Dĩ Bất Biến Ứng Vạn Biến Nghĩa Là Gì

Trước khi sang Pháp năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại câu nói “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trước khi đi. Vậy Dĩ bất biến ứng vạn biến nghĩa là gì? Hãy cùng cqaugusta.com đi tìm ý nghĩa sâu xa của câu nói này ngay sau đây.

Bạn đang xem: Dĩ bất biến ứng vạn biến nghĩa là gì


Dĩ bất biến ứng vạn biến nghĩa là gì?

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” gồm sáu chữ được trao đổi bởi hai nhà Nho. Đem cái không thay đổi để đối phó với muôn sự thay đổi. Câu nói nổi tiếng của Bác không có trong sách cổ mà được Bác suy ra từ thiên thứ 5 “Ứng biến” của Ngô Khởi binh pháp.

*

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là âm đọc của 以不变应万变; lấy bất biến ứng để ứng vạn biến. Đây là 1 câu triết lý bắt nguồn từ khái niệm thuộc về binh pháp “dùng tĩnh chế động”. Nghĩa đen của câu này là “Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái manh động”. Hoặc có thể hiểu theo 1 cách đơn giản hơn “lấy cái không thay đổi để đối phó với vạn cái thay đổi”; “lấy sự bình tĩnh, vững vàng để chống lại vạn sự biến động”.

Ý nghĩa hay của câu triết lý này thể hiện ở chỗ: cho dù mọi vật hiện tượng phong phú, đa dạng, thay đổi khôn lường thế nào, nhưng đều xoay quanh trục của nó, đó là bản thể, cái gốc.


Luận về câu nói “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Bác Hồ

Trong tư tưởng ngoại giao của Bác, đây không chỉ là một nguyên tắc. Mà nó còn là một bí quyết nhận thức và là hành động hiệu quả của một lãnh tụ.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Chia Bài Bịp Đơn Giản Dành Cho Người Mới Tập Chơi

Từ triết lý “Dĩ bất biến ứng vạn biến” này đã dẫn đến triết lý hành động ở Hồ Chí Minh. Ngay chữ “dĩ” cũng nói lên triết lý không phải để triết lý. Mà triết lý phải dẫn đến làm, đến hành động. Đó cũng là triết lý hành động. Triết lý hành động là triết lý và hành động, nói và làm, lý luận và thực tiễn liên hệ mật thiết với nhau, không tách rời nhau.

*

Triết lý “Dĩ bất biến ứng vạn biến” ở Hồ Chí Minh đồng thời cũng là triết lý hành động. Gắn với hành động bởi lẽ vì cái bất biến đó; mà Người rời bỏ quê hương ra đi tìm đường cứu nước lúc mới 21 tuổi; và cũng chính vì cái bất biến đó; mà Người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho dân tộc; đặt lợi ích của dân, của nước lên trên hết. Suốt đời hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

*

Với những thông tin đã tổng hợp ở trên, đã giúp cho người đọc hiểu được dĩ bất biến ứng vạn biến nghĩa là gì. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo tại cqaugusta.com, để biết thêm nhiều thông tin và hữu ích.