Cách Gửi Và Nhận Fax Trực Tuyến Mà Không Cần Máy Fax

Phần này mô tả cách quay số và gởi fax trực tiếp bằng cách bấm số fax/điện thoại.

Bạn đang xem: Cách gửi và nhận fax trực tuyến mà không cần máy fax

Quan trọng

Cách làm này có thể khiến fax được gửi đến người nhận ngoài dự kiến do cù nhầm số hoặc đăng ký số fax/điện thoại ko chính xác. Khi gửi các tài liệu quan lại trọng, người mua hàng cần gửi tài liệu sau thời điểm nói chuyện điện thoại.

Nạp tài liệu bên trên màn quét hoặc vào ADF.

Lưu ý

Để tìm gọi chi tiết về các loại, điều kiện của tài liệu và cách nạp tài liệu:

Chọn

*
FAX trên màn hình TRANG CHỦ.

Màn hình hóng fax hiển thị.


*

Chế độ nhận

Chế độ nhận hiện được chọn sẽ hiển thị.

Ngày và giờ

Ngày và giờ sẽ hiển thị.

Khu vực bấm số fax/điện thoại

Chọn để hiển thị màn hình để bấm số fax/điện thoại.

D.sách cnăng(Function list)

Bạn có thể sử dụng từng chức năng fax và nạm đổi cài đặt fax.

Quay số lại(Redial)

Chọn để gởi fax với chức năng con quay số lại.

Quay số gác máy

Chọn để gởi fax với chức năng quay số gác máy.

Danh bạ(Directory)

Bạn có thể chọn số fax/điện thoại đã đăng ký.

Trạng thái hiện tại

Trạng thái hiện tại hiển thị.

Cài đặt gửi

Lưu ý

Nếu bạn không cài đặt máy in để gửi/nhận fax, thông báo thiết lập sẽ xuất hiện bên trên màn hình cảm ứng lúc chọn FAX bên trên màn hình TRANG CHỦ lần đầu tiên. khi thiết lập fax, vui lòng thực hiện quy trình theo các giải đáp bên trên màn hình cảm ứng.

Quay số fax/điện thoại của người nhận.

Chọn khu vực vực nhập số fax/điện thoại.


*

Nhập số fax/điện thoại.


*

Phím số

Nhập số.

T.dừng(Pause)

Nhập chữ cái tạm dừng "P".

Xem thêm: Cách Nấu Chè Đậu Đen Không Bị Sượng Bằng Nồi Cơm Điện, Cách Nấu Chè Đậu Đen Nhanh Mềm, Không Bị Sượng

Xóa

Xóa số đã nhập.

Dấu cách

Nhập dấu cách.

Chọn OK.


*

Màn hình cảm ứng trở về màn hình chờ fax.


*

Nhấn nút Màu(Color) để giữ hộ màu hoặc nút Đen(Black) để nhờ cất hộ Black trắng.

Máy in bắt nguồn quét tài liệu.

Quan trọng

Gửi màu chỉ khả dụng lúc thiết bị fax của người nhận hỗ trợ fax màu.Không mở nắp tài liệu mang đến đến lúc tiến trình quét hoàn tất.

Bắt đầu nhờ cất hộ.

Nếu bạn nạp tài liệu vào ADF:

Máy in sẽ tự động quét tài liệu và bắt đầu nhờ cất hộ fax.

Lưu ý

Để hủy truyền fax, nhấn nút Dừng(Stop). Để hủy truyền fax Khi đang thực hiện truyền, nhấn nút Dừng(Stop), rồi thực hiện theo các giải đáp trên màn hình cảm ứng.Nếu tài liệu vẫn còn trong ADF sau khi nhấn nút Dừng(Stop) vào quá trình quét, Tài liệu trong ADF. Gỡ tài liệu ra khỏi kxuất xắc tài liệu và gõ nhẹ .(Document in ADF. Remove sầu the document from the document tray và tap .) sẽ hiển thị bên trên màn hình cảm ứng. Bằng cách chọn OK, tài liệu còn trong bộ nạp sẽ được đẩy ra tự động.

Nếu quý khách nạp tài liệu trên màn quét:

Sau lúc quét tài liệu, màn hình xác nhận có nạp tài liệu tiếp theo hay là không hiển thị.

Để giữ hộ tài liệu đã quét, chọn Gửi ngay(Send now) để khởi đầu gửi.

Để nhờ cất hộ từ nhị trang trở lên, thực hiện theo thông báo để nạp trang tiếp theo, và chọn Quét(Scan). Sau Lúc quét nhiều loại các trang, chọn Gửi ngay(Sover now) để bắt đầu gửi.

Lưu ý

Để hủy gửi fax, nhấn nút Dừng(Stop).

Lưu ý

khi máy in của quý khách hàng kết nối với hệ thống PBX (Tổng đài điện thoại nội bộ), tđắm say khảo trả lời thao tác của hệ thống để tìm phát âm đưa ra tiết về con quay số fax/điện thoại của người nhận.

Trong trường hợp máy in ko thể gởi fax, chẳng hạn nlỗi Khi đường dây của người nhận vẫn bận, máy có chức năng tự động tảo số lại sau một khoảng thời gian ra lệnh. Chức năng tự động tảo số lại được bật theo mặc định.

Các tài liệu chưa gởi, chẳng hạn nhỏng các cuộc xoay số lại không xử lý, được lưu lại trữ vào bộ nhớ của máy in. Các tài liệu này ko được giữ trữ trong trường hợp xảy ra lỗi gửi.

Không rút dây nguồn cho đến Khi tổng hợp các tài liệu được gởi. Nếu người tiêu dùng rút dây nguồn, tổng thể tài liệu chưa gửi được lưu lại trữ vào bộ nhớ của máy in sẽ bị mất.