Cách tạo 2 card mạng trên máy ảo vmware

So You Want to Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, and Building a Community That Will Listen Kristen Meinzer

Bạn đang xem: Cách tạo 2 card mạng trên máy ảo vmware

*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
*

The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives Peter H. Diamandis
*

*

*

Future Presence: How Virtual Reality Is Changing Human Connection, Intimacy, and the Limits of Ordinary Life Peter Rubin

Xem thêm: Có Được Mang Đồ Ăn Lên Máy Bay Không Và Những Lưu Ý Bạn Nên Biết

Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are Seth Stephens-Davidowitz
Energy Conservation in Buildings: The Achievement of 50% Energy Saving: An Environmental Challenge? Elsevier Books Reference
Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time Dava Sobel
System Identification: Tutorials Presented at the 5th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation, F.R. Germany, September 1979 Elsevier Books Reference
Digital Renaissance: What Data and Economics Tell Us about the Future of Popular Culture Joel Waldfogel
User Friendly: How the Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live, Work, and Play Cliff Kuang
The Players Ball: A Genius, a Con Man, and the Secret History of the Internet's Rise David Kushner

Hướng dẫn xây dựng mô hình mạng với vmware

1. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNHMẠNG VỚI VMWAREA. Giới thiệuVMWare (Virtual Machine Software) là một trong những chương trình ào hóa hàng dầu hiệnnay. Chương trình này giúp tạo ra máy ảo với phần cứng mô phỏng hoàn toàn các thiết bịphần cứng trên máy tính thật, cung cấp khả năng liên kết máy ảo trực tiếp với các thiết bịngoại vi, đặc biệt là các thiết bị lưu trữ di động. Chương trình là công cụ hữu ích cho cácquản trị viên cần có môi trường ảo để nghiên cứu, thử nghiệm hay thiết kế mô hình mạngDưới đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt, cấu hình máy ảo và thiết lập hệ thống mạng vớiphần mềm VMWareB. Cài đặt và quản lý một số cấu hình cơ bảncủa VMWareChương trình máy ảo tôi xài dưới đây là VMWare Workstation 6.5.0 build- 118166Các bạn có thể download phiên bản mới nhất ở đây http://www.vmware.com/download/ws/Khi cài đặt, các thông số để mặc định.