Công bố giá vật liệu xây dựng hà nội quý 3 năm 2016

Ẩn tìm kiếm kiếm Tên, số văn phiên bản Ngày phát hành
Từ ngày
Đến ngày
Thời điểm --Vui lòng chọn-- Quý I 2015 Quý II 2015 Quý III 2015 Quý IV năm ngoái Quý I- năm 2016 Quý II- năm nhâm thìn Quý III-năm 2016 Quý IV-năm 2016 Quý I- 2017 Quý II- 2017 Quý III-2017 Quý IV-2017 Quý I-2018 Quý II - 2018 Quý III - 2018 Quý IV - 2018 Quý I năm 2019 Quý II năm 2019 Quý III năm 2019 Quý IV năm 2019 Quý I năm 20trăng tròn Quý II năm 2020 Quý III năm 20trăng tròn Quý IV năm 2020 Quý I năm 2021 Quý II năm 2021 Quý III năm 2021 Quý IV năm 2021 Loại vật liệu --Vui lòng chọn-- Vật liệu tạo ra Vật bốn năng lượng điện Vật tư nước Tìm tìm
STT Số văn phiên bản Cơ quan phát hành Tên ra mắt Thời điểm Loại vật liệu Tải về
1 2537 Sngơi nghỉ Xây dựng Công bố giá chỉ vật dụng tứ nước quý I năm 2021 Quý I năm 2021 Vật tứ nước Tải về
2 2537 Sngơi nghỉ Xây dựng Công ba giá bán trang bị tư điện quý I năm 2021 Quý I năm 2021 Vật tư điện Tải về
3 2537 Ssinh hoạt Xây dựng Công cha giá VLXD quý năm 2021 Quý I năm 2021 Vật liệu thi công Tải về
4 2537 Sngơi nghỉ Xây dựng Công cha giá vật liệu vào nghành nghề dịch vụ xây cất trên TP Thành Phố Đà Nẵng quý I/2021 Quý I năm 2021 Vật liệu sản xuất Tải về
5 365 Slàm việc Xây dựng Công ba giá bán thiết bị tứ nước quý IV năm 2020 Quý IV năm 2020 Vật tư nước Tải về
6 365 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá đồ vật bốn năng lượng điện quý IV năm 20trăng tròn Quý IV năm 20đôi mươi Vật tứ điện Tải về
7 365 Ssinh hoạt Xây dựng Công tía giá VLXD quý IV năm 2020 Quý IV năm 20đôi mươi Vật liệu xây cất Tải về
8 365 Ssinh hoạt Xây dựng Công cha giá chỉ vật tư trong nghành nghề tạo ra tại TP Thành Phố Đà Nẵng quý IV/2020 Quý IV năm 20trăng tròn Vật liệu gây ra Tải về
9 7416 Sở Xây dựng Công bố giá thứ tư nước quý III năm 20đôi mươi Quý III năm 2020 Vật tư nước Tải về
10 7416 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá đồ dùng bốn điện quý III năm 2020 Quý III năm 20trăng tròn Vật tư điện Tải về
11 7416 Snghỉ ngơi Xây dựng Công ba giá bán VLXD quý III năm 20trăng tròn Quý III năm 20trăng tròn Vật liệu kiến tạo Tải về
12 7416 Ssinh sống Xây dựng Công ba giá chỉ vật liệu vào lĩnh vực xuất bản trên TP. TP.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Xuất Icloud Trên Máy Tính, Thoát Icloud Bằng Laptop Chỉ Với 6 Bước Đơn Giản

Đà Nẵng quý III/20đôi mươi
Quý III năm 20trăng tròn Vật liệu tạo Tải về
13 5032 Ssinh sống Xây dựng Công tía giá bán vật tứ nước quý II năm 20đôi mươi Quý II năm 20trăng tròn Vật bốn nước Tải về
14 5032 Slàm việc Xây dựng Công tía giá đồ vật tư năng lượng điện quý II năm 2020 Quý II năm 20trăng tròn Vật tư năng lượng điện Tải về
15 5032 Slàm việc Xây dựng Công tía giá VLXD quý II năm 20đôi mươi Quý II năm 20đôi mươi Vật liệu desgin Tải về
16 5032 Sở Xây dựng Công ba giá vật tư trong lĩnh vực sản xuất tại TPhường TP Đà Nẵng quý II/20đôi mươi Quý II năm 20trăng tròn Vật liệu thiết kế Tải về
