Công Thức Sinh Học Lớp 10

Toàn bộ bí quyết sinc học tập 12Tính số links Hidro với số link cộng hóa trịCÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁNTính số link Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – PCác dạng bài tập Sinc học 12 cơ bảnCác dạng bài xích tập Sinc học tập 12 và giải pháp giải phần DT học tập quần thể

Toàn bộ công thức sinch học 12

Tính số Nu của ADoanh Nghiệp (Hoặc của Gen)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dạng 2: Tính số NST tương tự với nguyên liệu được hỗ trợ trong quá trình trường đoản cú nhân đôi của NST

Các công thức nên lưu giữ nhằm giải bài:

– Tổng số NST cuối cùng trong toàn bộ cố gắng bào con2n.2x

– Tổng số NST tương đương với nguyên liệu hỗ trợ lúc một tế bào 2n qua x dịp nguyên ổn phân là:

∑NST = 2n.2x– 2n = 2n(2x– 1 )

– Số NST chứa trọn vẹn nguyên vật liệu mới

∑NSTmới = 2n.2x– 2.2n = 2n(2x– 2 )

– Số NST môi trường thiên nhiên NB CC sinh sống nạm thệ cuối cùng: 2n.(2k-1)

Dạng 3: Tính số giao tử có mặt cùng số thích hợp tử chế tạo ra ra

1)Tạo giao tử( đực XY, loại XX ):

– Tế bào sinc tinch qua bớt phân mang đến 4 tinc trùng có 2 các loại X và Y.

Bạn đang xem: Công thức sinh học lớp 10

– Số tinc trùng hình thành = số tế bào sinch tinch x 4.

– Số tinh trùng X sinh ra = số tinh trùng Y xuất hiện.

Xem thêm: Hình Vẽ Hoa Vẽ Chì Dễ Dàng Với 3 Bước Đơn Giản, Hình Vẽ Các Loài Hoa Bằng Bút Chì

– Tế bào sinc trứng qua giảm phân chỉ cho 1 tế bào trứng các loại X và 3 thể lý thuyết (sau này

đã biến mất ).

– Số trứng hiện ra = số tế bào trứng x 1.

– Số thể định hướng = số tế bào trứng x 3.

2)Tạo hòa hợp tử:

Một tinh trùng các loại X kết phù hợp với trứng tạo ra thành một phù hợp tử XX, một tinc trùng Y kết hợp