CÁCH TÍNH TIỀN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần

*

*

Xem thêm: Bếp Yêu Bếp Gia Đình (Yeubepgiadinh), Tôi Yêu Căn Bếp Của Gia Đình

*

*


*
*
*

 Người lao rượu cồn tmê mệt gia BHXH buộc phải sau một năm nghỉ ngơi bài toán hoặc fan tmê say gia BHXH từ bỏ nguyện sau một năm ko liên tiếp tsay đắm gia đóng góp BHXH với một số ngôi trường thích hợp khác (không đủ ĐK tận hưởng lương hưu) tất cả hưởng thụ thì được trao BHXH một lượt. Chúng tôi xin ra mắt đến chúng ta cách tính nấc hưởng trọn BHXH một đợt nhỏng sau:

*

Theo điều khoản tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, mức hưởng BHXH một lần tính theo số thời gian vẫn đóng góp BHXH, cứ đọng mỗi năm được tính nhỏng sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang lại những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường vừa lòng thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì nút tận hưởng BHXH ngay số tiền đang đóng góp, nút về tối nhiều bằng 02 tháng nấc trung bình chi phí lương mon đóng góp BHXH. Mức hưởng BHXH một đợt ko bao gồm số chi phí Nhà nước cung ứng đóng góp BHXH từ bỏ nguyện. (trừ những người dân bị mắc bệnh dịch nguy khốn mang đến tính mạng).

Ví dụ:

Một công nhân A khiến cho chủ thể B và có tđắm đuối gia BHXH đề nghị từ tháng 01/2013 mang đến mon 7/năm 2016. Công nhân A đã ngủ bài toán vào thời điểm tháng 8/năm 2016. Tháng 9/2017, công nhân A hy vọng dấn chi phí BHXH một lần thì công nhân A sẽ nhận được toàn bô chi phí bao nhiêu?

Theo luồng thông tin có sẵn, thời gian đóng bảo đảm của công nhân A như sau:

- Từ mon 01/2013 cho tháng 12/2013, nấc lương đóng BHXH là: 1.200.000đ

- Từ tháng 01/năm trước đến mon 9/năm trước, nấc lương đóng góp BHXH là: 1.445.000đ

- Từ tháng 10/năm trước cho tháng 12/2014, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- Từ tháng 01/2015 đến mon 6/2015: Nghỉ ko lương, ko đóng BHXH

- Từ mon 07/2015 đến mon 12/2015, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- Từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016: mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- Từ tháng 03/năm 2016 đến tháng 07/2011 2016, mức lương đóng BHXH là: 2.515.000đ

- Từ tháng 01/2013 đến mon 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552000 đồng.

- Từ tháng 01/2014 mang đến tháng 09/năm trước (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- Từ mon 10/năm trước đến tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- Từ tháng 07/năm ngoái cho tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- Từ tháng 01/năm nhâm thìn đến mon 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- Từ mon 03/năm nhâm thìn đến tháng 07/năm 2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời hạn là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          Tổng nút lương đóng BHXH của người công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng