CHỔI THAN TIẾNG ANH LÀ GÌ

Danh mục thành phầm MÁY ĐỌC LỖI CHUYÊN HÃNG MÁY CHẨN ĐOÁN Ô TÔ THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG PHẦN MỀM Ô TÔ PHỤ KIỆN THAY THẾ THIẾT BỊ Ô TÔ MÁY TÍNH CHUYÊN DỤNG TỦ CHẨN ĐOÁN LÀM CHÌA KHÓA Ô TÔ CHĂM SÓC XE
*

Tiếng Anh Chulặng Ngành Ô Tô (Phần 97) - Ttuyệt Chổi Than Của Máy Phát Điện

Tiếng Anh Chuyên ổn Ngành Ô Tô (Phần 97) - Ttốt Chổi Than Của Máy Phát Điện

Removing the brushes Tháo quăng quật những thanh hao than

The carbon brushes are a sliding fit in oblong holders on the dynamo endplate. Coiled springs bear against the tops of the brushes to hold them in contact with the commutator.

Bạn đang xem: Chổi than tiếng anh là gì

Các thanh hao than carbon được cố định và thắt chặt bên trên nắp chặn của sản phẩm vạc năng lượng điện bởi bulong. Lò xo gắn bên trên đầu thanh hao than để giữ bọn chúng tiếp xúc với cỗ chuyển mạch .

Unbởi the screws holding the brush cables.

Tháo vkhông nhiều giữ cáp chổi than

Each brush also has a braided wire or cable attached by a screw. The cable from one brush leads to lớn earth, and that from the other lớn the dynamo output terminal.

Mỗi thanh hao than đầy đủ được nối một sạc cáp cùng được duy trì vị một loại ốc vít. Cáp tự chổi than được tiếp liền đất, với đầu còn sót lại nối đến cổng output của máy phân phát năng lượng điện.

Unvì chưng the screws holding the cables, push the ends of the coiled springs khổng lồ one side of the brush holders, and pull the brushes out.

Tháo các vít giữ các cáp sạc, đẩy đầu những lò xo của những đầu chổi than với kéo những chổi than ra.

Note exactly how they were fitted, so that if you refit the same ones later, each goes baông xã as before.

Lưu ý chính xác biện pháp mà bọn chúng được đính, làm sao để cho khi chúng ta gắn thêm lại, nó đã vận động giống hệt như ban sơ.

Push the spring to one side and remove sầu the brush.

Đẩy lốc xoáy qua một bên và toá chổi than.

If a brush is it may not seat properly on the commutator.

Nếu thanh hao than bị luân phiên tròn, nó hoàn toàn có thể bị đính thêm không nên trên cỗ gửi mạch.

Measure the length of the brushes. If the carbon is worn down to a thickness of in. (10 mm) or less, fit new brushes.

Đo chiều lâu năm của chổi. Nếu carbon bị mòn mang lại độ dày từ 10 mm trlàm việc xuống, hãy sửa chữa thanh hao than bắt đầu.

However, even if the carbon thickness is down to in. (13 mm) it is still best to replace the brushes. If the brushes are not too worn they are normally about 1 in. (25 mm) long - they may have sầu been sticking in their holders và not contacting the commutator properly.

Tuy nhiên, tốt nhất có thể bạn cũng có thể sửa chữa thanh hao than khi carnhỏ mòn cho tới độ dày 13mm. Hoặc trong trường đúng theo không thấy thanh hao than bị mòn, bọn chúng hay nhiều năm khoảng tầm 1 in (25 mm) – thì có thể bọn chúng đã không được tiếp xúc với bộ đưa mạch đúng cách dán.

Clean out the holders with a petrol-soaked rag. Replace them in their holders và kiểm tra that they slide freely và vày not rock from side lớn side.

Làm sạch sẽ các giá đỡ bởi giẻ được dìm xăng. Ttốt cố gắng chúng và chất vấn xem bọn chúng bao gồm tđuổi tự do thoải mái với bị rơ ko.

Refitting the brushes Lắp chổi than bắt đầu.

Always clean the brush holders thoroughly before fitting new brushes.

Luôn dọn dẹp và sắp xếp giá bán đỡ thanh hao than kỹ trước khi đính thêm thanh hao than new.

The ends of the brushes must be shaped to match the curve sầu of the commutator.

Các đầu của thanh hao than yêu cầu được đánh giá để khớp với đường cong của cục đưa mạch.

Replace the brushes in their holders và reconnect their cables to lớn the output and earth terminals.

