CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 2016

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 2516/QĐ-BGDĐT

Thành Phố Hà Nội, ngày 22 mon 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANHNGHỀ NGHIỆPhường GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số32/2008/NĐ-CP. ngày 19 mon 3 năm 2008 của Chính phủ luật tác dụng, nhiệmvụ, quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cđọng Nghị định số29/2012/NĐ-CPhường ngày 12 tháng tư năm 2012 của nhà nước về tuyển chọn dụng, sử dụng vàquản lý viên chức;

Căn cđọng Thông bốn liên tịch số21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo với BộNội vụ hiện tượng mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc thầy giáo tiểu họccông lập;

Căn cđọng Thông tư số19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 1hai năm 2014 của Bộ Nội vụ phép tắc, lí giải côngtác huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng viên chức;

Theo tóm lại của Hội đồng thẩmđịnh Chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp giáo viên tiểuhọc tập công lập ngày 24 tháng 1hai năm 2015;

Theo ý kiến đánh giá tạiCông văn số 2803/BNV-ĐT ngày 21 mon 6 năm năm nhâm thìn của Sở Nội vụ về Việc thẩm địnhcác Cmùi hương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp gia sư phổthông địa lập;

Xét kiến nghị của Cục trưởng CụcNhà giáo với Cán cỗ quản lý đại lý dạy dỗ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 2016

Ban hành tất nhiên Quyết định này Cmùi hương trình bồi dưỡng theotiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp cô giáo tè học hạng II.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thực thi hiện hành thực hiện kể từ ngày cam kết.

Điều 3.Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài bao gồm, Cục trưởng Cục Nhà giáo với Cán cỗ quảnlý đại lý giáo dục cùng Thủ trưởng các đơn vị bao gồm liên quan Chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan ở trong Chính phủ; - Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, tỉnh thành trực ở trong TW; - Sở trưởng (nhằm báo cáo); - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinch Hiển

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂUHỌC HẠNG II(Ban hành theo Quyết định số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22 mon 7 năm năm nhâm thìn của Bộtrưởng Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒIDƯỠNG

Giáo viên tiểu học hiện nay đangcông tác tại các cửa hàng giáo dục nhiều với trường chuyên biệt công lập thuộchệ thống giáo dục quốc dân tất cả cấp cho tiểu học (dưới đây Điện thoại tư vấn chung là ngôi trường tiểu họccông lập), có chức năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở chỗ công tác làm việc phù hợp vớichức trách nát cùng trách nhiệm của chức vụ nghề nghiệp giáo viên đái học tập hạng II, cómột trong các điều kiện sau:

1. Đang giữ chức danh nghề nghiệpgia sư đái học hạng II mà lại chưa tồn tại chứng từ bồi dưỡng chức danh nghềnghiệp thầy giáo đái học hạng II;

2. Đang giữ lại chức danh nghề nghiệpgia sư đái học tập hạng III hoặc tương đương trường đoản cú đầy đủ 0hai năm trlàm việc lên.

II. MỤC TIÊU BỒIDƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Học viên được nâng cấp năng lựctrình độ chuyên môn, thao tác, tiến tới năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốtcác nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, phục vụ tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Nắm vững với áp dụng xuất sắc chủtrương, con đường lối, cơ chế, quy định của Đảng, Nhà nước, phương pháp với yêu thương cầucủa ngành, địa phương thơm về giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền cùng vận chuyển đồngnghiệp cùng tiến hành giỏi nhà trương của Đảng cùng luật pháp của Nhà nước về giáodục nói tầm thường với giáo dục tè học tập thích hợp. Hiểu rõ chương trình với kế hoạchgiáo dục tè học; gợi ý được đồng nghiệp thuộc tiến hành công tác cùng kếhoạch giáo dục đái học tập.

b) Vận dụng trí tuệ sáng tạo cùng đánh giáđược bài toán vận dụng phần lớn kỹ năng về dạy dỗ học tập và trung khu sinc lý lứa tuổi vàothực tiễn giáo dục học viên tiểu học tập của người cùng cơ quan. Chủ đụng, lành mạnh và tích cực phối hợpcùng với đồng nghiệp, bố mẹ học viên và cộng đồng để cải thiện tác dụng giáo dục họcsinh tè học.

