Đề thi minh họa tiếng anh 2017

Đáp án đề thi minc họa giờ đồng hồ Anh 2017 lần 2 của Bộ GD giải chi tiết từ câu 1 mang lại câu 50. Cách giải, so sánh cặn kẽ từng câu dễ dàng nắm bắt.Có dịch nghĩa trường đoản cú bắt đầu, lý giải câu đúng, câu sai. 2 bài gọi gọi cũng khá được dịch nghĩa.File gồm đôi mươi trang cả đề, phấn kích tải tệp tin PDF không hề thiếu ngơi nghỉ liên kết cuối bài viết

Question 8: For the last đôi mươi years, we ______ significant changes in the world of science & giải pháp công nghệ.A. witness B. have witnessed C. witnessed D. are witnessingĐáp án B: Dấu hiệu của thì hiện giờ hoàn thành: For + khoảng tầm thời hạn xác địnhCấu trúc thì HTHT:S + have/has + PII + O

Question 9: Housewives find it easier to lớn bởi vì domestic chores thanks to lớn ______ invention of labour-saving devices.A. the B. a C. an D. someĐáp án ALoại D bởi vì invention tại đây số ítLoại B vị ví như sử dụng thì cần cần sử dụng anLoại C vị mạo từ an chỉ sử dụng khi lần u đ cập tới sự vật với fan nghe chưa chắc chắn gì về sự vậtkia.Chọn A: vì chưng Lúc nhắc tới “invention of labour-saving devices” (sự phát minh sáng tạo ra những thiết bị tiết kiệm ngân sách sức lao động) tín đồ nghe vẫn tưởng tượng ra đó là sự việc phát minh ra mọi sản phẩm gì ( trang bị giặt, sản phẩm hút bụi,…)Question 10: Air pollution is getting ______ serious in big cities in the world.A. more & more B. the more và the moreC. the most & the most D. most and mostĐáp án ACấu trúc đối chiếu kxay cùng một tính từ:– Tính từ/Trạng trường đoản cú ngắn:S + V + adj/ adv + er + và + adj/ adv + er– Tính từ/Trạng từ bỏ dài:S + V + more và more + adj/ advQuestion 11: Ms Brown asked me ______ in my class.A. there were how many students B. how many students there wereC. were there how many students D. how many students were thereChuyển tự câu trực tiếp Wh-question:Ms Brown asked me: “How many students are there?”lịch sự câu con gián tiếp dùng cấu trúc:S + V (asked, told,…) + Wh + S + V (lùi 1 thì)Question 12: Her fiancé is said ______ from Harvard University five sầu years ago.A. having graduated B. to lớn have graduatedC. being graduated D. to lớn be graduatedĐáp án BDạng câu: People say that + mệnh đềNếu mệnh đề sau that phân chia nghỉ ngơi thì QK thì khi gửi câu thụ động ta dùng: To have sầu + V(PII)

Question 13: Many rare & precious species are now ______ the verge of extinction.A. in B. from C.On D.ByĐáp án C : on the verge of extinction (idm) trên bờ hay chủng

Đáp án đề thi minc họa tiếng Anh 2017 lần 2 của Sở GD giải bỏ ra tiết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

Bạn đang xem: Đề thi minh họa tiếng anh 2017

Question 20: Susan accidentally stepped on Denise’s foot.– Susan: “Oops! I’m sorry, Denise.”– Denise: “______”

A. You shouldn’t vị that. B. It’s alright.C. You are welcome. D. It’s nonsense.Đáp án BDịch:Susan vô tình giẫm vào chân của Denise.– Susan: “Ôi! Tớ xin lỗi Denise”– Denise:A. Bạn kiêng kị thếB. Không sao đâuC. Không có gìD. Nó bất nghĩa.Question 21: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.– Hana: “The book is really interesting và educational.”– Jenifer: “______”

A. I’d love it. B. That’s nice of you to lớn say so.C. I couldn’t agree more. D. Don’t mention it.Hana và Jenifer đang nói về quyển sách mà người ta vừa new đọc– Hana: “Quyển sách này thiệt sự thú vị cùng mang ý nghĩa dạy dỗ.”– Jenifer:A. Tớ ưng ý nóB. Bạn thật xuất sắc Khi nói vậyC. Tớ quan trọng gật đầu rộng (diễn tả sự đồng tình)D. Đừng nhắc tới nó.

Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng Tập Cuối Goku Đại Chiến Thiên Hà 7 ( Dragon Ball

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.Question 26: I really believe sầu my letter came as a great surprise to John.A. John might be very surprised to lớn receive sầu my letter.B. John might have been very surprised khổng lồ receive my letter.C. John must be very surprised lớn receive sầu my letter.D. John must have been very surprised to lớn receive sầu my letter.Đáp án DĐoán về quá khứ (came as a great surprise) + có tự believe-> áp dụng cấu trúc: must have sầu been + PII: chắc hẳn là ….

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 môn Tiếng Anh lần 2 tất cả câu trả lời giải bỏ ra tiết

*
*
*
*
*

Giải chi tiết đề minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 lần 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mời tham khảo thêm một số đề gồm lời giải đưa ra tiết