Thay vậy những chổi than đưa vào giá bán đỡ và liên kết lại cáp của bọn chúng mang đến cổng output sản phẩm công nghệ phát với một đầu thông suốt đất

Before refitting the endplate, push the end of the coiled spring from the top lớn the side of the brush khổng lồ wedge it in the holder.

Trước Khi tân trang lại tấm ngăn đẩy phần cuối của xoắn ốc trường đoản cú trên xuống cạnh thanh hao để nêm nó vào giá bán đỡ

Chechồng that the brushes are a smooth, sliding fit in the holders.

Kiểm tra coi những thanh hao than tất cả trót lọt tru, tđuổi vừa vặn trong những giá chỉ đỡ hay là không.

Use a screwdriver through the hole in the endplate khổng lồ move the over of the coiled spring from the side to the top of the brush, to lớn push it inkhổng lồ tương tác with the commutator.

Sử dụng một tuốc nơ vít thông qua các lỗ vào nắp chặn để dịch rời xoắn ốc, nhằm đẩy nó tiếp xúc với các chuyển mạch.

If they are too loose they might tilt and jam in the holders.

Nếu bọn chúng thừa khoan thai, chúng rất có thể nghiêng và kẹt trong những giá bán đỡ.

Make sure the brushes bởi vì not stichồng out of the inner ends of the holders. Wedge them in place by adjusting the ends of the coiled springs to lớn bear against the sides of the brushes instead of the top.

Hãy chắc hẳn rằng rằng những chổi than không nhô thoát ra khỏi các đầu phía bên trong của giá chỉ đỡ. Nêm chúng nó vào địa chỉ bằng cách kiểm soát và điều chỉnh các đầu của lốc xoáy.

Doing so enables you lớn refit the endplate & brush-holder assembly without damaging the inner ends of the brushes, which would otherwise catch on the commutator.

Làm như vậy có thể chấp nhận được các bạn thêm lại các nắp ngăn cùng giá chỉ đỡ thanh hao than mà ko làm hỏng những đầu bên trong của chổi than.

With the endplate refitted, reassemble the dynamo with its two long bolts.

Với nắp ngăn được new được thêm, đính thêm lại sản phẩm công nghệ phạt năng lượng điện bằng nhị bu lông nhiều năm.

Take a small screwdriver, and working through the ventilator holes in the endplate (or the inspection "windows"), move the ends of the coiled springs from the side of each brush lớn the top, so pushing it down into lớn liên hệ with the commutator.

Lấy một tuốc nơ vkhông nhiều bé dại, trải qua những lỗ thông gió vào nắp chặn, dịch chuyển những đầu của lò xo, đẩy nó xuống tiếp xúc với bộ đưa mạch.

Xem thêm: Logo Trường Đại Học Ngân Hàng Tp Hcm, Tập Tin:Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Inspecting the commutator Kiểm tra cỗ đưa mạch

Glazing

The commutator segments have a varnished look. This coating may be due khổng lồ dust & water inside the casing, or khổng lồ particles worn from the brushes or the mica insulation strips between segments.

Làm láng

Các phân đoạn gửi mạch tất cả vẻ ngoài đổi khác.Lớp lấp này rất có thể là vì lớp bụi cùng nước bên phía trong vỏ, hoặc các hạt bị mòn từ chổi than hoặc các dải bí quyết sức nóng mica giữa những đoạn.

Scores & pits

Usually pitting và scoring of the commutator segments are caused by electrical arcing between the commutator & badly fitted, poorly seating or worn-out brushes.

Bụi dơ và rỗ

Thông thường bụi bờ cùng rỗ của những phân đoạn đưa mạch được tạo ra vì sự pchờ hồ quang đãng giữa bộ gửi mạch với thanh hao than.

Melted solder

Overheating can melt the solder connections between the segments và the armature windings. Sever cases show as a ring of melted solder around the inside of the casing.

Hàn chảy chảy

Quá nhiệt độ rất có thể làm rã tung các côn trùng hàn giữa các đoạn cùng cuộn dây.Trường vừa lòng nghiêm trọng thì bị rã tan bên phía trong vỏ bọc.

Faulty insulation

The mica strips stichồng up between segments, stopping the brushes making contact. This is caused by wear or arcing removing surface copper. One of the segments has also cracked.

Cách điện bị lỗi

Các dải mica bám lên giữa các đoạn, thanh hao than không còn xúc tiếp.Như vậy là vì bị mòn hoặc sự pđợi hồ quang đãng vẫn đào thải lớp phương pháp năng lượng điện trên bề mặt lõi đồng.

Cheông chồng the condition of the commutator every time you remove the dynamo from the car - even if you are doing so only khổng lồ inspect the brushes.