c) Tích rất vận dụng cùng phổ biếnsáng tạo độc đáo kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu và phân tích công nghệ sư phạm vận dụng vào thựctiễn dạy dỗ tè học.

d) Thông thuần thục kỹ năng chuyênmôn, nghiệp vụ nhằm tiến hành nhiệm vụ tương xứng cùng với chức danh nghề nghiệp giáoviên hạng II theo qui định tại Thông tứ liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16 mon 9 năm năm ngoái của Sở Giáo dục với Đào chế tác với Bộ Nội vụ quy định mãsố và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập(viết tắt là Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).

III. NỘI DUNGCHƯƠNG TRÌNH

1. Kân hận lượng kỹ năng cùng thờigian bồi dưỡng

a) Chương trình bao gồm bao gồm 03 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị,quản lý nhà nước và các kĩ năng tầm thường (gồm 4 chăm đề);

- Phần II: Kiến thức, kĩ năng nghềnghiệp chuyên ngành với đạo đức nghề nghiệp (bao gồm 6 siêng đề);

- Phần III: Tìm gọi thực tế với viếtthu hoạch.

b) Thời gian bồi dưỡng:

- Tổng thời gian là 6 tuần x 5ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết

- Phân ngã thời gian:

+ Lý ttiết, bàn luận, thực hành:176 tiết

+ Ôn tập: 10 tiết

+ Kiểm tra: 06 tiết

+ Tìm phát âm thiết thật và viếtthu hoạch: 44 tiết

+ Công tác tổ chức triển khai lớp (knhì giảng,bế giảng lớp): 04 tiết

2. Cấu trúc chương trình

TT

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

I

Phần I: Kiến thức về chủ yếu trị, về cai quản đơn vị nước cùng các kĩ năng chung

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1

Xây dựng bên nước pháp quyền xã hội công ty nghĩa

60

32

28

2

Xu phía nước ngoài với đổi mới giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam

12

8

4

3

Xu hướng thay đổi cai quản lí GDPT cùng quản trị bên trường tiểu học

12

8

4

4

Động lực và tạo thành rượu cồn lực cho thầy giáo tiểu học

12

8

4

Ôn tập và soát sổ phần I

16

8

8

II

Phần II: Kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp chăm ngành cùng đạo đức nghề nghiệp và công việc của chức danh giáo viên đái học hạng II

8

8

5

Quản lí vận động dạy học tập với cải cách và phát triển chương trình dạy dỗ bên trường đái học

132

76

56

6

Phát triển năng lượng nghề nghiệp và công việc gia sư đái học tập hạng II

20

12

8

7

Dạy học tập cùng tu dưỡng học sinh tốt, học viên năng khiếu sở trường vào ngôi trường đái học

20

12

8

8

Đánh giá và kiểm tra chất lượng giáo dục trường tiểu học

20

12

8

9

Quản lý hoạt động nghiên cứu và phân tích kỹ thuật sư phạm (KHSP) ứng dụng sống ngôi trường tiểu học

24

16

8

10

Xây dựng môi trường văn hóa, cải cách và phát triển thương hiệu bên trường và link, bắt tay hợp tác quốc tế

20

12

8

Ôn tập và bình chọn phần II

20

12

8

III

Phần III. Tìm phát âm thiết thực và viết thu hoạch

8

8

1

Tìm gọi thực tế thực tế

44

4

40

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

24

24

3

Viết thu hoạch

4

4

Knhì giảng, bế giảng

16

16

Tổng cộng:

4

4

240

112

128

IV. NỘI DUNGCHÍNH CỦA CÁC CHUYÊN ĐỀ

Phần I

KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVÀ CÁC KỸ NĂNG CHUNG

Chulặng đề 1.Xây dựng nhà nước pháp quyền XHXN

1. Khái quát về cơ quan bên nước

a) Khái niệm với đặc điểm;

b) Hệ thống những cơ quan bên nướcvào bộ máy công ty nước;

c) Nguyên tắc tổ chức cùng hoạt độngcủa bộ máy bên nước.

