Đạo Phật Tiếng Anh Là Gì

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những từ vựng tiếng anhphổ biến trong Phật học và hỗ trợ bạn tìm đọc những tài liệu được viết bằng tiếng Anh.

Concepts

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo Phật

The Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ người đã giác ngộ

Amitabha BuddhaĐức Phật A Di Đà

Medicine BuddhaĐức Phật Dược Sư

Bodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able to reach nirvana but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: người có thể đạt đến Niết bàn (trạng thái hạnh phúc, bình yên) nhưng trì hoãn việc nhập Niết bàn vì những người khác vẫn còn chịu đau khổ

Avalokiteśvara BodhisattvaQuan Thế Âm Bồ tát

a Buddhist/monk/templemột Phật tử/một nhà tu hành/một ngôi đền Phật giáo

Three JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)

Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam Bảo

The Four Noble TruthsTứ diệu đế

Noble Eightfold PathBát chánh đạo

Middle WayTrung Đạo

Pure Land BuddhismTịnh Độ Tông

Zen BuddhismThiền Tông

Zen MasterThiền Sư

Dharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: những sự thật, quy luật chi phối cả vũ trụ

Dharma MasterPháp Sư/ Người giảng pháp

Dharma TalksThuyết pháp

SanghaGiáo hội Tăng-già

Greed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/Si

Sutra /ˈsutrə/Kinh điển

Mantra /ˈmɑntrə/Thần chú

Great Compassion MantraThần chú Đại Bi

Vegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người ăn chay

good/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe that eating meat is bad karma.

Một số người ăn chay tin rằng ăn thịt sẽ tạo nên ác nghiệp

rebirth /ˌriˈbərθ/tái sinh

Nirvana /nɪrˈvɑnə/: the state of peace and happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: trạng thái yên bình và hạnh phúc mà một người có được sau khi đã từ bỏ tất cả những ham muốn cá nhân

Emptiness /ˈɛmptinəs/tính Không

Ego /ˈiɡoʊ/Bản ngã


Bạn đang xem: Đạo phật tiếng anh là gì

cqaugusta.com giới thiệu cùng bạn

*

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)Nắm vững ngữ pháp (Grammar)Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)

Xem thêm: Nang Tuyến Bartholin Là Gì, Vấn Đề Liên Quan Đến Nang Tuyến Bartholin

Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Vốntừ vựng tiếng Anhcủa bạn có đủ dùng?

Làm ngay bài kiểm tra từ vựng nhanh dưới đây!