CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE MAP

I. Hướng dẫn áp dụng Google Maps chỉ đường 1-1 giảnII. Các thiên tài thú vị của Google Maps

Cuối tuần vừa rồi, nhỏ dại em tôi bảo là mong muốn đi lên nhà thờ Đức Bà nghỉ ngơi Sài thành nghịch nhưng lại lại không biết mặt đường