Câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án

A.Các nước bốn bản: bên phía trong bức tốc tách bóc lột quần chúng. # lao cồn, bên ngoàixâm lấn với áp bức nhân dân những dân tộc ở trong địa.B.Mâu thuẫn thân các dân tộc bản địa nằm trong địa cùng với chủ nghĩa thực dân càng ngày gay gắt.C.Phong trào đương đầu xâm chiếm diễn ra mạnh bạo ngơi nghỉ các nước nằm trong địa.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án

Câu 2:Mã câu hỏi:96229

Mâu thuẫn vừa cơ phiên bản vừa hầu hết vào xã hội nước ta bên dưới thời Thực dân Pháp thống trị là?


A.Nhân dân, hầu hết là dân cày cùng với địa chủB.Công nhân cùng với tư bảnC.Toàn thể quần chúng VN với Thực dân Pháp

Câu 3:Mã câu hỏi:96230

Chủ trương “dùng phương án đảo chính để tấn công xua đuổi thực dân Pháp Phục hồi nền chủ quyền đến dân tộc”, thay mặt của Xu thế bạo động này là?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Chu TrinhC.Bùi Quang Chiêu

Câu 4:Mã câu hỏi:96231

Chủ trương “chuyên chở cải cách văn hóa truyền thống, làng mạc hội; cổ vũ lòng yêu nước vào nhân dân; đả kích bọn vua quan phong loài kiến thối hận nát, thủ xướng tư tưởng dân nhà bốn sản; tiến hành khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân số, msinh sống có dân quyền; phản đối chống chọi trang bị cùng cầu viện nước ngoài”, đại biểu Xu thế cách tân này là ?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Châu TrinhC.Nguyễn Ái Quốc

Câu 5:Mã câu hỏi:96232

Vụ sát hại Ba Danh (Bazin - trùm chiêu tập phu đồn điền cao su của Pháp) xẩy ra vào thời gian nào? Do phần nhiều tổ chức như thế nào thực hiện?


A.2-1919, một số trong những đảng viên của Tân Việt Cách mạng ĐảngB.2-1929, một số đảng viên của VN quốc dân ĐảngC.3-1929, một trong những đảng viên của Đảng Tkhô giòn niên Cao vọng

Câu 6:Mã câu hỏi:96233

Sự kiện làm sao được Nguyễn Ái Quốc reviews “nlỗi giờ sét đang đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc niềm mơ ước mặt hàng nạm kỷ” ?


A.Cuộc Cách mạng Tháng 10 năm 1917 ở Nga giành chiến thắng.B.Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế cộng sản.C.Sự Thành lập của Hội Quốc tế. Nông Dân

Câu 7:Mã câu hỏi:96234

Quốc tế cộng sản (thế giới III) được Thành lập Lúc nào?


A.7/1971.B.3/1918.C.3/1919.

Câu 8:Mã câu hỏi:96235

Tính hóa học của thôn hội toàn nước sau sự ách thống trị của thực dân Pháp ?


A.Xã hội nằm trong địa.B.Xã hội nửa phong kiến.C.Xã hội bao gồm thống trị.

Câu 9:Mã câu hỏi:96236

Nhiệm vụ hầu hết của cách mạng toàn quốc trong thời kỳ 1930-1954 ?


A.Đánh xua thực dân Pháp, giành độc lập tự do mang lại dân tộc bản địa.B.Xóa quăng quật chế độ phong loài kiến, giành quyền dân công ty mang lại quần chúng.C.Chống đế quốc, giải pchờ dân tộc là nhiệm vụ bậc nhất.

Câu 10:Mã câu hỏi:96237

Nguyễn Ái Quốc sẽ tấn công giá: “Ông là tiêu biểu vượt trội mang đến nhà nghĩa quốc gia”. Ông là ai?


A.Phan Bội Châu.B.Phan Châu Trinc.C.Vua Hàm Nghi.

Câu 11:Mã câu hỏi:96238

Tân Việt biện pháp mạng Đảng thành lập và hoạt động Lúc nào?


A.3/1926.B.5/1927C.7/1928. Hội Hưng Nam

Câu 12:Mã câu hỏi:96239

Những ách thống trị bị trị ở cả nước dưới chế độ trực thuộc địa của Pháp là ?


A.Công nhân cùng dân cày.B.Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, tứ sản dân tộc bản địa.C.Công nhân, dân cày, tiẻu tứ sản.

Câu 13:Mã câu hỏi:96240

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn dự vào Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S khi nào?


Câu 14:Mã câu hỏi:96241

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc Review “là một trong sự thay đổi cực kì đặc biệt trong lịch sử dân tộc Cách mạng nước ta ta” ?


A.Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp.B.Đảng Cộng sản nước ta Ra đời.C.Vụ mưu gần kề tên toàn quyền Méc- Lanh của Phạm Hồng Thái.