2. Các cơ sở công ty nước

a) Quốc hội;

b) Chủ tịch nước;

c) Chính phủ;

d) Chính quyền địa phương;

đ) Tòa án nhân dân;

e) Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân;

g) Kiểm toán thù Nhà nước.

3. Hoàn thiện nay đơn vị nước pháp quyềnthôn hội chủ nghĩa đằng sau sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

a) Phương thơm hướng chung;

b) Xây dựng nhà nước pháp quyền ởVN.

Chuim đề 2. Xuphía nước ngoài và đổi mới GDPT Việt Nam

1. Tổng quan kinh nghiệm quốc tếvề cách tân và phát triển giáo dục phổ thông

a) Các nguyên tố kinh tế thôn hội tác độngđến sự trở nên tân tiến GD;

b) Xu phía thay đổi mục tiêu, nộidung cùng phương pháp GD;

c) Xu cầm cố thay đổi quản lý GDPT.

1. Giáo dục rộng lớn ở một sốquốc gia

a) Hàn Quốc;

b) Trung Quốc;

c) Malaysia;

d) Liên bang Nga;

đ) Phần Lan;

2. Đổi mới giáo dục phổ thôngViệt Nam

a) Quan điểm cách tân và phát triển GDPT;

b) Đổi mới phương châm cùng cách làm chuyển động giáo dục;

c) Đổi mới cấu tạo GDPT theo nhì giai đoạn;

d) Đổi bắt đầu làm chủ dạy dỗ phổthông.

Chuyên đề 3. Xuhướng đổi mới làm chủ GDPT và quản trị nhà trường tiểu học

1. Xu hướng đổi mới làm chủ vềdạy dỗ và GDPT của một số quốc gia

a) Xu núm thay đổi quản lý GDPT vàquản ngại trị nhà trường của một số trong những quốc gia;

b) Bài học tập vận dụng với quy trình đổibắt đầu thống trị GDPT sống Việt Nam.

2. Phát triển bên trường tiểuhọc trước kinh nghiệm hiện đại hóa nước nhà cùng chủ động hội nhập quốc tế

a) Một số quy mô trường phổ thôngnew bên trên nạm giới;

b) Một số quy mô ngôi trường tiểuhọc mới sinh hoạt Việt Nam;

c) Phát triển các mô hình tiểuhọc toàn nước - Bài học kinh nghiệm quốc tế và các chiến thuật.

Chuyên đề 4 Độnglực cùng tạo thành động lực mang lại giáo viên

1. Động lực cùng đụng lực có tác dụng việccủa giáo viên

a) Động lực cùng tạo hễ lực;

b) Đặc điểm nghề nghiệp với vai tròcủa bài toán chế tạo ra đụng lực mang lại cô giáo.

2. Một số kim chỉ nan cơ bản về tạocồn lực có tác dụng việc

a) Tngày tiết vềyêu cầu của A.Maslow;

b)Thuyết hainhân tố của F. Herzberg;

c.Thuyếtxác lập phương châm của Edwin A. Locke.

3. Pmùi hương pháp với công cụtạo ra đụng lực cho giáo viên

a) Nhận diện nhu cầu cùng đụng lực làm việc củagiáo viên;

b) Phương thơm pháp với nguyên lý chế tạo ra cồn lực đến giáoviên;

c) Một số trsinh sống ngại so với việc tất cả rượu cồn lực cùng tạohễ lực so với thầy giáo.

Phần II

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP. CHUYÊNNGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CHỨC DANH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

Chuyên đề 5. Quảnlý chuyển động dạy dỗ học tập với cải tiến và phát triển lịch trình giáo dục công ty ngôi trường tiểu học

1. Mô hình công ty ngôi trường đầu cầm kỉXXI

a) Mô hình công ty ngôi trường hiệu quả;

b) Mô hình bên ngôi trường cùng đồng;

c) Mô hình công ty trường tích cực;

d) Mô hình nhà trường chìa khóavàng;

đ) Mô hình trường học tập bắt đầu.

