Cách Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Bằng Excel

Báo cáo giữ chuyển khoản tệ là 1 trong những công cụ thể hiện nay mối quan hệ giữa ROI và dòng tài chính thuần, góp các bên quản ngại trị có thể thấy được nguồn tiền từ bỏ đâu, đầu tư đến vấn đề gì.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel

Trong nội dung bài viết này, cqaugusta.com sẽ cùng các bạn tò mò phương pháp lậpbáo cáo lưu chuyển tiền tệ thẳng thông tứ 133 theo mẫu B03-DNN đúng đắn tuyệt nhất nhé!

Biến Excel thành công nắm so với tài liệu chuyên sâu.

Báo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ là gì?

Báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ là report tài chính, thu, chi của một doanh nghiệp được phân theo 3 vận động vào giai đoạn độc nhất vô nhị định:

- Hoạt rượu cồn khiếp doanh

- Hoạt cồn đầu tư

- Hoạt rượu cồn tài chính

Mẫureport lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệthông tư 133 theo chủng loại B03-DNN:

*

Các bước lậpbáo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ

Ngulặng tắc lập report lưu giữ chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Tất cả các luồng tiền vào cùng luồng tiền ra tự vận động marketing cần được đối chiếu cùng tổng thích hợp trực tiếp trường đoản cú nội dung thu, bỏ ra vào sổ kế tân oán của chúng ta.

Phần title của report lưu giữ chuyển khoản tệ

Phần tiêu đề của mộtbáo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ bao hàm 7 mẫu, trong đó:

- Dòng 1 với 2: Tên cùng liên hệ của doanh nghiệp, solo vị

- Dòng 4: Tên báo cáo

- Dòng 5: Phương thơm pháp lập báo cáo (thẳng hoặc loại gián tiếp, vào nội dung bài viết này họ đang khám phá về cách thức trực tiếp)

- Dòng 6: Năm tài chính

- Dòng 7: Đơn vị tính (thường xuyên là VNĐ)

Phần văn bản của report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Phần câu chữ của mộtbáo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệbao gồm:

- Chỉ tiêu

- Mã số: Tương ứng cùng với các chỉ tiêu

- Tmáu minh: Ghi ví dụ theo mục câu chữ được tngày tiết minch trong bảng thuyết minch report tài chính

- Năm nay: Giá trị trong những năm tài chính

-Năm trước: Giá trị tương ứng theo report LCTT của năm trước

Các tiêu chuẩn ví dụ vào báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ

Mã số 01: Tiền thu tự bán sản phẩm, hỗ trợ hình thức dịch vụ cùng lợi nhuận khác

Số liệu làm việc chỉ tiêu này được lấy trường đoản cú những sổ kế toán:

TK 111, 112 (bên Nợ): Phần thu chi phí khớp ứng cùng với các tài khoản:

- TK 511: Chi huyết các khoản thu bán sản phẩm, cung ứng dịch vụ tịch thu tiền ngay

- TK 131: Số tiền đề xuất thu hoặc thu chi phí ứng trước vào kì.

- TK 515, 121: Chi ngày tiết số chi phí thu trường đoản cú bán chứng khoán thù gớm doanh

Lưu ý: tiêu chuẩn này không bao gồm khoản thu từ tkhô hanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản lâu năm không giống, những khoản chi phí thu hồi cho những khoản vay mượn, đầu tư chi tiêu góp vốn, cổ tức, ROI cho vay vốn,...

Mã số 02: Tiền đưa ra trả cho người cung cấp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

Số liệu sinh sống tiêu chí này được rước từ bỏ các sổ kế toán:

TK 111, 112 (bên Có): Phần đưa ra tiền tương ứng cùng với các tài khoản

- TK 152,153,155,156: TK phản ánh sản phẩm tồn kho

- TK 331: Các số tiền nợ từ bỏ mua sắm hóa, hình thức dịch vụ đề nghị trả trong kì này (bao hàm cả phát sinh sinh hoạt kì trước)

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi trong vết ngoặc 1-1 và được ghi ngay số âm.

