đáp án thpt quốc gia 2019

Đáp án chính thức toàn bộ những môn trắc nghiệm của Bộ giáo dục và đào tạo đã được ra mắt. Xem và cài ngay giải đáp tất cả những môn cqaugusta.com THPTQG 2019: Toán thù, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề dưới đây.

Đáp án đề cqaugusta.com THPTQG 2019 - Tất cả các môn

Tải Đáp án tệp tin pdf những môn:

Môn Tân oán - Môn Lý - Môn Hóa - Môn Sinch - Môn Sử - Môn Địa - Môn GDCD

Tiếng Anh - Tiếng Nhật - Tiếng Đức - Tiếng Nga - Tiếng Trung - Tiếng Pháp

Đáp án Môn Toán:

*

Đáp án Môn Anh:

*

Đáp án Môn Lý:

*

Đáp án môn Hóa:

*

Đáp án môn Sinh:

*

Đáp án môn Sử: 

*

Đáp án môn Địa

*

Đáp án môn GDCD

*

Đáp án Tiếng Nhật

*

Đáp án Tiếng Trung

*

Đáp án giờ đồng hồ Pháp

*

Đáp án giờ đồng hồ Nga

*

Đáp án giờ Đức

*

Đáp án đề cqaugusta.com trung học phổ thông Quốc gia môn Toán thù của Bộ GD toàn bộ những mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề cqaugusta.com THPT Quốc gia môn Lý, Hóa, Sinch của Bộ GD&ĐT tất cả những mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 2đôi mươi, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề cqaugusta.com THPT Quốc gia môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT toàn bộ những mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 4trăng tròn, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề cqaugusta.com trung học phổ thông Quốc gia môn Sử, Địa, GDCD của Bộ Giáo dục tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 3đôi mươi, 321, 322, 323, 324.


Chuyên mục: Blogs