BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

BAN CÁN SỰ LỚPhường SINH VIÊN Tải về Mẫu Biên phiên bản bầu Ban cán sự lớp (đầu năm mới học) Mẫu Biên bạn dạng miễn nhiệm Ban cán sự lớp Mẫu Biên phiên bản miễn nhiệm & bầu khiếu nại toàn Ban cán sự lớp Mẫu Biên bản bầu khiếu nại toàn Ban cán sự lớp Mẫu Danh sách ý kiến đề nghị công nhận Ban cán sự lớp (cấp khoa)
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN Tải về
Mẫu Biên phiên bản họp lớp (Hội nghị cấp lớp)
Mẫu Biên bản họp Hội đồng cấp cho khoa (cấp cho khoa)
Mẫu Đơn sinc viên xin vắng họp lớp
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN Tải về
Đơn đề nghị chuyển ca học tập, lớp học SHCD Đang cập nhật
XÁC NHẬN, CHỨNG NHẬN SINH VIÊN Tải về
Giấy xác thực sinch viên
*
Đăng cam kết trên Mycqaugusta.com
Giấy xác thực vay vốn học tập (Ngân sản phẩm Chính sách làng hội)
*
Đăng ký kết bên trên Mycqaugusta.com
GIA HẠN ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ Tải về
Giấy kiến nghị gia hạn thời hạn đóng học phí
SINH VIÊN QUỐC TẾ Tải về
Tờ knhì ý kiến đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm bợ trú (NA5)
NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI Tải về
Hướng dẫn thực hiện reviews cùng quy thay đổi Ngày CTXH
Giấy chứng thực tđê mê gia hoạt động kế bên trường
Bảng Reviews hoạt động BCS lớp, CTV liên tiếp đối chọi vị
Bảng đánh giá CTV dự án/lịch trình thời gian ngắn các đối kháng vị
Kế hoạch cùng Báo cáo vận động nhóm tự nguyện SV từ bỏ phát
MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ Tải về
Đơn xin miễn, bớt học phí