2. Mô hình ngôi trường học tập mới ViệtNam (VNEN)

a) Khái quát về quy mô VNEN;

b) Quá trình dạy dỗ học tập và giáo dụctrong mô hình VNEN;

c) Các đặc trưng cơ phiên bản.

3. Đổi bắt đầu Reviews học sinhvào quy mô ngôi trường học mới

a) Những sự việc tầm thường về đánh giákết quả học tập;

b) Đánh giá bán theo vượt trình;

c) Đánh giá bán sự sinh ra và pháttriển kĩ năng;

d) Đánh giá chỉ sự hiện ra cùng pháttriển quý giá sống.

4. Báo cáo thực tiễn triển khaiquy mô VNEN tại địa pmùi hương.

Chuyên đề 6.Phát triển năng lượng nghề nghiệp gia sư tiểu học hạng II

1. Khái quát mắng về yếu tố hoàn cảnh độingũ gia sư tiểu học

a) Các thưởng thức cơ bản đối với độingũ cô giáo tè học trước thử dùng đổi mới chương trình GDPT;

b) Thuận lợi cùng thử thách về độingũ cô giáo tiểu học trước trải đời đổi mới lịch trình GDPT.

2. Phát triển đội hình giáo viênsinh hoạt ngôi trường tiểu học

a) Kế hoạch cách tân và phát triển đội hình trướcđề nghị thay đổi chương trình giáo dục;

b) Tổ chức thực hiện planer pháttriển đội hình theo kinh nghiệm đổi mới công tác GDPT;

c) Chỉ đạo triển khai các giải phápcách tân và phát triển nhóm ngũ thầy giáo làm việc ngôi trường tiểu học;

d) Kiểm tra triển khai, với điều chỉnhkế hoạch trở nên tân tiến đội hình gia sư sống ngôi trường tiểu học.

3. Hợp tác trở nên tân tiến với sử dụngđội ngũ giữa những bên trường và các các đại lý giáo dục vào thực thi đổi mớicông tác GDPT

a) Hợp tác sử dụng thân các trường;

b) Hợp tác tu dưỡng cùng phân tách sẻkinh nghiệm;

c) Chỉ đạo với cung ứng links cácngôi trường của các cơ sở làm chủ giáo dục vào vận động dạy dỗ.

Chulặng đề 7. Dạyhọc tập với bồi dưỡng học sinh tốt, học viên năng khiếu trong trường tiểu học

1. Quan niệm về bạn giáo viênhiệu quả

a) Mẫu gia sư tiền chăm nghiệp;

b) Mẫu gia sư hiệu quả.

2. Khung năng lực nghề nghiệpthầy giáo làm việc một trong những quốc gia

a) Liên minc Châu Âu;

b) Cộng hòa Pháp;

c) Singapore;

d) Philipines;

e) Vương Quốc của nụ cười.

3. Bài học tập kinh nghiệm trướctận hưởng đổi mới giáo dục diện tích lớn Việt Nam

a) Chuẩn nghề nghiệp và công việc gia sư ViệtNam trong sự so sánh;

b) Kế vượt và xẻ sung;

c) Khung năng lực với sự kết hợp vớimô hình ngôi trường tiểu học new theo thử dùng đổi mới lịch trình GDPT;

d) Phác họa mẫu hình giáo viêntheo đề xuất thay đổi lịch trình GDPT.

Xem thêm: Cách Ghép 2 File Excel Thành 1, Cách Ghép Nhiều File Excel Thành 1 File

Chuyên ổn đề 8.Đánh giá chỉ cùng kiểm định quality giáo dục trường tiểu học

1. Các thành tố tạobắt buộc chất lượng đào tạo

a) Khái quát mắng về quality dạy dỗ tiểu học;

b) Nội dung cùng trình độ chuyên môn kiến thức được trang bị;

c) Kỹ năng kỹ xảo thực hành thực tế với kĩ năng vận dụngcủa học sinh;

d) Năng lực thừa nhận thức cùng năng lực bốn duy của họcsinch tiểu học;

đ) Phẩm hóa học cùng khả năng làng mạc hội của học sinhtiểu học.

