CÁCH SỬA LỖI HAS STOPPED WORKING

Nếu nhỏng các bạn là người sử dụng laptop vẫn lâu thì có lẽ rằng lỗi Has stopped working không thể thừa không quen với các bạn nữa đúng không?

Lỗi này thì nó ko trừ bất kể một trong những phần mềm/ ứng dụng hay là 1 chương trình như thế nào ra cả… bất cứ phần mềm/ứng dụng nào cũng có thể xảy ra lỗi này.


Vậy lỗi Has stopped working này là gì với ngulặng nhân bởi đâu nhưng nó lại bị nlỗi vậy? bản thân gồm làm những gì đâu