CONFUSED TRONG TIẾNG TIẾNG VIỆT

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ cqaugusta.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Confused trong tiếng tiếng việt

*

the practice of taking and using food or other items that other people, shops, or organizations have thrown away, so that they are not wasted

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Stepping up efforts and phasing out coal: words connected with climate change.


*

*

Xem thêm: So Sánh Chi Tiết Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 Hp Aqa-Kcrv12Wnz

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cqaugusta.com English cqaugusta.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語