2. Đánh giá chỉ unique giáo dục

a) Các một số loại đánh giá;

b) Các tiêu chuẩn tiêu chí reviews chất lượng;

c) Minc triệu chứng Đánh Giá.

3. Kiểm định unique dạy dỗ ngôi trường tiểuhọc

a) Mục tiêu kiểm định;

b) khác lại của kiểm định;

c) Đánh giá bán trong (hoạt động từ bỏ tiến công giá);

d) Đánh giá bán ngoài;

đ) Thông báo kết quả;

e) Xử lý tác dụng nhận xét.

Chuyên đề 9.Quản lý hoạt động nghiên cứu và phân tích kỹ thuật sư phạm ứng dụng sinh hoạt ngôi trường đái học

1. Vai trò địa chỉ của hoạt độngnghiên cứu công nghệ sư phạm ứng dụng làm việc ngôi trường tiểu học

a) Tác cồn của chuyển động nghiên cứuso với nâng cấp quality dạy học tập cùng giáo dục;

b) Hoạt đụng nghiên cứu KHSP ứng dụngđối với bài toán cải thiện năng lượng nghề nghiệp và công việc cô giáo.

2. Tạo lập môi trường thiên nhiên nghiên cứuKHSP ứng dụng làm việc ngôi trường tiểu học

a) Hướng dẫn học viên nghiên cứuvận dụng học thức chiến lược với tổ chức triển khai các cuộc thi nghiên cứu công nghệ kỹthuật ở trường tiểu học;

b) Xây dựng môi trường nghiên cứuKHSP.. ứng dụng nghỉ ngơi trường tiểu học.

3. Quản lý hoạt động nghiên cứuKHSP vận dụng làm việc ngôi trường tiểu học

a) Xác định mục tiêu tương xứng vàtạo kế hoạch nghiên cứu KHSPhường ứng dụng;

b) Tổ chức các hoạt động nghiên cứuKHSP vận dụng làm việc trường tiểu học;

c) Đánh giá bán, khen thưởng với triểnkhai vận dụng tác dụng nghiên cứu và phân tích trong cùng quanh đó công ty trường.

Chuim đề 10.Xây dựng môi trường xung quanh văn hóa, cải cách và phát triển chữ tín bên ngôi trường cùng liên kết, hợptác quốc tế

1. Xây dựng văn hóa truyền thống bên trườngvà phát triển tmùi hương hiệu

a) Khái niệm văn hóa truyền thống bên trường;

b) Cấu trúc của văn hóa truyền thống bên trường;

c) Vnạp năng lượng hóa công ty trường và xây dựngthương hiệu ở trong nhà ngôi trường.

2. Vnạp năng lượng hóa nhà ngôi trường và đạo đứcnghề nghiệp

a) Đạo đức công việc và nghề nghiệp với biểu hiệncủa đạo đức nghề nghiệp lương tâm nghề nghiệp;

b) Hình thành và bảo vệ chuẩn chỉnh mựcđạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp qua thiết kế văn hóa công ty ngôi trường.

3. Văn uống hóa nhà ngôi trường cùng pháttriển đội ngũ

a) Các thưởng thức phẩm hóa học với năng lựccông việc và nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học;

b) Nuôi chăm sóc văn hóa truyền thống bên trườngvới sự việc trở nên tân tiến phẩm chất năng lực công việc và nghề nghiệp cho giáo viên với học sinh;

c) Tạo lập môi trường tập trungvào unique sẽ tạo cho thương hiệu bên trường.

4. Báo cáo trong thực tế công tácphát hành văn hóa bên trường

Phần III

TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ VIẾT THU HOẠCH

1. Tìm hiểu thực tế

a) Mục đích

Tìm hiểu, quan liêu sát cùng trao đổitay nghề công tác qua thực tiễn trên một đơn vị rõ ràng. Giúp gắn kết giữa lýluận với thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng thực hành.

b) Yêu cầu

- Giảng viên thành lập bảng quansát để học viên ghi dấn trong quá trình đi thực tế. Học viên chuẩn bị trướcthắc mắc hoặc vụ việc nên hiểu rõ vào quá trình đi thực tiễn.