Kiểm tra điều kiện của cục gửi mạch mỗi lần chúng ta toá máy phát thoát khỏi xe pháo hoặc trong cả khi bạn đánh giá những chổi than

The job is best done with the armature removed from the dynamo. Remove sầu the endplate. Scratch alignment marks on the front plate and casing to lớn ensure that they can be reassembled correctly later.

Thao tác dễ dãi hơn khi phần ứng với nắp chặn được túa vứt ngoài thiết bị phân phát năng lượng điện. Đánh vết căn chỉnh bên trên tnóng trước và vỏ quấn để đảm bảo an toàn rằng chúng rất có thể được gắn ráp lại đúng chuẩn tiếp đến.

Push out the armature, together with the front plate and pulley.

Đẩy phần ứng ra, cùng với tnóng trước cùng ròng rã rọc.

Wipe the commutator clean with a petrol-moistened cloth và inspect it thoroughly.

Lau sạch mát bộ chuyển mạch bằng vải vóc vẫn được làm độ ẩm bởi xăng với chất vấn tinh vi.

Major defects lớn look for are glazed, scored & pitted segments, or faulty insulationbetween them; soldered connections that have broken or melted together; & segments that have come loose.

Những kthảng hoặc khuyết phệ để search tìm là những phân đoạn được gia công bởi kính, bao gồm điểm với phân đoạn, hoặc biện pháp điện bị lỗi; liên kết hàn đã bị lỗi hoặc rã chảy cùng nhau.

All but the loose segments can be repaired fairly easily, so long as they are not too worn or badly damaged.

Tất cả các phân đoạn từ từ rất có thể được thay thế sửa chữa hơi dễ dàng, miễn là chúng không xẩy ra mòn hoặc bị lỗi nặng.

Cleaning the commutator Làm sạch cỗ đưa mạch

Grip the whole armature in a vice fitted with padded jaws.

Kẹp chặt phần ứng gửi vào ê đánh kiểm soát và điều chỉnh cho đủ với cỗ bớt xóc.

Put a strip of fine glasspaper - not emery cloth - over the commutator in a half loop, then pull the ends of the strip backwards và forwards until the copper becomes bright and clean.

Đặt một dải giấy ráp mịn trên thành phần gửi mạch, tiếp nối chà cho đến Khi đồng trnghỉ ngơi cần sáng sủa và sạch mát.

Clean the copper segments with a strip of fine glasspaper.

Làm sạch mát các đoạn đồng bởi một dải giấy nhám mịn.

Rub evenly all around the commutator and along its length.

Chà phần nhiều khắp bao phủ khớp nối với dọc theo chiều dài của nó.

Use a fine hacksaw blade to lớn cut down the fine mica insulation.

Sử dụng lưỡi cưa Fe nhằm giảm lớp giải pháp nhiệt mica mịn.

If the commutator is too worn or damaged for this treatment, you may be able to lớn have sầu it skimmed on a lathe. Consult an auto-electrician.

Nếu bộ phận đưa mạch thừa mòn hoặc bị hư hỏng trong quy trình xử trí này, bạn cũng có thể dùng sản phẩm luôn thể . Tsay đắm khảo chủ ý của thợ điện auto.

After cleaning or skimming, the mica insulation strips between the segments may need cutting bachồng, as they will be level, or nearly màn chơi, with the faces of the segments.

Sau khi làm cho sạch mát, các dải bí quyết nhiệt độ mica thân các đoạn hoàn toàn có thể bắt buộc cắt giảm, vị bọn chúng vẫn ở tầm mức hoặc ngay sát bởi với mặt của các đoạn.

Use a screwdriver with a fairly thiông xã blade khổng lồ clean out grooves.

Sử dụng một tuốc nơ vkhông nhiều với cùng 1 lưỡi khá dày để làm không bẩn rãnh.

They should be about 1mm below the level of the faces.

Chúng đề nghị được cắt xuống khoảng tầm 1milimet so với bề mặt.

A ground-down screwdriver can be used lớn clean between the segments. Remove the dust and fillings with a clean cloth.

Một tuốc nơ vít rất có thể được sử dụng để làm sạch mát giữa các phân đoạn. Loại vứt những vết bụi với trám bằng vải sạch sẽ.

Cảm ơn Anh Em sẽ quyên tâm theo dõi và quan sát.

Hy vọng bài xích viếtTiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Ttốt Chổi Than Của Máy Phát Điệnhữu dụng so với Anh Em. Nếu ưng ý bài viết này, hãy chia sẻ với bằng hữu và hãy nhờ rằng kết nối cùng với chúng tôi!