Mã số 03: Tiền mang lại trả cho người lao động

Số liệu làm việc chỉ tiêu này được lấy từ bỏ các sổ kế toán:

TK 111, 112(mặt Có): Phần chi tiết chi phí trả cho người lao đụng tương xứng cùng với các tài khoản:

- TK 334: Chi ngày tiết số chi phí sẽ trả cho người lao hễ (bao gồm: chi phí lương, phụ cung cấp, thưởng,...)

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi vào vết ngoặc đối chọi cùng được ghi thông qua số âm.

Mã số 04: Tiền lãi vay vẫn trả

Số liệu ngơi nghỉ tiêu chí này được đem tự những sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Có): Chi tiết tiền đưa ra trả lãi tiền vaytương ứng với các tài khoản:

- TK 635, 335: Tiền lãi vay mượn tạo nên vào kỳ hoặc chi phí lãi vay mượn nên trả làm việc kì trước sẽ trả vào kỳ này.

- TK 242: Chi phí lãi vay trả trước vào kỳ hiện nay tại

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi vào vết ngoặc đơn cùng được ghi thông qua số âm.

Mã số 05: Thuế TNDoanh Nghiệp vẫn nộp

Số liệu sống tiêu chí này được đem tự những sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Có): Chi ngày tiết chi phí nộp thuế TNDNkhớp ứng với các tài khoản:

- TK 3334: Thuế TNDoanh Nghiệp đang nộp kỳ này giỏi còn nợ từ các kỳ trước cơ mà nộp trong kỳ này.

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi trong dấu ngoặc đơn và được ghi thông qua số âm.

Mã số 06: Tiền thu khác từ chuyển động ghê doanh

Số liệu sống tiêu chuẩn này được mang từ bỏ các sổ kế toán:

TK 111, 112(mặt Nợ): Chi tiết tiền thuđược đền bù, chi phí thưởng trọn cùng các khoản tiền thu kháctương xứng cùng với những tài khoản:

- TK 711: Doanh thu khác

- TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

- TK 141: Tạm ứng

- TK 138: Khoản cần thu

Lưu ý: Chỉ tiêu này căn cứ vào tổng những khoản thu của hoạt động sale.

Mã số 07: Tiền bỏ ra khác mang đến vận động khiếp doanh

Số liệu sinh sống tiêu chí này được rước trường đoản cú những sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Có): Số tiền chitương ứng với những tài khoản:

- TK 811, 138, 338: Tiền bồi thường

- TK 333: Các một số loại chi phí, những loại thuế (không bao gồm thuế TNDN)

- TK 338: Tiền đưa ra đến BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

- Tiền đưa ra cho những TK khác

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi vào vết ngoặc đơn cùng được ghi bằng số âm.

Mã số 20: Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động khiếp doanh

Là chênh lệch thân tiền thu với tiền chi từ bỏ vận động sale vào kỳ báo cáo. Tổng chi tiêu trường đoản cú mã số 01 đến mã số 07

*

Mã số 21: Tiền chi để buôn bán, tạo ra TSCĐ, BĐSĐT cùng các gia sản lâu dài khác

Số liệu làm việc tiêu chuẩn này được mang trường đoản cú những sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Có): Số tiền chiđể buôn bán, phát hành TSCĐ, BĐSĐT với các gia sản lâu dài kháctương ứng cùng với những tài khoản:

- TK 211: Tài sản chũm định

- TK 217: Bất rượu cồn sản đầu tư

- TK 241: Xây dựng cơ bạn dạng dsống dang

- TK 228: Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác (bởi TSCĐ)

- TK 131: Tiền thu nợ trả ngay mang đến mua sắm, XDCB

- TK 331: Khoản tiền ứng trước hoặc trả nợ mang đến XDCB, TSCĐ, BĐSĐT

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi trong vệt ngoặc đơn và được ghi thông qua số âm.

Mã số 22: Tiền thu trường đoản cú tkhô giòn lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT với những tài sản lâu dài khác

Mã số biểu hiện chênh lệch thân tiền thu với tiền bỏ ra mang đến vận động tkhô cứng lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT cùng các gia sản lâu dài không giống.

