Đề thi học kỳ 2 lớp 5

Đề chất vấn cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm năm trước trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh Nghệ An Đề thi học tập kì II môn Toán thù lớp 1 tất cả lời giải
Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2014 trường đái học tập Cắm Muộn 2, tỉnh giấc Nghệ An Đề thi học kì II môn Tân oán lớp 1 tất cả câu trả lời 1,181 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 2 lớp 5

Câu 1: Số thập phân phù hợp điền vào chỗ trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: Cho biết 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập pmùi hương bao gồm cạnh 5centimet thể tích của hình lập pmùi hương đó là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115centimet 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư vào phép chia 7,3 : 6 (thương thơm đem mang đến nhị chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: Tìm số nhưng mà 20% của nó bằng 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 235 phút ít B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . .

Xem thêm: Bài Toán Tính Tổng Của Dãy Số Có Quy Luật Cách Tính Số Số Hạng Của Dãy Số

. .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Tự luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất. a) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một fan quốc bộ từ bỏ A cơ hội 6 giờ đồng hồ với gia tốc 5km/giờ đồng hồ. Đến 8 tiếng 1/2 tiếng, một bạn đi xe đạp điện cũng bắt đầu từ A đuổi theo cùng với vận tốc vội 3 lần bạn quốc bộ. Hỏi: a) Hai bạn chạm chán nhau thời điểm mấy giờ? b) Quãng mặt đường trường đoản cú điểm xuất phát đến chỗ gặp gỡ nhau nhiều năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁPhường ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng từng câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: Tự luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 1 điểm a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng từng câu ghi 0,5 điểm. a. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng lời giải và làm cho đúng mỗi phxay tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian tín đồ quốc bộ đi trước xe đạp là: 8 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút – 6 giờ đồng hồ = 2 tiếng khoảng 30 phút = 2,5 giờ đồng hồ Vận tốc của người đi xe đạp là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng đường bạn đi bộ đi trong 2,5 tiếng là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) Thời gian để hai tín đồ chạm chán nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) Hai bạn chạm chán nhau lúc: 6 giờ đồng hồ + 2,5 tiếng + 1,25 giờ = 9,75 ( giờ) = 9 giờ 45 phút ít. Quãng đường từ bỏ điểm khởi hành cho vị trí chạm chán nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9h 45 phút ít. b) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe sản phẩm công nghệ đi với vận tốc là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ đồng hồ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 2 35 phút ít B. 1 95 phút ít C. 2 15 phút D. 2 25. trong 2 ,5 tiếng là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) Thời gian nhằm nhì fan gặp mặt nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) Hai bạn chạm chán nhau lúc: 6 giờ + 2 ,5 giờ đồng hồ + 1, 25 giờ đồng hồ