Câu 15:Mã câu hỏi:96242

Đại biểu các tổ chức triển khai cùng sản như thế nào đang tham dự tiệc nghị thành lập Đảng thứ nhất năm 1930?


A.Đông Dương Cộng sản Đảng cùng An Nam Cộng sản Đảng.B.Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam CS Đảng, Đông Dương CS liên đoàn.C.An Nam CS Đảng với Đông Dương CS liên đoàn.

Câu 16:Mã câu hỏi:96243

Hội đất nước hình chữ S cách mạng tkhô cứng niên tiến hành công ty trương “vô sản hóa” khi nào?


A.Năm 1926.B.Năm 1927.C.Năm 1928.

Câu 17:Mã câu hỏi:96244

Trong tác phẩm Đường Kách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc sẽ kể kẻ thống trị như thế nào là nhà, cội, với dòng cốt của cách mệnh?


A.Liên kết công - nông.B.Giai cấp cho vô sản.C.Giai cung cấp công nhân.

Xem thêm: Gps, Bản Đồ Chỉ Đường Cho Iphone, Gps, Bản Đồ Chỉ Đường Lái Xe, Điều Hướng Gps

Câu 18:Mã câu hỏi:96245

Chọn lời giải đúng nhất:


A.Cách mạng cả nước là cuộc giải pháp mạng “bốn sản dân quyền bí quyết mạng và ông công phương pháp mạng để đi tới làng mạc hội cộng sản”.B.Đảng Cộng sản VN là sản phẩm của sự việc kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với trào lưu người công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân toàn quốc.C.Sự kiện Đảng Cộng sản cả nước thành lập và hoạt động là một sự thay đổi vô vùng đặc trưng vào lịch sử vẻ vang Cách mạng VN ta.

Câu 19:Mã câu hỏi:96246

Nội dung nào không phải là nhiệm vụ về kinh tế tài chính của cách mạng VN?


A.Thủ tiêu không còn các sản phẩm quốc trái, trưng thu tổng thể sản nghiệp to của tư bạn dạng đế quốc nhà nghĩa Pháp nhằm giao mang lại Chính Phủ công nông binh cai quản lí.B.Lập chính phủ công nông binc, tổ chức quân nhóm công nông.C.Bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, thực hiện cơ chế ngày làm 8 giờ đồng hồ.

Câu 20:Mã câu hỏi:96247

Sau khi Tân Việt phương pháp mạng Đảng thành lập, trong nội cỗ Đảng diễn ra cuộc chiến đấu thân những xu thế nào?


A.Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng biện pháp mạng bốn sản.B.Tư tưởng bí quyết mạng vô sản cùng tư tưởng cải lương.C.Tư tưởng giải pháp mạng tư sản cùng tứ tưởng cải lương.

Câu 21:Mã câu hỏi:96248

Phong trào Cần Vương diễn ra vào thời hạn nào?


A.1885-1896.B.1884-1913.C.1884-1896.

Câu 22:Mã câu hỏi:96249

Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc sẽ vén rõ thủ đoạn với mưu mô của công ty nghĩa đế quốc đậy lốt tội vạ dưới mẫu vỏ quấn “knhì hóa văn minh”?


A.Bản án chính sách thực dân Pháp.B.Đường kách mệnh.C.Nhật ký vào tù hãm.

Câu 23:Mã câu hỏi:96250

Nhiệm vụ bậc nhất của Đảng ta đặt ra trong thực tiễn lịch sử vẻ vang VN bên dưới sự giai cấp của Pháp là?


A.Xóa bỏ cơ chế phong con kiến.B.Giành quyền dân công ty cho quần chúng. #, đa phần là ruộng đất đến nông dân.C.Chống đế quốc, giải phóng dân tộc.

Câu 24:Mã câu hỏi:96251

VN quốc dân đảng là đảng chính trị theo xu hướng nào?


A.Dân chủ vô sản.B.Dân công ty tứ sản.C.Tư tưởng phong loài kiến.

Câu 25:Mã câu hỏi:96252

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản nước ta vào thời kỳ đầu của cách mạng?


A.Chủ nghĩa Mác- Lênin.B.Cách mạng mon 10 Nga.C.Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu.

Xem thêm: " Ajusshi Là Gì - Cách Xưng Hô Trong Tiếng

Câu 26:Mã câu hỏi:96253

Nội dung của không ít công ty trương trong Xu thế cách tân của Phan Châu Trinh?


A.Vận động cách tân văn hóa truyền thống, làng hội, phản đối chiến đấu vũ khí cùng cầu viện nước ngoài.B.Động viên lòng yêu thương nước vào dân chúng, vẫn kích bọn vua quan liêu phong kiến thối hận nát, chủ xướng tư tưởng dân công ty bốn sản.C.Thực hiện knhị dân trí, chấn dân khi, hậu dân sinh, msống có dân quyền.

