Cách dùng a few a little

Trong tiếng Anh, Việc thực hiện các trường đoản cú nlỗi little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of khôn cùng rất dễ khiến nhâm lẫn cho tất cả những người học. Liệu rằng sự khác biệt thân chúng như thế nào? Dùng ra sao mang đến đúng? Thậm chí mọi bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh những năm cũng thường xuyên lộn lạo giữa chúng.

Bạn đang xem: Cách dùng a few a little


*
Phân biệt – biện pháp sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of

Vì lý cho nên vì vậy, Shop chúng tôi đã phân minh cùng giúp đỡ bạn đọc rộng về phong thái dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of vào nội dung bài viết này. Chúng ta hãy thuộc tìm hiểu nhé!


1. Little và A little

1.1. Cách cần sử dụng Little

Người ta thực hiện Little đứng trước các danh từ không đếm được. Có nghĩa đậy định là vô cùng không nhiều, không được không ít.

Liitle + uncountable nouns (danh trường đoản cú ko đếm được): khôn xiết ít, ko được rất nhiều.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy có không nhiều tiền)

1.2. Cách dùng A little

Người ta thực hiện Little đứng trước các danh tự đếm được. có nghĩa là một ít, một không nhiều.

Little + uncountable nouns (danh tự ko đếm được): một ít, một không nhiều.

Ví dụ: I just have a little money to buy an táo bị cắn. (Tôi chỉ gồm một ít chi phí để mua một quả táo).

Xem thêm: Gấp Hộp Nhận Hàng Gia Công Về Nhà Làm Tại Bình Dương, Nhận Hàng Về Nhà Làm Thêm Tại Bình Dương

2. Cách sử dụng Few với A few


*
Cách sử dụng Few và A few

2.1. Cách sử dụng Few

Ta áp dụng few trước danh trường đoản cú đếm được có nghĩa là bao gồm siêu ít, rất ít.

Few + countable nouns (danh trường đoản cú đếm được): khôn cùng ít, không nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có siêu ít học viên đã rời ra khỏi lớp hôm qua)

2.2. Cách dùng A Few

Ta áp dụng a few trước danh trường đoản cú đếm được tức là một xí, một không nhiều đầy đủ xài.


*

Few + countable nouns (danh trường đoản cú đếm được): một xí, một ít đầy đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very cthua kém. ( Tôi gồm vài ba bạn các bạn mà lại chúng tôi khôn xiết thân thiết)

3. Cách dùng Many với Much

3.1. Cách dùng Many

Ta dùng Many mang lại danh từ bỏ đếm được số các vào phong phú loại câu như câu hỏi, câu xác định tuyệt phụ định. MAny tức là nhiều.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( Có không hề ít fan vào gia đình của tôi)

– Cấu trúc, biện pháp thực hiện Accept với Agree vào giờ đồng hồ Anh

– Cách dùng cấu tạo Not only – But also trong giờ đồng hồ Anh

3.2. Cách sử dụng Much


*
Cách cần sử dụng Many và Much

Much được sử dụng với danh từ không đếm được Có nghĩa là nhiều trong cả câu nghi hoặc, xác định cùng lấp định. có nghĩa là nhiều.

Xem thêm: Học Api Automation Testing Với Rest Assured Là Gì, Nghĩa Của Từ Assured, Từ Assured Là Gì

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have sầu much money lớn give sầu you. (Tôi ko có khá nhiều chi phí để cho bạn)

4. Cách dùng Lot of và A Lot of

Bạn hoàn toàn có thể dùng cả lot of và a lot of đến danh tự đếm được hoặc danh trường đoản cú không đếm được. Có nghĩa là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have a lot of books khổng lồ read. (Tôi có khá nhiều sách để đọc)Lots of people have voted for Donald Trump in the presidential campaign in 20trăng tròn. (Rất nhiều người dân đã bỏ thăm mang đến Donald Trump vào chiến dịch tnhãi ranh cử Tổng thống năm 2020)

5. các bài tập luyện áp dụng


*
những bài tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào nơi trống vào câu

I have sầu _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we cốt truyện them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like lớn borrow them.He has ____education. He can’t read or write, & he can hardly count.We’ve sầu got ____time at the weekkết thúc. Would you lượt thích to lớn meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn lời giải đúng

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. muchB. many……………… pencils did you find yesterday?A. how muchB. how manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. muchB. manyThis cow produces …………………. milk.A. muchB. many………………. shampoo did you use last week?A. how muchB. how manyPaul always gets ………………. homework.A. muchB. many………………. castles did he destroy?A. how muchB. how many…………….. love do you need?A. how muchB. how manyAndy hasn’t got ……………….. hair.A. muchB. manyI drank too ……………… cola yesterday.A. muchB. manyThere aren’t …………. car parks in the center of Oxford.A. muchB. manyEating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. anyB. someLiverpool has …………. of great nightclubs.A. a lotB. manyHurry up! We only have ………….. time before the coach leaves.A. a fewB. a littleWe saw ……………. beautiful scenery when we went to lớn Austria.A. a little ofB. someThere are a ………….. shops near the university.A. fewB. anyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. muchB. manyThere are ……………… expensive sầu new flats next to lớn the riverA. someB. a littleAfter Steve sầu tasted the soup, he added ……. salternative text to lớn it.A. a fewB. fewC. littleD. a littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. very fewB. very littleC. very muchD. very manyĐáp ánBBBAAABAA A BA ABBA BADA

Trên đó là bài xích viết Phân biệt – biện pháp áp dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of mà lại cqaugusta.com vẫn tổng hòa hợp cho bạn. Hy vọng các bạn sẽ có thể thành thục rộng trong bài toán thực hiện hầu như trường đoản cú bên trên thông qua bài viết này.


Cộng đồng cqaugusta.com - Chia sẻ tư liệu, kinh nghiệm tay nghề ôn luyện thi IELTS. Tmê mẩn gia ngay lập tức Group Tự Học IELTS 8.0


Chuyên mục: Blogs