17 2681 Sở Xây dựng Công cha giá VLXD quý I năm 20trăng tròn Quý I năm 20đôi mươi Vật liệu xây cất Tải về
18 2681 Sngơi nghỉ Xây dựng Công bố giá Vật tứ năng lượng điện quý I năm 2020 Quý I năm 2020 Vật tứ điện Tải về
19 2681 Snghỉ ngơi Xây dựng Công tía giá bán Vật tứ nước quý I năm 20đôi mươi Quý I năm 20trăng tròn Vật liệu xây cất Tải về
20 2681 Ssinh sống Xây dựng Công tía giá vật tư vào nghành nghề xây đắp trên TP. Đà Nẵng quý I/20đôi mươi Quý I năm 2020 Vật liệu xây dựng Tải về
21 538 Slàm việc Xây dựng Công tía giá VLXD quý IV năm 2019 Quý IV năm 2019 Vật liệu xây dừng Tải về
22 538 Sở Xây dựng Công ba giá Vật bốn năng lượng điện quý IV năm 2019 Quý IV năm 2019 Vật tư điện Tải về
23 538 Ssống Xây dựng Công bố giá Vật tứ nước quý IV 2019 Quý IV năm 2019 Vật tư nước Tải về
24 538 Ssinh sống Xây dựng Công cha giá bán vật tư trong lĩnh vực thành lập tại TP ĐN quý IV năm 2019 Quý IV năm 2019 Vật liệu thiết kế Tải về
25 8725 Slàm việc Xây dựng Công tía giá bán Vật bốn nước quý III 2019 Quý III năm 2019 Vật bốn nước Tải về
26 8725 Ssinh sống Xây dựng Công bố giá chỉ Vật bốn điện quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật bốn năng lượng điện Tải về
27 8725 Slàm việc Xây dựng Công ba giá bán VLXD quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật liệu xuất bản Tải về
28 8725 Ssống Xây dựng Công cha giá chỉ vật liệu vào nghành nghề phát hành trên TP. ĐN quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật liệu xây đắp Tải về
29 5534 Snghỉ ngơi Xây dựng Công tía giá chỉ VLXD quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật liệu kiến thiết Tải về
30 5534 Slàm việc Xây dựng Công tía giá bán VT điện quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật bốn điện Tải về
31 5534 Sở Xây dựng Công tía giá chỉ VT nước quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật tứ nước Tải về
32 2661 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá VLXD quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật liệu xây cất Tải về
33 2661 Ssống Xây dựng Công cha giá bán VT điện quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật tư năng lượng điện Tải về
34 2661 Snghỉ ngơi Xây dựng Công cha giá chỉ VT nước quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật tư nước Tải về
35 385 Slàm việc Xây dựng Công bố giá VTN Quý IV 2018 Quý IV - 2018 Vật tư nước Tải về
36 385 Ssinh hoạt Xây dựng Công ba giá chỉ VTĐ Quý IV 2018 Quý IV - 2018 Vật bốn năng lượng điện Tải về
37 385 Ssống Xây dựng Công cha giá VLXD Qúy IV 2018 Quý IV - 2018 Vật liệu gây ra Tải về
38 9470 Sở Xây dựng Công tía giá bán VT nước Quý III - 2018 Vật bốn nước Tải về
39 9470 Snghỉ ngơi Xây dựng Công ba giá chỉ VT Điện Quý III - 2018 Vật bốn năng lượng điện Tải về
40 9470 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá VLXD Quý III - 2018 Vật liệu xuất bản Tải về
41 6403 Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá bán VT Nước Quý II - 2018 Vật tứ nước Tải về
