Cách Nhập Dữ Liệu Nhanh Trong Excel

Khi bắt đầu học Excel, thì bạn nên tìm hiểu về cách nhập dữ liệu. Cách nhập dữ liệu trong Excel tương đối khác với trình soạn thảo văn bản word. Đối với word thì bạn nhập dữ liệu từ trên xuống dưới, còn đối với Excel thì cách nhập như thế nào?

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn, cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong Excel làm sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất.


Giả sử như mình có bảng dữ liệu sau đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận

Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn cho bạn cách nhập dữ liệu trong Excel. Lúc đầu có thể bạn chưa quen với cách nhập dữ liệu này, tuy nhiên khi thực hiện 1 thời gian mình tin bạn sẽ thực hiện nhập dữ liệu nhanh hơn.