Cách tính khấu hao tài sản cố định trên excel

Salvage: cực hiếm tịch thu lúc tkhô hanh lý (tại toàn quốc tuyệt áp dụng giá trị này là 0 đồng)

Life: thời hạn khấu hao

+ Cách lập bảng tính khấu hao

¨ Tạo kết cấu bảng như hình mặt dưới

*

¨ Lập phương pháp tính số liệu trong bảng khấu hao:

Số chi phí khấu hao – =SLN($C$2,$C$3,$C$4)Số khấu hao lũy kế - =SUM($B$8:B8)

*

Giá trị còn sót lại – =$C$2-C8

*

¨ Copy cách làm tự chiếc 8 xuống đến mẫu sau cuối của bảng

¨ Tính tổng số (sử dụng hàm SUM)

¨ Kết quả bảng tính

*
Tính số chi phí khấu hao hàng tháng:

= 59,000,000/12 = 4,916,667

Hình ảnh trang bảng tính:

*

2. Pmùi hương pháp khấu hao TSCĐ theo tổng số thời gian sử dụng

+ Hàm sử dụng: SYD(cost,salvage,life,per)

Trong đó:

Cost: nguyên ổn giá gia sản cố định và thắt chặt (xác định theo TT45)

Salvage: quý giá thu hồi lúc tkhô cứng lý (trên Việt Nam tốt áp dụng giá trị này là 0 đồng)

Life: thời hạn khấu hao

Per: năm hiện tại tính khấu hao

+ Cách lập bảng tính khấu hao

¨ Tạo cấu trúc bảng như thể phương thức khấu hao theo con đường thẳng

¨ Nhập công bố về TSCĐ

¨ Lập cách làm tính số liệu trong bảng khấu hao:

Số tiền khấu hao – =SYD($C$2,$C$3,$C$4,A8)

*

Số khấu hao lũy kế - =SUM($B$8:B8)Giá trị sót lại – =$C$2-C8

¨ Copy bí quyết trường đoản cú loại 8 xuống mang lại loại cuối cùng của bảng

¨ Tính tổng số (sử dụng hàm SUM)

¨ Kết quả bảng tính

*

¨ Lập bảng tính số chi phí khấu hao mỗi tháng của mỗi năm

Tạo khung như hình bên dướiTạo list năm đề xuất tính số tiền khấu hao hàng tháng

- Đặt trỏ ô tại ô C16

- Data -> Data Validation -> tab Setting

Mục Allow: chọn List

Mục Source: quét lựa chọn khối các năm tự ô A8:A12

- Chọn OK

*

*

Ta được list chọn năm nlỗi hình sau:

*

Lập cách làm tính số chi phí khấu hao hàng tháng –

Dùng hàm VLOOKUP() để truy nã xuất số tiền khấu hao của năm tương ứng (sẽ lựa chọn trong ô C16) và chia mang đến 12 mon.

=VLOOKUP(C16,$A$8:$B$12,2,0)/12

Kết quả sau khi chọn năm tương ứng

*

Tấm hình trang bảng tính:

*

3. Phương thơm pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh

+ Hàm sử dụng: VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,,)

Trong đó:

Cost: ngulặng giá bán gia sản thắt chặt và cố định (xác định theo TT45)

Salvage: quý hiếm thu hồi Khi tkhô hanh lý (trên VN giỏi áp dụng quý giá này là 0 đồng)

Life: thời gian khấu hao

Start_period: thời gian trước năm tính khấu hao

End_period: năm bây giờ tính khấu hao

Factor: thông số kiểm soát và điều chỉnh, mang định chính là hệ số 2

Thời gian tính khấu hao của gia tài núm định

Hệ số điều chỉnh

Đến 4 năm ( t

1,5 lần

Trên 4 mang lại 6 năm (4 năm

2,0 lần

Trên 6 năm (t > 6 năm)

2,5 lần

No_switch: có/không có điều chỉnh cách thức khấu hao từ bỏ số dư giảm dần dần sang trọng phương pháp mặt đường trực tiếp, mặc định chính là False – gồm điều chỉnh cách thức khấu hao sang trọng khấu hao con đường thẳng

+ Cách lập bảng tính khấu hao

¨ Tạo cấu tạo bảng nhỏng hình bên dưới

*

¨ Lập cách làm tính hệ số khấu hao nkhô cứng –

=IF(C4

¨ Nhập đọc tin về TSCĐ

¨ Xử lý tài liệu về thời gian nhằm sử dụng vào cách làm tính khấu hao:

Vì hàm VDB() đòi hỏi phải gửi vào cặp thời gian của thời gian tính khấu hao hiện nay, núm thể:

Tính khấu hao năm thứ nhất:

Start_period: 0

End_period: 1

Tính khấu hao năm trang bị 2:

Start_period: 1

End_period: 2

Tính khấu hao năm sản phẩm công nghệ 3:

Start_period: 2

End_period: 3

Do vậy ta buộc phải cách xử trí để có năm 0 tương xứng áp dụng trong cách làm, thao tác:

- Nhập số 0 vào ô chứa title Năm (ô A7)

- Chọn ô A7, mngơi nghỉ Format Cells -> tab Number -> nhóm Custom, nhập mã định hình vào hộp Type: ″Năm″ ->chọn OK

*

¨ Lập bí quyết tính số liệu trong bảng khấu hao

Số tiền khấu hao – =VDB($C$2,$C$3,$C$4,A7,A8,$C$5,False)Số khấu hao lũy kế - =SUM($B$8:B8)Giá trị còn lại – =$C$2-C8

*

Lập bảng tính số tiền khấu hao mỗi tháng của mỗi năm (triển khai giống phương pháp khấu hao theo tổng số năm sử dụng)