ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ 2 TRẮC NGHIỆM

Đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm gồm câu trả lời được cqaugusta.com tổng đúng theo với share vào nội dung bài viết dưới đây vẫn là tài liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa hữu ích cho các em học viên sinh sống dạng bài bác thi trắc nghiệm. Với các thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 có lời giải chi tiết sẽ giúp đỡ củng nỗ lực thêm kỹ năng môn Hóa học lớp 10 tốt hơn góp các em đạt hiệu quả xuất sắc vào kì thi hết học kì 2. Sau đây là câu chữ cụ thể đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm có đáp án, thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 học kỳ 2 cqaugusta.com xin chia sẻ cho bạn đọc.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hóa 10 học kì 2 trắc nghiệm


1. Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. Cho các hóa học sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). Những chất làm sao tác dung được cùng với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. Chất nào dưới đây chỉ gồm tính oxi hoá, không tồn tại tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. Hỗn đúng theo khí như thế nào dưới đây rất có thể trường tồn thuộc nhau?

A. Khí H2S với khí CO2

B. Khí O2 và khí Cl2.

C. Khí O2 cùng khí H2.

D. Khí NH3 với khí HCl.

Câu 4. Cho các phản bội ứng:

(1) O3 + hỗn hợp KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + dung dịch H2S

Các phản ứng tạo nên đối kháng chất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam sắt vào khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. Những phản ứng làm sao dưới đây minh chứng tính oxi hóa của ozon bạo gan rộng oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn luôn biểu đạt tính khử trong số phản ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. dung dịch NaOH, Mg, hỗn hợp KMnO4.

C. hỗn hợp KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, dung dịch KMnO4.

Câu 8. Cho biết tổng hệ số cân đối phương thơm trình dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. Chọn câu đúng:

A. Có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bằng dung dịch AgNO3.

B. Các ion Cl-, Br-, I- những đến kết tủa white color với Ag+.

C. Các ion F-, Cl-, Br-, I- số đông tạo nên kết tủa cùng với Ag+.

D. Trong những ion halogenua, chỉ tất cả ion Cl- mới chế tạo ra kết tủa cùng với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy trọn vẹn 18,4 gam tất cả hổn hợp sắt với Mg vào khí Clo dư.Sau phản bội ứng nhận được 61 gam hóa học rắn.Phần trăm khối lượng của Mg vào tất cả hổn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm thô khí SO2 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc, dẫu vậy không thể làm khô NH3 ẩm bằng dung dịch H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. ko có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. Cho bột sắt vào hỗn hợp H2SO4 sệt, rét cho đến Khi Fe không hề chảy được nữa. Sản phẩm nhận được trong dung dịch sau bội nghịch ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 cùng sắt.

D. FeSO4 với Fe2(SO4)3.

Câu 13. Cho 2,6 gam một sắt kẽm kim loại M tất cả hóa trị II công dụng vừa đủ với 0,56 lít tất cả hổn hợp X bao gồm O2 với Cl2 ngơi nghỉ (đktc) sau bội phản ứng thu được 3,79 gam chất rắn là các oxit với muối bột. Tìm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với những bội phản ứng tất cả chất khí tsay đắm gia, khi tăng áp suất, vận tốc phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của những hóa học khí tăng lên.

B. Nồng độ của các hóa học khí giảm sút.

C. Chuyển động của các chất khí tạo thêm.

D. Nồng độ của những hóa học khí ko biến hóa.

Câu 15. Dẫn 1nửa lít khí clo vào 500ml hỗn hợp chứa hỗn hợp NaBr 1M cùng NaI 1,2M, sau thời điểm phản bội ứng xảy ra trọn vẹn đun cho nóng nhằm cô cạn dug dịch thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để biệt lập 2 khí O2 và O3, bạn ta thường được sử dụng hóa chất nào:

A. nước.

B. hỗn hợp KI và hồ nước tinch bột.

C. hỗn hợp CuSO4.

D. dung dịch H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S Lúc để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong không khí đã oxi hóa H2S thành lưu giữ huỳnh tự vì chưng.

B. H2S bị oxi không khí khử thành giữ huỳnh tự vày.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có vào không khí.

D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau.