Các khoản Có của TK 111, 112: nợ các TK 632, 811: Khoản chi về thanhlý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT cùng các tài sản dài hạn không giống.

Xem thêm: Luận Án Tiến Sĩ Luật Học - (Tiếng Việt) Tổng Hợp 100 Luận Án Tiến Sĩ Luật

Các khoản Nợ của TK 111, 112: nợ các TK 632, 811: Khoản bỏ túi thanhlý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT và các gia tài dài hạn không giống.

Lưu ý: Nếu Chi > Thu thì ghi số âm trong ngoặc 1-1.

Mã số 23: Tiền đưa ra cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

Số liệu ở tiêu chí này được rước từ các sổ kế toán:

TK 111, 112(mặt Có) ứng cùng với mặt Nợtương xứng với những tài khoản:

- TK 128: Số tiền chi tiêu năm giữ lại cho ngày đáo hạn

- TK 228: Số tiền đầu tư chi tiêu góp vốn vào mặt khác

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi trong vệt ngoặc 1-1 với được ghi thông qua số âm.

Mã số 24: Tiền tịch thu cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

Số liệu làm việc chỉ tiêu này được mang từ những sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Nợ) ứng cùng với mặt Cótương ứng cùng với các tài khoản:

- TK 128: Thu lại tiền gốc sẽ giải ngân cho vay, gốc trái khoán, cổ phiếu phân theo nợ đề xuất trả.

- TK 228: Thu hồi tiền trường đoản cú hoạt động bán lại hoặc tkhô giòn lý các khoản đầu tư sẽ đầu tư chi tiêu.

Mã số 25: Tiền thu lãi giải ngân cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia

Số liệu sống tiêu chuẩn này được mang trường đoản cú những sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Nợ) ứng cùng với bên Cótương xứng với các tài khoản:

- TK515: Khoản thu trường đoản cú lãi giải ngân cho vay, lãi chi phí gửi, lãi trái khoán, cổ tức và lợi tức đầu tư từ bỏ khoản đầu tư

Mã số 30: Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư

Khoản chênh lệch giữa tiền thu và với tiền ném ra từ chuyển động đầu tư chi tiêu trong kỳ báo cáo, tổng những chỉ tiêu từ mã số21tới mã số25

Mã số 31: Tiền thu từ bỏ xuất bản CP, dìm vốn góp của chủ sở hữu

Số liệu ở chỉ tiêu này được lấy tự các sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Nợ) ứng với mặt Cótương ứng cùng với những tài khoản

-TK 411:Tổng số chi phí vẫn thu vị những nhà cài của khách hàng góp vốn vào kỳ báo cáo

Mã số 32: Tiền trả lại vốn góp cho những nhà thiết lập, thâu tóm về CP của doanh nghiệp đang phạt hành

Số liệu ở chỉ tiêu này được lấy tự những sổ kế toán:

TK 111, 112(mặt Có) ứng với bên Nợkhớp ứng cùng với những tài khoản:

- TK 411:Tổng số tiền vẫn trả bởi hoàn trả vốn góp cho những công ty cài đặt của khách hàng bên dưới những vẻ ngoài hoàn trả bằng tiền

- TK 419:Tổng số tiền vẫn trả vì hoàn lại vốn góp cho những chủ cài đặt của bạn bên dưới các bề ngoài hoàn trả bằng cổ phiếu

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi vào lốt ngoặc 1-1 cùng được ghi ngay số âm.

Mã số 33: Tiền thu từ đi vay

Số liệu làm việc tiêu chuẩn này được rước tự các sổ kế toán:

TK 111, 112(mặt Nợ) ứng với mặt Cótương xứng cùng với các tài khoản:

- TK 3411: Số tiền nhậnđược trong kỳ từ bỏ vận động đi vay mượn (bằng tiền)

- TK 4111: Sốtiền nhậnđược bên dưới hình thức vay bằng xây cất cổ phiếuưuđãi, mướn tài chủ yếu được phân một số loại là nợ cần trả

Mã số 34: Tiền trả nợ gốc vay mượn cùng nợ gốc thuê tài chính

Số liệu nghỉ ngơi tiêu chuẩn này được rước từ các sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Có) ứng với mặt Nợtương ứng cùng với các tài khoản:

- TK 341: Tổng sốtiền trả các khoản vay

- TK 411: Trả nợ khoản vay mượn bởi cổ phiếuưuđãi, nợ gốc mướn tài chính

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi vào dấu ngoặc đối kháng với được ghi thông qua số âm.

