ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 5

Sở đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22 có 3 đề thi môn Toán, có đáp án cùng bảng ma trận đề thi dĩ nhiên. Qua đó, góp thầy cô tham khảo để ra đề thi học tập kì 1 đến học viên của bản thân mình theo 4 mức độ của Thông tư 22.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 toán 5


Đồng thời, cũng giúp những em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu tác dụng dễ dãi rộng nhằm ôn thi học kì 1 đạt hiệu quả cao. Hình như, hoàn toàn có thể đọc thêm đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lý, Khoa học tập. Vậy mời thầy cô với những em thuộc theo dõi và quan sát nội dung bài viết tiếp sau đây của cqaugusta.com:


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 theo Thông bốn 22

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm


Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022

Ủy Ban Nhân Dân THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ cùng tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC: 2021 - 2022

Môn: TOÁN 5.Thời gian: 40 phút(Không nhắc thời gian giao đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước giải đáp đúng(Trắc nghiệm số học mức 1)

a) Số thập phân làm sao biểu diễn đúng một trăm linch bố đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé nhỏ duy nhất trong số số bên dưới đây là số nào?

A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng. (Trắc nghiệm số học nút 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10 B. 84,36 :0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích nhằm điền vào nơi chnóng sau là: (Trắc nghiệm đại lượng mức 2)

a. 400 dmét vuông = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kg =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải bài toán sau: (Tự luận số học nút 1)

Mẹ cài đặt một bao gạo 50 kilogam một số loại 15% tnóng. Hỏi trong bao gạo kia gồm từng nào kg tấm? ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền các số 0,3; 0,7 với 1 vào chỗ trống để có biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học tập nút 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nút 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 kmét vuông, 1500 m2 cùng 25 dmét vuông theo trang bị từ tăng ngày một nhiều.

Xem thêm: Cách Làm Lễ Gia Tiên Trong Ngày Cưới, Nghi Thức Lễ Gia Tiên Trong Ngày Cưới

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học nấc 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền hiệu quả chất nhận được tính sau: (Trắc nghiệm số học nút 4)

Tháng 10, một lượng tiến thưởng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá quà tăng 5%, mang lại mon 12, giá quà lại giảm 5%. vì thế, tháng 12 giá bán của 1 lạng quà là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) Mẹ đi ẩm thực ăn uống sắm sửa. Vì hôm nay ẩm thực giảm ngay 7% phải khi mua hộp mứt 35000 đồng thì bà bầu được miễn chi phí bởi giá hộp mứt bởi với số tiền tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá. Hỏi từ bây giờ bà mẹ đã trả cho siêu thị bao nhiêu tiền? (Tự luận số học mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập nấc 4)


Hãy tính diện tích S của hình tam giác không sơn đậm

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số một trăm linch ba phẩy ko trăm linch bảy được viết như thế nào?

B. 103,007

b) Số bé nhỏ duy nhất trong những số dưới đấy là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đúng được một điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm vào bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kg tấm

Câu 5: (1 điểm) Học sinc điền đúng cả 4 địa chỉ bắt đầu có điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể thay đổi địa chỉ thân 0,3 và 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại những số đo: 2,5 ha; 0,15 kmét vuông ; 1500 mét vuông với 25 dm2 theo thứ từ tăng vọt.

1500 mét vuông ; 25 dmét vuông ; 2,5 ha; 0,15 kmét vuông (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số chi phí người mẹ sẽ cqaugusta.com là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS rất có thể giải theo rất nhiều cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác không tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

.....