ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING ĐIỂM CHUẨN 2014

*

Thông báo về điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 với điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển ước vọng bổ sung cập nhật kỳ thi tuyển chọn sinc Đại học tập hệ thiết yếu quy năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

HĐTS HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Số: 674 /TB-ĐHTCM-TS2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày thứ 8 mon 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Về điểm chuẩn trúng tuyển chọn ước muốn 1 và

điểm nhấn làm hồ sơ xét tuyển chọn hoài vọng xẻ sung

kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chủ yếu quy năm 2014

Căn uống cứ Thông tứ số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 mon 03 thời điểm năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo về vấn đề ban hành Quy chế tuyển sinc Đại học tập, cao đẳng hệ chủ yếu quy, Thông bốn số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 mon 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một vài điều của Thông bốn số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 thời điểm năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo;

Cnạp năng lượng cđọng Thông tứ số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 mon 02 năm 2013 của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo nên về Việc “Sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Quy chế tuyển sinch đại học, cao đẳng hệ thiết yếu quy ban hành hẳn nhiên Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 thời điểm năm 2012 với Thông bốn số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 mon 6 thời điểm năm 2012 về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 mon 3 năm 2012”;

Căn cứ đọng Thông bốn số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào chế tạo về Việc “Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy chế tuyển chọn sinch ĐH, cao đẳng hệ bao gồm quy phát hành hẳn nhiên Thông tứ số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 thời điểm năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đã được sửa thay đổi, bổ sung tại Thông bốn số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 mon 06 thời điểm năm 2012, Thông bốn số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 mon 06 năm trước đó, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 07 năm trước đó và Thông tứ số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm trước đó của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo”;

Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số 717/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 21/5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài bao gồm - Marketing về vấn đề thành lập và hoạt động Hội đồng tuyển chọn sinh hệ chính quy năm 2014;

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Tài thiết yếu - Marketing thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ước muốn 1 và điểm dấn hồ sơ xét tuyển chọn hoài vọng bổ sung cập nhật vào Trường kỳ thi tuyển sinc Đại học tập hệ chủ yếu quy năm năm trước như sau:

I. VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG 1

1.

Bạn đang xem: Đại học tài chính marketing điểm chuẩn 2014

Điểm chuẩn trúng tuyển ước vọng 1:

Theo đó, Hội đồng tuyển sinc ngôi trường quyết định điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường là 19,0 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển chọn trên là vấn đề ko nhân hệ số, nằm trong HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 team đối tượng tiếp đến là 1,0 điểm, giữa 2 khoanh vùng sau đó là 0,5 điểm.

Trường đã giải quyết và xử lý mang lại thí sinh trúng tuyển chọn nhập học đúng ngành giảng dạy sẽ đăng ký vào hồ sơ ĐKDT dựa vào tổng điểm của thí sinh được xếp từ cao xuống phải chăng cho đến đầy đủ tiêu chí dành riêng cho từng ngành huấn luyện và giảng dạy, thí sinch không đủ điểm vào học tập ngành vẫn ĐK trong hồ sơ ĐKDT sẽ được ĐK vào học trên những ngành không giống còn tiêu chí tuyển chọn khi đến có tác dụng thủ tục nhập học tập.

2. Giấy báo trúng tuyển chọn cùng nhập học

Trường vẫn gửi theo bề ngoài gửi phát nkhô hanh Giấy báo trúng tuyển chọn với nhập học trực sau đó thí sinc trúng tuyển theo hệ trọng thí sinh ghi bên trên hồ sơ ĐKDT.

Xem thêm: Ăn Thanh Long Có Tốt Không, Phòng Khám Đông Y Phúc Thành

3. Thời gian, cách tiến hành với thủ tục nhập học

3.1. Thời gian tổ chức triển khai nhập học:

3.2. Phương thơm thức nhập học:

Làm giấy tờ thủ tục nhập học tập trực tiếp tại ngôi trường.

3.3. Thủ tục nhập học: thí sinch coi tại http://cqaugusta.com/ hoặc theo văn bản đính kèm Giấy báo trúng tuyển với nhập học.

3.4. Học phí: thí sinch nộp khoản học phí thẳng tại các Trụ sở của Ngân sản phẩm Vietinbank, hoặc tại trường vào ngày làm cho giấy tờ thủ tục nhập học. Thí sinch xem thông báo cụ thể tại website http://cqaugusta.com/ .