Câu 18. Nhiệt phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 nghỉ ngơi đktc nhận được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa trọn vẹn 24,9g các thành phần hỗn hợp bột những kim loại Mg, Al, Zn bởi oxi thu được 15,3g tất cả hổn hợp oxit. Cho lượng oxit này tính năng hết với dung dịch HCl thì trọng lượng muối tạo nên là


A. 15,6 gam

B. trăng tròn,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. Cho FeS tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột Fe không tính không gian,sau đó 1 thời gian đã chuyển thành tất cả hổn hợp A tất cả trọng lượng 37,6 gam có sắt, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho các thành phần hỗn hợp A bội phản ứng không còn với dung dịch H2SO4 đặc, lạnh chiếm được 3,36 lít khí SO2(đktc). Giá trị a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà rã không còn m gam Al bằng H2SO4 đặc lạnh dư nhận được 3,36 lít khí SO2 là thành phầm khử độc nhất vô nhị,sinh hoạt đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. Cho phản ứng sau ngơi nghỉ trang thái cân nặng bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Thay thay đổi nồng độ khí HF

Câu 25. Trường vừa lòng nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp H2SO4.

B. Cho sắt vào dung dịch H2SO4 quánh, nguội.

C. Sục SO2 vào hỗn hợp nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2.

Câu 26. Hơi tbỏ ngân khôn xiết độc, vì vậy buộc phải tịch thu thủy ngân rơi vãi bởi cách:

A. bé dại nước brom lên giọt tdiệt ngân.

B. nhỏ nước ozon lên giọt tdiệt ngân.

C. rắc bột diêm sinh lên giọt tdiệt ngân.

D. rắc bột photpho lên giọt tdiệt ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguyên tố phi kyên ổn có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 vào mọi hợp chất.

D. Oxi là nguim tố phổ biến nhất bên trên trái đất.


Câu 28. Hoà chảy 20,8 gam hỗn hợp bột có FeS, FeS2, S bởi hỗn hợp HNO3 đặc rét dư nhận được 53,76 lít NO2 (thành phầm khử tốt nhất, nghỉ ngơi đktc cùng dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thanh lọc mang toàn cục kết tủa nung trong bầu không khí đến cân nặng không đổi thì cân nặng hóa học rắn nhận được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa làm sao sau đấy là đúng?

A. Chất xúc tác là chất làm cho biến hóa vận tốc bội phản ứng, tuy nhiên không bị tiêu tốn vào phản ứng.

B. Chất xúc tác là chất làm cho tăng tốc độ bội phản ứng, nhưng không trở nên tiêu hao trong bội nghịch ứng.

C. Chất xúc tác là chất làm cho tăng tốc độ bội phản ứng, tuy nhiên không bị thay đổi vào phản ứng.

D. Chất xúc tác là hóa học có tác dụng thay đổi tốc độ phản bội ứng, tuy vậy bị tiêu tốn rất ít vào bội phản ứng.

Câu 30. Cho 100ml hỗn hợp KOH 1M tính năng cùng với 100 ml hỗn hợp HCl aM, sau làm phản ứng nhận được hỗn hợp Y có cất 6,9875 gam hóa học rã. Vậy cực hiếm a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3 chiều 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 D20 B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 10 học tập kì II bao gồm đáp án

Câu 1: điểm sáng nào bên dưới đây là điểm lưu ý bình thường của các đơn chất halogen?

A. Ở điều kiện thường xuyên là hóa học khí

B. Tác dụng mạnh khỏe với nước

C. Vừa bao gồm tính oxi hoá, vừa gồm tính khử

D. Có tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 không tác dụng với

A. khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng như thế nào sau đây không buộc phải của ozon?

A. Chữa sâu răng

B. Tẩy sạch trơn bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi vào chống thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: Các số lão hóa của sulfur là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B.

Xem thêm: Mẫu Nhẫn Cưới Đẹp Giá Rẻ,Hàng Nghìn Cô Dâu Chú Rể Đã Chọn, Nhẫn Cưới Giá Từ 3

Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm sắt kẽm kim loại nào dưới đây không bội phản ứng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tung hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp bao gồm Fe và kim loại X bằng hỗn hợp HCl, thu được một,064 lít khí H2. Mặt không giống, kết hợp trọn vẹn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đa số đo làm việc điều kiện tiêu chuẩn chỉnh. Kyên loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, tín đồ ta hay pha chế clo bằng cách

A. năng lượng điện phân lạnh tung NaCl.

B. đến dung dịch HCl đặc công dụng với MnO2, làm cho nóng.


C. năng lượng điện phân dung dịch NaCl gồm màng ngăn uống.

D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: Cho phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Khi tăng áp suất của hệ, cân đối đã chuyển dịch:

