Bloodstream là gì

Nicotine, carbon monoxide, & other dangerous chemicals contained in cigarette smoke enter the mother’s bloodstream & pass directly to the child in the womb.

Bạn đang xem: Bloodstream là gì


Chất nicotin, cacbon monoxit với các hóa chất gian nguy khác vào khói thuốc lá xâm nhập lệ máu và truyền thẳng vào đứa tthấp vào bụng chị em.
Because neurons cannot store glucose , they depover on the bloodstream khổng lồ deliver a constant supply of this precious fuel .
Bởi vì tế bào thần tởm quan trọng lưu trữ glu-cô đề xuất chúng phụ thuộc vào vào máu và để được cung ứng liên tục nhiên liệu quý giá này .
" Poor dental hygiene can lead to lớn bleeding gums , providing bacteria with an escape route inlớn the bloodstream , where they can initiate blood clots leading khổng lồ heart disease . "
" Vệ sinh răng mồm kỉm có thể dẫn mang lại ra máu nướu răng , mlàm việc mang đến vi khuẩn cửa sinh vào mạch máu , vị trí bọn chúng rất có thể tác động làm tụ máu dẫn cho bệnh tim . "
The term is more commonly known as one of the two main components for measuring blood pressure—namely, "diastolic pressure" refers to the lowest pressure in the arterial bloodstream occurring during each heartbeat.
Thuật ngữ này thường được Điện thoại tư vấn là 1 trong nhị thành phần thiết yếu để đo huyết áp - rõ ràng là, "áp suất máu trung khu trương" là áp suất rẻ tuyệt nhất trong mạch máu rượu cồn mạch xảy ra trong những nhịp tim.
And these stem cells then float in the bloodstream & hone in lớn damaged organs lớn release growth factors to repair the damaged tissue.
Và những tế bào cội này trôi vào cái máu cùng đi tới các ban ngành bị tổn thương huyết ra protein kích say mê cách tân và phát triển nhằm trị tế bào tổn thương thơm.
“When someone has a drink,” explains a publication by the U.S. National Institute on Drug Abuse, “the alcohol is absorbed through the digestive sầu system inkhổng lồ the bloodstream & reaches the brain quickly.
Một ấn phđộ ẩm vị Viện Nghiên Cứu Việc Lạm Dụng Chất Gây Nghiện Quốc Gia Hoa Kỳ giải thích: “Khi một người uống rượu, chất rượu cồn vào máu qua hệ tiêu hóa với nhanh chóng mang lại óc.
This passes from the intestines into the bloodstream và then inkhổng lồ the lungs, after which it is exhaled.
These pituitary hormones travel through your bloodstream & make your testicles grow bigger and start lớn release another hooc môn called testosterone that also helps make your body start sprouting hair in your pubic area , under your arms , and on your face .
Các hooc-môn tuyến đường yên này đi qua máu cùng khiến cho tinh hoàn to ra nhiều thêm và bắt đầu huyết ra một một số loại hooc-môn không giống có tên là kích thích tố sinc dục nam giới , chất này cũng làm cho khung người bạn bắt đầu mọc lông ở vùng xương mu , bên dưới cánh tay , cùng cùng bề mặt .
Smoking puts nicotine inkhổng lồ the bloodstream of the fetus, và also causes carbon monoxide lớn replace oxygen in its blood.
Hút dung dịch lá cũng khiến cho hóa học vật liệu bằng nhựa ni-cô-tin vào mẫu máu của bào thai, và biến chuyển dưỡng khí vào tiết thành thán khí.
Researchers in nanogiải pháp công nghệ foresee a time when doctors will introduce cell-kích cỡ robots inlớn the bloodstream to find and destroy cancer cells và harmful bacteria.
Các bên nghiên cứu kỹ thuật nano dự con kiến trong tương lai đa số con bọ nano, bao gồm kích thước như một tế bào, sẽ được bác bỏ sĩ đưa vào hệ tuần hoàn để tra cứu với tiêu hủy tế bào ung tlỗi với vi trùng ăn hại.
Marsupial embryos size a choriovitelline placenta (which can be thought of as something between a monotreme egg and a "true" placenta), in which the egg"s yolk sac supplies a large part of the embryo"s nutrition but also attaches lớn the uterine wall and takes nutrients from the mother"s bloodstream.

