Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn

Trong cuộc đời, có ai sống được mà không có bạn bè. Tình bạn trong ta bắt đầu từ những ngày bi bô tập nói cho đến khi “nhắm mắt xuôi tay”. Tình bạn nảy nở từ bức thư ngại ngùng giấu trong ngăn bàn, từ những cánh phượng trao nhau khi mùa hè chia xa, từ sự im lặng mà cảm thông và thấu hiểu… Trong bài viết này, cqaugusta.com sẽ gửi tới các bạn những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn với ý nghĩa và thông điệp hãy luôn trân trọng và gìn giữ tình bạn trong sáng của mình bạn nhé!

*


Những thành ngữ tiếng Anh về tình bạn thường được sử dụng

Trước khi tìm hiểu những câu nói hay về tình bạn, bạn hãy tham khảo idioms về tình bạn phổ biến thường được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Câu nói tiếng anh hay về tình bạn

A friend in need is a friend indeed: người bạn giúp đỡ mình lúc hoạn nạn là người bạn đích thực.E.g. When I am broken, David always stands by me. He is a friend in need is a friend indeed. (Khi tôi chia tay, David luôn sát cánh bên tôi. Anh ấy là một người bạn thật sự.)Make friends: động từ mang nghĩa kết bạn.E.g. You should make friends at your new school. (Bạn nên kết bạn ở trường mới.)Build bridges: cải thiện mối quan hệ giữ những nhóm người khác nhau.E.g. The manager tries to build bridges between different groups in the company. (Người quản lý cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa các nhóm khác nhau trong công ty.)Friends in high places: chỉ những người bạn có địa vị, có tầm ảnh hưởng trong xã hội.E.g. John has many friends in high places. (John có nhiều bạn bè có tầm ảnh hưởng trong xã hội.)Birds of a feather: đây là danh từ chỉ những người giống nhau về tính cách.E.g. They’re birds of a feather. (Chúng tôi có tính cách giống nhau.)

Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

1. To the world you may be just one person, but to one person you may be the world.

Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới.

2. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. 

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

John Lennon

3. We are all angels with one wing, and we must embrace each other to learn to fly.

Luciano De Crescenzo

Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.

4. Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

5. If you see a friend without a smile; give him one of yours.

Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

6. Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

Albert Camus

Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

7. If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it.

Frank Tyger

Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.


*

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh


8. Somewhere there’s someone who dreams of your smile, somewhere there’s someone who finds your presence worthwhile, so when you are lonely, sad, and blue, remember there is someone, somewhere thinking of you.

Xem thêm: Bản Đồ Quận Hai Bà Trưng Hà Nội : Thành Phố Và Các Quận Mới Nhất

Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ rằng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về bạn.

9. Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence. Pam Brown

Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

10. Cherish the time you have, and the memories you share… Being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.

Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… Làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.

11. Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again, and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.

Richard Bach

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.

12. It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

13. Never explain; your real friends don’t need it, and your enemies won’t believe you anyway.

Elbert Hubbard

Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nó, và kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu.

14. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

Steve Berry

Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.

15. A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.

Pam Brown

Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.

16. Much of the vitality in a friendship lies in the honoring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.

James Fredericks

Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

17. A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.

William Arthur Ward

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

18. We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.

Tim McGraw

Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.

*

19. I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.

Henry David Thoreau

Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.

20. A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.

Henri Nouwen

Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

Hi vọng những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh không chỉ giúp bạn sử dụng tốt trong các bài luận mà còn dành cho những người bạn của bạn trong những dịp đặc biệt nữa nhé!