Mã số 35: Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả đến nhà slàm việc hữu

Số liệu làm việc tiêu chuẩn này được mang từ bỏ các sổ kế toán:

TK 111, 112(bên Có) ứng với mặt Nợtương xứng với các tài khoản:

-TK 421, 338: Số tiền cổ xưa tức và lợi nhuận đã trả cho các nhà tải của chúng ta, kể cả số thuế thu nhập cá nhân sẽ nộp vậy mang lại nhà sở hữu

Lưu ý: Chỉ tiêu này được ghi trong lốt ngoặc solo và được ghi thông qua số âm.

Mã số 40: Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ chuyển động tài chính

Chênh lệch giữa khoản thu cùng với khoản bỏ ra trường đoản cú chuyển động tài bao gồm trong kỳ report. Mã số40 bởi tổng mã số 31 cho 35

Mã số 50: Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ

Chênh lệch giữa khoản thu với khoản bỏ ra trường đoản cú tía một số loại hoạt động:

- Hoạt hễ ghê doanh

- Hoạt đụng đầu tư

- Hoạt đụng tài thiết yếu của bạn vào kỳ báo cáo

Mã số 50 = Mã số đôi mươi + Mã số 30 + Mã số 40.

Mã số 60: Tiền với tương đương tiền đầu kỳ

Theo mã số 110, cột “Số đầu năm” trên Báo cáo thực trạng tài chính

Mã số 61: Hình ảnh hưởng trọn của chuyển đổi tỷ giá hối hận đoái quy đổi nước ngoài tệ

Theo mã số 110, cột “Sốcuốinăm” bên trên Báo cáo thực trạng tài chính:Tổng chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái trên số dư vào cuối kỳ của tiền với những khoản tương tự chi phí bởi nước ngoài tệ

Số liệu sinh sống tiêu chí này được đem trường đoản cú các sổTK 413(bên Có hoặc Nợ) ứng cùng với TK chi phí cùng tương đương nước ngoài tệ duy trì vào thời điểm cuối kỳ lập report vày thay đổi tỷ giá bán ăn năn đoái lúc được quy thay đổi ra chi phí đất nước hình chữ S trong kỳ report.

-Lãi tỷ giá: Ghi số dương

- Lỗ tỷ giá: Ghi trong vệt ngoặc đối chọi với được ghi ngay số âm.

Mã số 70: Tiền với tương đương chi phí cuối kỳ

Chỉ tiêu này được lập theo mã số 110, cột “Số cuối năm” trên Báo cáo tình hình tài thiết yếu tại“Tiền với tương tự tiền” vào cuối kỳ report.

Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

Kết luận

Ngay hiện giờ hãy cùng luyện tậpthêm vớibộ bài xích tập Excel có đáp áncủa cqaugusta.com nhằm nằm lòngtin học văn phòng nhé!

cqaugusta.comlà gạn lọc hàng đầu chokế toán thù, thống trị, bạn bán hàng, marketer cải tiến và phát triển bạn dạng thân, kĩ năng Excel tuyệt trường đoản cú học tin học tập văn uống chống tận nơi tại nhà một cách đúng mực tức thì từ đầu cơ mà không mất không ít thời gian.

Nhận tư vấn và ĐK khóa họcở chỗ này.

Bài viết tham khảo khác:

Hướng dẫn bí quyết dùng hàm index trong Excel chi tiết nhất

Hướng dẫn giải pháp copy chỉ gần như cực hiếm hiển thị sau thời điểm lọc vào Excel

Hướng dẫn bí quyết thu xếp ngày vào Excel

Hướng dẫn biện pháp cần sử dụng hàm VLOOKUP qua các ví dụ trường đoản cú cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn giải pháp thực hiện hàm IF với nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau với rộng thế