Câu 27:Mã câu hỏi:96254

Cơ quan liêu tuim truyền của Hội toàn quốc cách mạng tkhô cứng niên là?


Câu 28:Mã câu hỏi:96255

Nguyễn Ái Quốc ttê mê gia Đảng làng mạc hội Pháp vào thời gian nào?


A.1918B.1919C.1920

Câu 29:Mã câu hỏi:96256

Trong lần khai thác thuộc địa lần trước tiên của thực dân Pháp sinh sống việt nam bao gồm thống trị new làm sao được hình thành?


A.Giai cấp cho bốn sảnB.Giai cấp tư sản với công nhânC.Giai cấp cho công nhân

Câu 30:Mã câu hỏi:96257

Dưới chính sách thực dân phong kiến, yên cầu bức thiết tốt nhất của ách thống trị nông dân toàn nước là?


A.Độc lập dân tộcB.Quyền đồng đẳng phái mạnh nữC.Ruộng đất

Câu 31:Mã câu hỏi:96258

Từ cuối vậy kỉ XIX, công ty nghĩa tứ phiên bản đang chuyển tự tự do đối đầu sang quá trình nào?


A.Xã hội chủ nghĩaB.Chủ nghĩa tư phiên bản độc quyềnC.Phát xít

Câu 32:Mã câu hỏi:96259

Chủ nghĩa Mác-Lênin chứng minh, ao ước giành được thành công trong cuộc đấu tranh triển khai sứ mệnh lịch sử dân tộc của chính mình, thống trị công nhnhiệt tình làm gì?


A.Xóa vứt tư bảnB.Lập ra Đảng Cộng sảnC.Xóa vứt phân phát xít

Câu 33:Mã câu hỏi:96260

Tulặng ngôn của Đảng Cộng sản ra đời năm nào?


A.1838B.1848C.1858

Câu 34:Mã câu hỏi:96261

Đối cùng với các dân tộc bản địa thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười Nga đang nêu lên tấm gương sáng sủa gì?


A.Giải phóng dân tộc bản địa bị áp bứcB.Chống bốn bảnC.Chống vạc xít

Câu 35:Mã câu hỏi:96262

Dưới tác động cơ chế giai cấp, cơ chế kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, làng mạc hội VN phân hóa ngày dần thâm thúy. Trong đó, giai cấp địa công ty chỉ chiếm từng nào % cư dân nông thôn?


A.5%B.6%C.7%

Câu 36:Mã câu hỏi:96263

Dưới ảnh hưởng cơ chế thống trị, chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, buôn bản hội toàn quốc phân hóa ngày dần thâm thúy. Trong số đó, kẻ thống trị địa chủ cố kỉnh bao nhiêu % ruộng đất?


A.50%B.60%C.70%

Câu 37:Mã câu hỏi:96264

Dưới tác động ảnh hưởng chế độ ách thống trị, chính sách kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục thực dân, làng mạc hội đất nước hình chữ S phân hóa càng ngày càng sâu sắc. Trong số đó, thống trị dân cày chỉ chiếm bao nhiêu % dân số?


A.60%B.70%C.80%

Câu 38:Mã câu hỏi:96265

Giai cấp cho dân cày dưới bộ máy thống trị của thực dân Pháp trên Việt Nam yêu cầu Chịu bao nhiêu tầng áp bức, tách bóc lột?


A.1B.2C.3

Câu 39:Mã câu hỏi:96266

Dưới tác động chế độ thống trị, cơ chế tài chính, văn hóa truyền thống, dạy dỗ thực dân, làng hội nước ta phân hóa ngày dần sâu sắc. Giai cung cấp bốn sản VN có tầng lớp nào?


A.Tư sản tmùi hương nghiệpB.Tư sản công nghiệpC.Tư sản nông nghiệp

Câu 40:Mã câu hỏi:96267

Giai cấp tư sản đất nước hình chữ S bên dưới máy bộ giai cấp của thực dân Pháp bị tư sản nước nào cnhát ép?


A.Tư sản bạn HoaB.Tư sản PhápC.Cả 2 những đúng

Câu 41:Mã câu hỏi:96268

Bộ phận như thế nào của thế hệ tiểu tư sản cả nước Chịu ảnh hưởng của tứ tưởng văn minh, gồm tinh thần bí quyết mạng cao, thức thời với nhậy cảm với thời cuộc ?