42 6403 Ssinh hoạt Xây dựng Công cha giá chỉ VT Điện Quý II - 2018 Vật tư điện Tải về
43 6403 Ssinh hoạt Xây dựng Công ba giá bán VLXD Quý II - 2018 Vật liệu tạo Tải về
44 3247 Ssống Xây dựng Công ba giá chỉ VT Nước Quý I-2018 Vật tư nước Tải về
45 3247 Sở Xây dựng Công bố giá bán VT Điện Quý I-2018 Vật tư điện Tải về
46 3247 Ssống Xây dựng Công cha giá bán VLXD Quý I-2018 Vật liệu gây ra Tải về
47 616 Ssinh sống Xây dựng Công tía giá VT Nước Quý IV-2017 Vật bốn nước Tải về
48 616 Ssống Xây dựng Công ba giá VT Điện Quý IV-2017 Vật tứ năng lượng điện Tải về
49 616 Ssinh hoạt Xây dựng Công cha giá chỉ VLXD Quý IV-2017 Vật liệu xây dựng Tải về
50 11159 Ssống Xây dựng Công cha giá VT Nước Quý III-2017 Vật bốn nước Tải về
51 11159 Ssống Xây dựng Công ba giá VT Điện Quý III-2017 Vật bốn điện Tải về
52 11159 Ssinh sống Xây dựng Công cha giá bán VLXD Quý III-2017 Vật liệu xây dựng Tải về
53 6334 Sở Xây dựng Công bố giá chỉ VT Nước Quý II- 2017 Vật tư nước Tải về
54 6334 Ssinh sống Xây dựng Công tía giá VT Điện Quý II- 2017 Vật bốn điện Tải về
55 6334 Ssống Xây dựng Công cha giá bán VLXD Quý II- 2017 Vật liệu tạo Tải về
56 3151 Sngơi nghỉ Xây dựng Công cha giá VT Nước Quý I- 2017 Vật bốn nước Tải về
57 3151 Sngơi nghỉ Xây dựng Công cha giá VT Điện Quý I- 2017 Vật bốn năng lượng điện Tải về
58 3151 Sở Xây dựng Công ba giá bán VLXD Quý I- 2017 Vật liệu thi công Tải về
59 703 Sở Xây dựng Công ba giá bán VT Nước Quý IV-năm nhâm thìn Vật tư nước Tải về
60 703 Ssống Xây dựng Công cha giá bán VT Điện Quý IV-năm 2016 Vật bốn điện Tải về
61 703 Ssống Xây dựng Công tía giá chỉ VLXD Quý IV-2016 Vật liệu xây dừng Tải về
62 10517 Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá bán VT Nước Quý III-năm 2016 Vật bốn nước Tải về
63 10517 Ssinh sống Xây dựng Công cha giá VT Điện Quý III-năm nhâm thìn Vật tư năng lượng điện Tải về
64 10517 Slàm việc Xây dựng Công tía giá chỉ VLXD Quý III-năm nhâm thìn Vật liệu tạo ra Tải về
65 5813 Sở Xây dựng Công tía giá bán VT Nước Quý II- năm 2016 Vật bốn nước Tải về
66 5813 Ssống Xây dựng Công cha giá chỉ VT Điện Quý II- 2016 Vật tư năng lượng điện Tải về
67 5813 Sở Xây dựng Công cha giá VLXD Quý II- năm 2016 Vật liệu thành lập Tải về
68 2847 Sở Xây dựng Đà Nẵng Công tía giá bán VT Nước Quý I- 2016 Vật bốn nước Tải về
69 2847 Snghỉ ngơi Xây dựng Công ba giá chỉ VT Điện Quý I- 2016 Vật tư năng lượng điện Tải về
70 2847 Sở Xây dựng Công bố giá bán VLXD Quý I- 2016 Vật liệu xây đắp Tải về
71 589 Ssống Xây dựng Công ba giá chỉ VT Nước Quý IV năm ngoái Vật tư nước Tải về
72 589 Snghỉ ngơi Xây dựng Công ba giá chỉ VT Điện Quý IV năm ngoái Vật tư điện Tải về
73 589 Sngơi nghỉ Xây dựng Công cha giá VLXD Quý IV năm ngoái Vật liệu tạo ra Tải về
74 6964 Ssinh hoạt Xậy Dựng Công tía giá bán Quý III 2015 Vật tứ nước Tải về
75 6964 Snghỉ ngơi Xậy Dựng Công cha giá bán Quý III 2015 Vật tư điện Tải về