Xem thêm: Thế Nào Là Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa ”, Bài 1: Nhận Diện “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa”


Phôi túi hiện ra một choriovitelline nhau tnhì (cơ mà rất có thể được suy xét của một cái gì đó thân một trứng monotreme và một nhau tnhị "thiệt sự"), trong các số ấy các của trứng lòng đỏ túi cung ứng một trong những phần lớn dinh dưỡng của phôi tuy vậy cũng lắp cùng với các bức tường tử cung cùng mất hóa học dinh dưỡng từ bỏ máu của chị em.
Building in-person interaction into lớn our cities, inlớn our workplaces, into lớn our agendas bolsters the immune system, sends feel-good hormones surging through the bloodstream và brain và helps us live longer.
Xây dựng liên hệ thẳng vào thành phố, khu vực làm việc của chúng ta vào kế hoạch thao tác đang cửa hàng hệ thống miễn kháng, truyền đi đông đảo hooc-mon ưa chuộng tới máu và não như vậy tạo điều kiện cho ta sống thọ rộng.
Meanwhile, the heart also sends out certain biomarkers -- cardiac biomarkers or proteins that are SOS messages -- in the khung of SOS messages -- inkhổng lồ your bloodstream, indicating that the heart is at risk.
Trong khi đó, trái tyên ổn còn gửi đi rất nhiều tín hiệu sinc học -- liên quan mang đến tlặng hoặc protein là đầy đủ dấu hiệu cầu cứu giúp -- dưới dạng một biểu thị cầu cứu giúp - vào máu của công ty, rằng trái tyên vẫn gặp mặt nguy hại.
When the tick later bites another animal or a human, it can transmit the bacteria lớn the victim’s bloodstream.
The drugs enter the bloodstream và travel through the body toàn thân , making chemotherapy a good choice for cancer that has spread .
Thuốc vào máu cùng đi cả người , tạo nên hoá điều trị phát triển thành một gạn lọc tốt để chữa bệnh ung tlỗi đang phân phát tán .
As concentrations of these hormones decrease, the anterior pituitary glvà increases production of TSH, & by these processes, a feedbachồng control system stabilizes the amount of thyroid hormones that are in the bloodstream.
Khi độ đậm đặc của những T3 và T4 sút, thùy trước con đường yên đã tăng cung cấp TSH, với vị các quy trình này, khối hệ thống kiểm soát và điều hành bình luận giúp bình ổn lượng hormone tuyến cạnh bên trong máu.
It works to lớn raise the concentration of glucose and fatty acids in the bloodstream, & is considered lớn be the main catabolic hooc môn of the body toàn thân.
Chất này hoạt động nhằm tăng mật độ glucose cùng axit bự vào máu, cùng được xem là hormone dị hóa chủ yếu của khung hình.
To get it, some of your cells sover a protein signal through the bloodstream lớn the cells in your pancreas, where insulin is made.
Để đã có được, một vài tế bào đang gửi một biểu đạt protein rời ra khỏi chiếc máu mang đến các tế bào trong tuyến đường tụy, địa điểm insulin được tổng hợp
An animal or a bird can serve sầu as a host for a disease by carrying insects on its body toàn thân or by harboring microorganisms in its bloodstream.
Once the bacteria enter the nose, mouth, và throat, they cross the surrounding membranes và enter the bloodstream.
Cortisol & adrenocorticotropic hormones course through the bloodstream, increasing heart rate & blood pressure, & jolting the toàn thân into hyperarousal.

Xem thêm: Chuyển Đổi Tiền Hàn Quốc Sang Việt Nam, Chuyển Đổi Won Hàn Quốc Sang Đồng Việt Nam


Cortisol với nội ngày tiết tố kích vỏ thượng thận được bơm vào máu, có tác dụng tăng nhịp tyên ổn lẫn áp suất máu, với đẩy khung người vào tinh thần kích hễ bạo gan.

Chuyên mục: Blogs