê Nin (Phần 2)317
366420131Kinh tế chính trị Mác Lê Nin51
367421901Những nguyên lý cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác Lê Nin (Phần 1)39
368430101Giáo dục thể chất 10362
369430102Giáo dục thể hóa học 2097
370430103giáo dục và đào tạo thể chất 3011
371430104giáo dục và đào tạo thể hóa học 4049
372430105giáo dục và đào tạo thể hóa học 5026
373430111Thể chất 102
374440106Ngoại ngữ 221
375440107Ngoại ngữ 2A11
376440121Ngoại ngữ 131
377440123Ngoại Ngữ (3)61
378440141Ngoại ngữ 2332
379440150Tiếng Anh bổ sung01
380440155Tiếng Anh cơ bản 131
381440156Tiếng Anh cơ phiên bản 234
382440214Ngoại ngữ siêng ngành24
383441911Tiếng pháp 252
384441918Tiếng pháp 534
385450101Tin học đại cương3162
386450302Ưng dụng tin học tập trong thiết kế245
387450303Ưng dụng tin học trong thi công242
388451611Tin học đại cương33
389451723Thực hành tin học tập 122
390451730Đồ hoạ máy tính 221
391451764Lập trình so sánh Kết cấu công trình21
392451901Tin học đại cương51
393452109Chuim đề tin học 223
394452111Autocad nâng cao240
395452118Các phần mềm ứng dụng trong Xây dựng236
396453110Tin Hoc Dai Cuong41
397461725Cơ sở hệ điều hành21
398461736Thương hiệu kim chỉ nan truyền tin22
399461781Hệ chuyên gia26
400461810Kỹ thuật vi cách xử trí 232
401471727Cơ sở tài liệu 121
402471730Lập trình trên môi trường xung quanh Windows222
403471738Nhận dạng giải pháp xử lý giờ đồng hồ nói21
404471740Đồ án vật dụng hoạ lắp thêm tính11
405471741Đồ án công nghệ phần mềm13
406480101Giáo dục đào tạo quốc phòng 1020
407480102Giáo dục đào tạo Quốc phòng 2049
408480103Giáo dục đào tạo quốc phòng 3056
409480104Giáo dục Quốc chống 4020
410480105giáo dục và đào tạo Quốc phòng 4014
411480106Giáo dục đào tạo Quốc phòng 10110
412480107Giáo dục quốc phòng 20121
413480109giáo dục và đào tạo quốc phòng 30346
414480112Giáo dục đào tạo quốc chống 1.301
415492302Khai thác thứ xây dựng31
416510201Pháp công cụ nước ta đại cương27
417511306Môi giới cùng thanh toán bất động đậy sản355
418511307Pháp nguyên tắc vào xây dựng24
419511308Quản lý dự án21
420521301Marketing trong xây dựng240
421521302Mô hình toán thù ghê tế21
422521303Xã hội học đô thị27
423531713Kiến trúc sản phẩm công nghệ tính21
424531720Lập trình trên môi trường Windows23
425531723Thực hành tin học tập 122
426531733Kỹ thuật số25
427531734Kỹ thuật vi xử trí 1224
428531735Kỹ thuật ví xử trí 2214
429531815Lập trình hệ thống21
430541601Lịch sử phong cách xây dựng với lịch sử vẻ vang nghệ thuật31
431541602Kiến Trúc cảnh quan21
432541608Kiến trúc chình ảnh quan36
433560102Tiếng Pháp 303
434560103Tiếng Pháp 4015
435560104Tiếng Pháp 5014
436560105Tiếng Pháp 602
437560106Tiếng Pháp 703
438560107Tiếng Pháp 801
439560109Tiếng Pháp 133
440560110Tiếng Pháp 231
441HHQ1CHình họa21