A. Theo chiều thuận

B. Theo chiều nghịch

C. Không đưa dịch

D. Không khẳng định được

Câu 10: Cho lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 hình thành (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 17,5g các thành phần hỗn hợp Al, Zn, sắt trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 11 phần 2 lít H2 (đktc) với dung dịch đựng m gam muối hạt. Giá trị của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tung trọn vẹn trăng tròn,6 gam các thành phần hỗn hợp gồm Na2CO3 cùng CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, nhận được V lít khí CO2 (đktc) cùng hỗn hợp cất 22,8 gam tất cả hổn hợp muối hạt. Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 cùng O2 phản bội ứng đầy đủ cùng với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm Mg với Al, chiếm được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: Phát biểu làm sao tiếp sau đây không đúng?

A. Muối AgI không tan nội địa, muối bột AgF rã trong nước.

B. Flo có tính thoái hóa mạnh khỏe hơn clo.

C. Trong các đúng theo chất, ko kể số oxi hoá -1, flo cùng clo còn có những số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. Dung dịch HF hài hòa được SiO2.

Câu 15: Sản phẩm thu được khi năng lượng điện phân hỗn hợp KCl (năng lượng điện cực trơ, màng ngnạp năng lượng xốp) là

A. K với Cl2.

B. K, H2với Cl2.

C. KOH, H2 và Cl2.

D. KOH, O2 với HCl.

Câu 16: Hỗn hợp X có FeCl2 và NaCl tất cả tỉ lệ thành phần mol tương ứng là 1 trong những : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho Y phản bội ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: Trong các phản bội ứng sau, làm phản ứng làm sao sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để trung hòa 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lkhông nhiều.

B. 0,4 lkhông nhiều.

C. 0,3lkhông nhiều .

D . 0,6 lkhông nhiều.

Câu 19: Cho những phát biểu sau:

(a) Trong các bội phản ứng hóa học, flo chỉ bộc lộ tính thoái hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu hèn.

(c) Dung dịch NaF loãng được sử dụng làm thuốc kháng sâu răng.

(d) Trong vừa lòng chất, những halogene (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 cùng +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng ngày một nhiều theo đồ vật tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong những tuyên bố trên, số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: Cho phản nghịch ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Các hidro halogenua (HX) rất có thể pha chế theo bội nghịch ứng trên là

A. HBr với HI.

B. HCl, HBr với HI.

C. HF cùng HCl.

D. HF, HCl, HBr và HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 phản nghịch ứng không còn với dung dịch HCl quánh (dư), chiếm được V lkhông nhiều khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Độ âm năng lượng điện của brom to hơn độ âm năng lượng điện của iot.

B. Tính axit của HF khỏe khoắn hơn tính axit của HCl.

C. Bán kính nguyên tử của clo to hơn nửa đường kính nguim tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-to hơn tính khử của ion Cl-

23. Thuốc test làm sao sau đây rõ ràng được khí O2 cùng với khí O3 bằng phương thức hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinh bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. Cho 25,5 gam tất cả hổn hợp X có CuO và Al2O3 tung trọn vẹn trong dung dịch H2SO4 loãng, chiếm được hỗn hợp chứa 57,9 gam muối hạt. Phần trăm cân nặng của Al2O3 vào X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. Cho m gam một oxit Fe bội phản ứng trọn vẹn cùng với 0,75 mol H2SO4, chiếm được hỗn hợp chỉ cất một muối bột tuyệt nhất cùng 1,68 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất của S+6). Giá trị của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tung tất cả hổn hợp X tất cả 11,2 gam sắt và 2,4 gam Mg bằng hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được hỗn hợp Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z vào không gian đến trọng lượng không đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết các phản nghịch ứng các xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 36.

B. trăng tròn.

C. 18.

D. 24.

27. Cho những hỗn hợp mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Dùng hóa học nào để riêng biệt giữa 4 hỗn hợp này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Phản ứng nào tiếp sau đây minh chứng HCl gồm tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời chúng ta áp dụng file thiết lập về để thấy khá đầy đủ nội dung thắc mắc trắc nghiệm Hóa học tập lớp 10 học kì II tất cả giải đáp.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu dụng không giống bên trên chuyên mục Học tập - Tài liệu của cqaugusta.com.