- Thương hiệu huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng ba trítổ chức triển khai với bố trí đi thực tiễn cho học viên. Cơ quan lại, đơn vị học viên đến thực tếchuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và chế tạo ra ĐK để học tập viên đàm phán, chia sẻkinh nghiệm tay nghề thực tiễn.

2. Viết thu hoạch

a) Mụcđích

- Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng cùng kỹnăng thu nhận thấy từ Cmùi hương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghềnghiệp giáo viên tiểu học hạng II trong thời gian 06 tuần.

- Đánh giá cường độ tác dụng học tập tậpcủa học tập viên giành được qua bồi dưỡng; review khả năng vận dụng kỹ năng vànăng lực vẫn thu cảm nhận vào thực tiễn công tác làm việc của chức vụ nghề nghiệp giáoviên tiểu học hạng II.

b) Yêu cầu

- Cuối khóa đào tạo, mỗihọc tập viên viết một bài thu hoạch lắp cùng với các bước mà lại bản thân sẽ đảm nhận, trongkia nêu được kiến thức với năng lực thu nhận thấy, phân tích các bước hiện nay vàđề xuất vận dụng vào các bước.

- Các kinh nghiệm và lý giải thế thểsẽ tiến hành thông báo mang đến học viên Khi ban đầu khóa huấn luyện và đào tạo.

- Đảm bảođúng đòi hỏi của một bài xích thu hoạch.

- Độ nhiều năm khôngquá 25 trang A4 (không đề cập trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phú lục), sử dụngphông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giải pháp dòng 1,5.

- Vănphong/phương pháp viết: Có so sánh cùng đánh giá, chủ ý nêu ra cần phải có số liệu minc chứngcụ thể.

V. YÊU CẦU ĐỐIVỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ

1. Biên biên soạn tài liệu

a) Tài liệu được soạn kỹ thuật,ngôn từ chuyên đề cần cân xứng với địa chỉ thao tác của chức danh nghề nghiệpgiáo viên tiểu học hạng II.

b) Các siêng đề đề xuất được biên soạntheo kết cấu mngơi nghỉ nhằm chế tác điều kiện cho những đại lý đào tạo, bồi dưỡng với giảng viêntiếp tục bổ sung cập nhật, cập nhật số đông ngôn từ bắt đầu trong số văn uống phiên bản quy phạmpháp luật, văn minh công nghệ với những hiện tượng rõ ràng của Sở, ngành, địa phươngcũng như đa số kinh nghiệm thực tế vào câu chữ bài giảng.

2. Giảng dạy

a) Giảng viên

- Giảng viên tđam mê gia giảng dạychương trình này bao gồm: giáo viên trong các đại lý dạy dỗ ĐH có chứcdanh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) cách thức tại Thông tứ liên tịch số36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 1một năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đàotạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức giảng dạy vào các cơ sở giáo dục đại học công lập, gồm kiếnthức, tay nghề trong công tác làm việc giáo dục, đào tạo và giảng dạy, làm chủ cùng nghiên cứu và phân tích khoahọc; phần nhiều bên quản lý, bên kỹ thuật, nhà giáo có chức vụ tối tphát âm tươngđương chức vụ công việc và nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II theo quy định tạiThông tứ liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, gồm trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lênvới có kinh nghiệm tay nghề thực tiễn trong nghành nghề dạy dỗ tiểu học;

- Giảng viên tđam mê gia huấn luyện cầnđầu tư chi tiêu nghiên cứu và phân tích tư liệu, tiếp tục update vnạp năng lượng bạn dạng bắt đầu, kỹ năng và kiến thức mới,các bài tập trường hợp điển hình nổi bật trong thực tiễn nhằm đồ vật đến học tập viên nhữngkỹ năng, khả năng cơ bạn dạng, thiết thực, cạnh bên cùng với chức trách rưới, trách nhiệm của chứcdanh nghề nghiệp và công việc thầy giáo tiểu học hạng II.

b) Yêu cầu về dạy dỗ - học

- Cmùi hương trình tu dưỡng tất cả nhiềuvăn bản đòi hỏi nối liền triết lý với thực hành. Do vậy, hoạt động dạy dỗ - họcyêu cầu bảo đảm phối hợp giữa trình bày với thực tiễn; giữa kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề vàtài năng thực hành thực tế.

