Đề cương ôn tập kì 1 lớp 6

Đề cưng cửng ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020-2021 - Trường trung học cơ sở Lê Quang Cường 3 10 0

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 6

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 môn Toán thù lớp 6 năm học tập 2020-2021 thông qua tài liệu này các bạn học sinh dễ ợt hệ thống kỹ năng đã được học trong học tập kì 1, tự kia chuẩn bị chu đáo kiến thức nhằm vượt qua kì thi lượm lặt các thành công xuất sắc. Tlỗi viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn mức giá ĐỀ ƠN TẬPhường KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 MƠN TỐN - KHỐI Thời gian: 90 phút ít PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 ĐIỂM) Câu Cho A  a; b;1;2;3 A a  A D  A C 1 A B a  A Câu Liệt kê số thành phần tập vừa lòng C   x   |  x  8 A 0;1;2;3;4;5;6;7;8 B 3;4;5;6;7 C 3;4;5;6;7;8 D 2;3;4;5;6;7;8 Câu Viết kết phxay tính 75 : dạng lũy quá A B 75 C D Câu Thứ đọng trường đoản cú thực phép tính biểu thức khơng bao gồm vết ngoặc sau: A Nhân phân tách  Cộng trừ  Lũy quá B Lũy thừa  Cộng trừ  Nhân phân tách C Nhân phân chia  Lũy quá  Cộng trừ D Lũy quá  Nhân chia  Cộng trừ Câu Giá trị 26.63 + 26.37 là: A 6300 B 2600 C 3700 D 3600 C XI D XIX Câu 6: Số viết số La Mã là: A VIIII B IX Câu 7: Số sau phân chia không còn mang đến 2, 9? A 1đôi mươi B 230 C 340 D 450 Câu 8: Tổng (hiệu) phân tách hết mang đến 2? A 12+14 +1 B 10+ 24 – 11 C 16 + 18 – 10 D 400 – 15 Câu 9: BCNN (10, đôi mươi, 30) là: A 24 B C 22.3.5 D 24 Câu 10: Cho nhị tập hợp: Ư(10) Ư(15) giao hai tập hòa hợp là: Trang chủ: https://vndoc.com/ | E-Mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn tầm giá A 0; 1; 2; 3; 5.B 5 C 0; 1; 5 D 1; 5 Câu 11 Kết xếp số 78; 50; 14; 80; 16 theo thiết bị tự tăng vọt là: A 14; 16; 50; 78; 80 B 80; 78; 50; 16; 14 C 80; 78; 50; 14; 16 D 14; 16; 78; 50; 80 Câu 12: Kết phép tính 154  54 là: A 208 B -100 C 100 D -208 Câu 13: Cho điểm B nằm hai điểm A C Tia đối tia BA tia A Tia AB B Tia CA C Tia AC D Tia BC Câu 14: Đường thẳng tất cả Đặc điểm Đặc điểm sau? A Giới hạn đầu B Kéo dài phía C Giới hạn hai đầu D Kéo nhiều năm hai phía Câu 15: M điểm nằm E, F Biết ME=3cm, MF=7cm Độ nhiều năm EF là: A 10 cm B 4cm C 3cm D 7centimet Câu 16: Điểm I trung điểm đoạn thẳng MN khi: A IM = IN B IM  IN  MN C IM + IN = MN D IM = 2IN I PHẦN TỰ LUẬN (6.0 ĐIỂM) Câu 17 (1,5 điểm): Thực phép tính : a) 178 25 – 78 25   b) 240  76  9    : 50 c) 3200  ( 4000)  ( 800) Câu 18 (1,0 điểm): Tìm x a) 159  215  x   52 b) 45 x 120 x Câu 19 (2,5 điểm): Trên tia Ax rước nhị điểm B, C mang lại AB = 5centimet, AC = 10cm a) Trong bố điểm A, B, C điểm nằm nhì điểm cịn lại? Vì b) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp BC Điểm B tất cả trung điểm đoạn trực tiếp AC khơng? Vì sao? c) hotline M N trung điểm AB BC Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp MN Trang chủ: https://vndoc.com/ | Thư điện tử hỗ trợ: hotro

Xem thêm: Tìm Hiểu Một Số Vấn Đề Về Phong Cách Làm Việc Dân Chủ : Sức Mạnh Từ Tập Thể

vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Tlỗi viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phí tổn Câu trăng tròn (1,0 điểm): Một nhà ở tất cả 25 tầng tầng hầm (tầng đặt tầng G, tầng khắc số từ bỏ tầng trệt,2,3, ,12,13,14,15,… mang đến tầng trên cao 24 Tầng hầm khắc số tự xuống B1, B2) Một thang sản phẩm công nghệ tầng 12, sau lên tầng xuống 21 tầng lên tầng Hỏi cuối thang vật dụng tạm dừng tầng nào? -HẾT Học sinch ko sử dụng tài liệu, - Giám thị khơng phân tích và lý giải thêm Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Tlỗi viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn mức giá ĐÁPhường. ÁN THANG ĐIỂM TỐN Câu Câu 17 (1,5 điểm) Đáp án Thang điểm a) 178 25 – 78 25 = 25 (178-78) 0,25 = 3200 0,25   b) 240  76  9    : 50  240  (76  36) : 50  200 : 50  0,25 0,25 c) 3200  ( 4000)  ( 800)  3200  4000  (800) 0,25  7200  800  6400 Câu 18 (1,0 điểm) 0,25 a) 159   215  x   52 215  x  159  25 215  x  134 x  215  134 x  81 0,25 0,25 b) 45 x; 120 x  x Ö C (45;120) Ö CLN (45;120)  15 C (45;120)  (15)  1;3;5;15 Câu 19 (2,5 điểm) 0,25 0,25 0,25 a) Trên tia Ax bao gồm AB