A.Học sinh, trí thứcB.Thợ bằng tay, viên chứcC.Những fan làm nghề tự do

Câu 42:Mã câu hỏi:96269

Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã ảnh hưởng tác động trẻ trung và tràn đầy năng lượng đến thôn hội đất nước hình chữ S trên nghành nghề dịch vụ tài chính, chủ yếu trị, văn uống hóa- thôn hội làm phát sinh xích míc vừa cơ phiên bản, vừa hầu hết với ngày càng nóng bức vào xã hội cả nước, đó là mâu thuẫn gì?


A.Nông dân – địa chủB.Tư sản – công nhânC.Công nhân - nông dân

Câu 43:Mã câu hỏi:96270

Trước toàn cảnh lịch sử dân tộc cả nước dưới bộ máy giai cấp của thực dân Pháp đã đề ra cho nhân dân VN trọng trách số 1 là?


A.Chống phát xítB.Chống đế quốcC.Giải pngóng dân tộc

Câu 44:Mã câu hỏi:96271

Trước sự xâm chiếm của thực dân Pháp, phong trào chiến đấu giải pngóng dân tộc theo xu hướng phong kiến. Trong số đó, Cuộc khởi nghĩa Yên Thế ra mắt sinh sống đâu?


A.Hà GiangB.Bắc GiangC.Nghệ An

Câu 45:Mã câu hỏi:96272

Trong thời gian chuyển động trên pháp, Nguyễn Ái Quốc đọc bạn dạng “Sơ thảo lần thứ nhất Những luận cương cứng về sự việc dân tộc và sự việc ở trong địa” của Lênin đăng bên trên báo Nhân đạo vào năm nào?


A.5/1919B.7/1920C.9/1921

Câu 46:Mã câu hỏi:96273

Đường kách Mệnh vị cơ quan như thế nào của Hội kết hợp những dân tộc bản địa bị áp bức xuất bàn năm 1927 ?


A.Sở văn hóaB.Bộ giáo dụcC.Bộ tuim truyền

Câu 47:Mã câu hỏi:96274

Qúa trình sẵn sàng điều kiện Thành lập và hoạt động Đảng của Nguyễn Ái Quốc được đánh dấu bằng vấn đề Người tích cực và lành mạnh truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào toàn nước trải qua phần đa bài đăng bên trên báo nào?


A.Người thuộc khổB.Nhân đạoC.Đời sống công nhân

Câu 48:Mã câu hỏi:96275

Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc mang lại Quảng Châu (Trung Quốc), Sau đó Người ra đời Hội toàn quốc bí quyết mạng thanh khô niên năm nào?


A.6/1925B.5/1926C.5/1925

Câu 49:Mã câu hỏi:96276

Để lan truyền tứ tưởng Mác-Lênin vào cả nước, Nguyễn Ái Quốc vẫn tổ chức triển khai xuất phiên bản những tờ báo làm sao ?


A.Chuông rè,B.Thanh hao niên, công nông, bộ đội biện pháp mệnh, Tiền phongC.TPhường. Sài Gòn giải phóng

Câu 50:Mã câu hỏi:96277

Trong trong thời hạn 1919-1925 trào lưu công nhân diễn ra trẻ khỏe. Trong đó bãi khoá của công nhân Ba Son vày Tôn Đức Thắng tổ chức triển khai ra mắt năm nào?*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinch Tế Vĩ Mô

Tân oán Cao Cấp

LT Xác suất và Thống kê

Đại Số Tuyến Tính

Tâm Lý Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp Luật Đại Cương

Marketing Cnạp năng lượng Bản

Lý Tngày tiết Tài Chính Tiền Tệ

Xã Hội Học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn uống Minc Thế Giới

Cơ Ssinh sống Văn uống Hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm Lịch Sử Đảng

Trắc nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm Kinc Tế Vi Mô

Trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

bài tập Toán thù Cao Cấp

Bài tập LT Xác suất & Thống kê

Những bài tập Đại Số Tuyến Tính

Trắc nghiệm Tâm Lý Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin Học Đại Cương

Trắc nghiệm Kế Toán thù Đại Cương

Trắc nghiệm Pháp Luật Đại Cương

Trắc nghiệm Marketing Cnạp năng lượng Bản

Trắc nghiệm Lý Tmáu Tài Chính Tiền Tệ

Trắc nghiệm Xã Hội Học Đại Cương

Trắc nghiệm Logic Học

Trắc nghiệm Lịch Sử Vnạp năng lượng Minc Thế Giới

Trắc nghiệm Cơ Ssinh hoạt Vnạp năng lượng Hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận thiết yếu trị

Khoa học tự nhiên

Khoa học xóm hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - Ngoại ngữ

Luận văn uống - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - Sức khoẻ

Biểu mẫu - Văn bản


Khác

Hỏi đáp


*

Kết nối cùng với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thđọng 2 - thứ 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

cqaugusta.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Doanh Nghiệp Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nát nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Cửa Hàng chúng tôi CPhường Giáo Dục Học 247


Chuyên mục: Blogs