- Tăng cường áp dụng những phươngpháp sư phạm tích cực hướng về phía câu hỏi giải quyết và xử lý các vấn đề vào trong thực tế giúpmang đến vấn đề học hành với công tác làm việc sau này.

c) Yêu cầu đối với học tập viên

- Nắm bắt được rất nhiều đọc biết cầnthiết so với lịch trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc giáoviên tiểu học hạng II.

- Sau Khi tmê mệt gia khóa tu dưỡng,học viên được nâng cao kiến thức và kỹ năng và khả năng nghiệp vụ, bao gồm tác phong với phươngpháp thao tác đáp ứng nhu cầu thử dùng so với chức vụ công việc và nghề nghiệp thầy giáo tiểuhọc hạng II.

3. Yêu cầu đối với bài toán tổ chứcreport siêng đề

a) Các siêng đề theo yêu cầu củachức vụ nghề nghiệp gia sư tiểu học hạng II phải tương xứng với nội dung bồichăm sóc.

b) Báo cáo viên yêu cầu là bạn cótrình độ chuyên môn chuyên môn, kinh nghiệm tay nghề trong công tác làm việc huấn luyện và giảng dạy, thông đạt sâu về giáo dụcđào tạo nói phổ biến cùng dạy dỗ tiểu học nói riêng; đôi khi có khả năng truyềnđạt kiến thức và kỹ năng, kỹ năng.

c) Chương trình dành thời lượng nhấtđịnh để những đại lý huấn luyện, bồi dưỡng tổ chức cho học tập viên đi tìm kiếm hiểu thực tế,nghe báo cáo về triết lý cải cách và phát triển của ngành, địa phương. Căn cđọng vào tìnhhình thực tế, những đại lý huấn luyện, tu dưỡng có thể thu xếp, sắp xếp thời gian thựchiện nay các ngôn từ này làm thế nào cho cân xứng với trong thực tế hoạt động của Bộ, ngành, địapmùi hương.

VI. ĐÁNH GIÁKẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Đánh giá bán ý thức tiếp thu kiến thức của họcviên theo quy định học hành của đại lý huấn luyện, tu dưỡng.

2. Đánh giá chỉ thông qua bình chọn viết(hoặc thực hành), chnóng theo thang điểm 10. Học viên buộc phải làm bài bác kiểm tra theonguyên tắc, học viên như thế nào ko được điểm 5 trsinh hoạt lên thì đề xuất chất vấn lại. Học viênkhông tồn tại đầy đủ bài kiểm soát theo luật pháp thì ko được tyêu thích gia viết thu hoạchcuối khóa.

3. Đánh giá bán thông thường mang lại toàn chươngtrình thông qua bài xích thu hoạch cuối khóa, chnóng theo thang điểm 10. Học viên nào khônggiành được điểm 5 trsống lên thì không được cấp Chứng chỉ.

VII. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Cnạp năng lượng cứ vào chương trình bồi dưỡngtheo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc gia sư tiểu học hạng II được banhành, các các đại lý huấn luyện, bồi dưỡng được giao trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng xây dựngplaner tổ chức triển khai tu dưỡng với báo cáo Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra (qua Cục Nhà giáovà Cán cỗ cai quản cửa hàng giáo dục) trước lúc tổ chức lớp học tập.

2. Việc cai quản với cấp phát chứngchỉ tiến hành theo khí cụ trên Thông tứ số 19/TT-BNV ngày 04 mon 12 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định, gợi ý công tác huấn luyện, bồi dưỡng viên chức./.