Biên Bản Ủy Quyền

Bên bản ủy quyền thờ tự liệt sĩ

1. Ai là người có quyền thờ tự liệt sĩ?2. Thủ tục ủy quyền thờ cúng liệt sĩ3. Mẫu biên phiên bản ủy quyền thờ phụng liệt sĩ

2. Thủ tục ủy quyền phụng dưỡng liệt sĩ

Nghị định 31/2013/NĐ-CPhường. hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người dân có công cùng với biện pháp mạng quy định:Điều 7. Thủ tục hồ nước sơ1. Cá nhân gồm trách nhiệm:a) Viết bạn dạng khai về quy trình hoạt động giải pháp mạng tất cả chứng thực của Ủy ban dân chúng cấp làng mạc địa điểm cư trú; trường hòa hợp fan vận động bí quyết mạng đã hy sinh, tự trằn thì đại diện thân nhân hoặc fan thờ tự lập bản knhì kèm biên phiên bản ủy quyền;b) Gửi bản knhì cố nhiên một trong các sách vở và giấy tờ, tài liệu giải pháp tại Điều 6 của Nghị định này mang đến những phòng ban sau để công nhận:Ban hay vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực trực thuộc trung ương chú ý, đưa ra quyết định đối với fan vận động cách mạng bộ hạ ủy địa phương cai quản lý;Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực nằm trong trung ương xem xét, quyết định đối với người hoạt động biện pháp mạng trực thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương quản lý;Tổng cục Chính trị xem xét, ra quyết định đối với tín đồ hoạt động phương pháp mạng trực thuộc Quân đội quần chúng. # Việt Nam;
Tổng viên Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chu đáo, ra quyết định đối với fan chuyển động giải pháp mạng trực thuộc Công an dân chúng.

Bạn đang xem: Biên bản ủy quyền

3. Mẫu biên bản ủy quyền thờ tự liệt sĩ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc----------------BIÊN BẢN ỦY QUYỀNHôm ni, ngày ... mon ... năm ..., tại ...Chúng tôi tất cả có:1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) mang tên sau đây:TTHọ cùng tênNơi cư trúCMND/Hộ chiếuMối quan hệ giới tính với người dân có côngSốNgày cấpNơi cấp12…
2. Bên được ủy quyền:Họ với tên: ………………………………………………………………………...………..Sinc ngày ...... tháng …... năm ……………….. Nam/Nữ: ………………….……………Trú quán: …………………………………………………………………………………..CMND/Hộ chiếu số: ……………… Ngày cấp: …….……Nơi cấp: …………………….3. Nội dung ủy quyền (*):……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Học Cách Búi Tóc - Cách Búi Tóc Đẹp Sang Trọng, Dễ Làm

Xác dấn của Ủy Ban Nhân Dân làng mạc (phường)…..Bên ủy quyền(Ký, ghi rõ bọn họ tên)Bên được ủy quyền(Ký, ghi rõ bọn họ và tên)
Ghi chú:(*) Ghi rõ câu chữ ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ tự liệt sĩ, ủy quyền dìm trợ cung cấp một đợt so với thân nhân của người hoạt động biện pháp mạng trước ngày 01 mon 01 năm 1945...Trường hòa hợp ủy quyền thừa nhận trợ cấp cho hàng tháng thì bắt buộc ghi rõ thời hạn ủy quyền từ thời điểm ngày ... mon ... năm ... cho ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn chính sách tại Điều 42 của Thông bốn này.
Mời độc giả cùng bài viết liên quan trên mục giấy tờ thủ tục hành chính vào phần biểu mẫu mã nhé.Mẫu solo xin cấp cho bạn dạng trích lục biết tin về liệt sĩMẫu 1-1 ý kiến đề nghị dịch chuyển hài cốt liệt sĩMẫu đối chọi xin xác nhận phần chiêu mộ liệt sĩ
*
Ngày thương thơm binc liệt sĩ 20trăng tròn là ngày nào? Ý nghĩa ngày thương thơm binh liệt sỹ
*
Mẫu đơn ý kiến đề xuất xác nhận liệt sĩ Đơn xin công nhận liệt sĩ