Bệnh huyết tán là gì


Bạn đang xem: Bệnh huyết tán là gì

","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"334","ItemId":"531217bd-5ea7-4ea1-85ad-dd8b369976f8","Title":"H%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20h%C3%ACnh%20c%E1%BA%A7u","Description":"%3Cp%20%3ES%E1%BB%B1%20hi%E1%BB%87n%20di%E1%BB%87n%20c%E1%BB%A7a%20h%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20h%C3%ACnh%20c%E1%BA%A7u%20trong%20ph%E1%BA%BFt%20m%C3%A1u%20ngo%E1%BA%A1i%20vi%20cho%20th%E1%BA%A5y%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20t%C4%83ng%20sinh%20t%E1%BA%BF%20b%C3%A0o%20di%20truy%E1%BB%81n%20%28HS%29%20ho%E1%BA%B7c%20thi%E1%BA%BFu%20m%C3%A1u%20t%C3%A1n%20huy%E1%BA%BFt%20t%E1%BB%B1%20mi%E1%BB%85n%20%28AIHA%29.%20Spherocytes%20l%C3%A0%20c%C3%A1c%20h%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20h%C3%ACnh%20c%E1%BA%A7u%20kh%C3%B4ng%20c%C3%B3%20di%E1%BB%87n%20t%C3%ADch%20c%E1%BB%A7a%20pallor%20trung%20t%C3%A2m.%20H%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20h%C3%ACnh%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91%C3%A3%20t%C4%83ng%20s%E1%BB%A9c%20b%E1%BB%81n%20h%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20%28v%C3%AC%20gi%E1%BA%A3m%20%C4%91%E1%BB%99%20nh%E1%BA%A1y%20c%E1%BA%A3m%20li%C3%AAn%20quan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20gi%E1%BA%A3m%20di%E1%BB%87n%20t%C3%ADch%20m%C3%A0ng%20b%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%29%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20mu%E1%BB%91i%20nh%C6%B0%E1%BB%A3c%20tr%C6%B0%C6%A1ng%20v%C3%A0%20x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20n%C3%A0y%20%28x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20s%E1%BB%A9c%20b%E1%BB%81n%20h%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%29%20l%C3%A0%20d%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADnh%20trong%20HS%20v%C3%A0%20AIHA.%20X%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20antiglobulin%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20%28Coombs%29%20ph%C3%A2n%20bi%E1%BB%87t%20gi%E1%BB%AFa%20ch%C3%BAng%3B%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20l%C3%A0%20d%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADnh%20v%E1%BB%9Bi%20AIHA%20v%C3%A0%20%C3%A2m%20t%C3%ADnh%20%E1%BB%9F%20HS.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/spherocytes_hemolytic_anemia_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/spherocytes_hemolytic_anemia_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v969569_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"H%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20h%C3%ACnh%20c%E1%BA%A7u","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"800","ImageHeight":"539","ItemId":"52de368d-655f-4793-8e5a-e0cc0b580cca","Title":"M%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%A1%20h%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20%28m%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%A1%20RBC%29","Description":"%3Cp%20%3EM%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%A1%20h%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20%28xem%20m%C5%A9i%20t%C3%AAn%29%20l%C3%A0%20c%C3%A1c%20m%E1%BA%A3nh%20h%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20b%E1%BB%8B%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%2C%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20x%E1%BA%A3y%20ra%20trong%20b%E1%BB%87nh%20thi%E1%BA%BFu%20m%C3%A1u%20tan%20m%C3%A1u%20trong%20l%C3%B2ng%20m%E1%BA%A1ch%20%28bao%20g%E1%BB%93m%20%C4%91%C3%B4ng%20m%C3%A1u%20n%E1%BB%99i%20m%E1%BA%A1ch%20r%E1%BA%A3i%20r%C3%A1c%2C%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20gi%E1%BA%A3m%20ti%E1%BB%83u%20c%E1%BA%A7u%20huy%E1%BA%BFt%20kh%C3%B4i%2F%20h%E1%BB%99i%20ch%E1%BB%A9ng%20tan%20m%C3%A1u%20ure%20huy%E1%BA%BFt%20cao%2C%20tan%20m%C3%A1u%20trong%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20van%20tim%20nh%C3%A2n%20t%E1%BA%A1o%29.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/schistocytes_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/schistocytes_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v28580458_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"M%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%A1%20h%E1%BB%93ng%20c%E1%BA%A7u%20%28m%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%A1%20RBC%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >

Xem thêm: Nơi Bán Ly Làm Kem Tuyết Zoku Mát Lạnh, Ly Làm Kem Tuyết Nhiệt Đới Zoku Mát Lạnh

*

*

Hồng cầu ra khỏi tuần hoàn Khi dứt thời hạn sinh sống bình thường (khoảng chừng 120 ngày) Tan tiết là sự việc hủy hoại hồng cầu nhanh chóng cùng làm cho rút ngắn thời hạn sinh sống của hồng cầu 1đôi mươi ngày). Thiếu huyết là công dụng lúc chế tạo tủy xương không còn có thể bù đắp đến thời hạn sống nlắp của hồng cầu; chứng trạng này được hotline là thiếu hụt tiết tán ngày tiết không hề bù. Nếu tủy rất có thể bù đắp, triệu chứng này được Hotline là thiếu hụt máu rã ngày tiết còn bù.


Các vi trùng gây bệnh dịch rất có thể khiến thiếu ngày tiết tan ngày tiết trải qua hoạt động thẳng của độc tố (ví dụ: Clostridium perfringens, liên cầu tung ngày tiết alpha-beta, não mô cầu), vì chưng vi khuẩn đột nhập và hủy hoại hồng cầu (Plasmodium sp, Bartonella sp), hoặc bằng phương pháp cung ứng chống thể (virut Epstein-Barr, mycoplasma).


Các khiếm kngày tiết nội tại của hồng huyết cầu hoàn toàn có thể tạo ra tan máu tương quan mang lại phi lý của màng tế bào, gửi hóa tế bào, hoặc kết cấu hemoglobin. Các phi lý bao gồm xôn xao màng tế bào di truyền cùng mắc phải (ví như hồng huyết cầu hình cầu), rối loạn gửi hóa (ví dụ:, Thiếu G6PD), với căn bệnh ngày tiết dung nhan tố (ví dụ, dịch hồng huyết cầu hình liềm, thalassemia). Các phi lý về cân nặng và tính năng của một trong những protein màng hồng cầu (alpha và beta-spectrin, protein 4.1, F-actin, ankyrin) tạo ra tan máu