Cách Đăng Nhập Gmail Trên Outlook

Bạn nên sử dụng Gmail trên Outlook mail, vì Outlook có thể duyệt mail khi không có internet và dung lượng lưu trữ rất lớn, chính là ổ cứng của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đăng nhập và đồng bộ Gmail bằng Outlook.

Bạn đang xem: Cách đăng nhập gmail trên outlook

Cần thực hiện một số cài đặt ở cả Gmail và Outlook.


1.Cài đặt trên Gmail.

Bạn đăng nhập Gmail của mình trên web, rồi vào Setting (Cài đặt), chọn thẻ Forwarding and POP/IMAP (Chuyển tiếp và POP/IMAP), tích vào ô Enable POP for all mail (Bật chức năng tải POP cho tất cả thư) như trong hình. Sau đó lưu thay đổi.

*

Tiếp tục vào My Account (Tài khoản của tôi) -> Sign-in & security (Đăng nhập và bảo mật) -> Connected apps and sites (Ứng dụng và trang web đã kết nối). Sau khi vào giao diện Sign-in & security kéo xuống dưới cùng, bật chế độ Allow less secure apps (Cho phép ứng dụng kém an toàn).

*

2.Đăng nhập bằng Outlook.

Để thêm tài khoản vào Outlook chọn File -> Add Account. Chọn Manual setup or additional sever types.

Xem thêm: Anh Vô Tâm Lắm, Anh Biết Không? Anh Vô Tâm Lắm, Đến Chúc Ngủ Ngon

*

Tới Choose Service chọn POP or IMAP.

*

Tiếp theo sẽ vào phần Account Setting.

 Your name: là tên sẽ hiển thị trong Outlook của bạn Email Address: ta sẽ điền địa chỉ Gmail cần đăng nhập vào đây Account Type: chọn POP3 Incoming mail server: pop.gmail.com Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com User Name: để mặc định Password: mật khẩu đăng nhập Gmail

*

Sau khi điền đẩy đủ thông tin, tiếp tục click vào More Settings. Hộp thoại Internet E-mail Setting hiện ra. Chọn thẻ Outgoing Server, click chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication -> Use same settings as my incoming mail server.

*

Tiếp tục sang thẻ Advanced. Click chọn This server requires an encrypted connection (SSL), Use the following type of encrypted connection chọn SSL và điền các thông số như trong hình.

*
Click OK, rồi chọn Next trong Account Settings. Hộp thoại Test Account Settings hiện lên, chờ 1 lát để Outlook kiểm tra các kết nối. Cả 2 Tasks đều Completed như trong hình là đã kết nối thành công.
*
Sau khi kết nối thành công, quay về Outlook ta sẽ có giao diện như sau:

*

Vậy là bạn đã đăng nhập thành công Gmail trên Outlook, chờ đợi trong vài phút để Outlook đồng bộ hộp thư với Gmail. Nếu Outlook không tự đồng bộ, hãy chọn thẻ SENT/RECEIVE chọn Update Folder. Bạn cũng có thể làm như vậy nếu lần sau có mail gửi tới mà outlook không cập nhật.

Bài viết được thực hiện trên Microsoft Office 2013, các bản Office khác sử dụng tương tự như vậy.