AN PHÚ TÂN: TRANG CHỦ

Cực phđộ ẩm Bảo An Phù vốn là là một trong linh thạch ndở hơi năm trên đỉnh Côn Lôn, trải qua 49 ngày tinh luyện vào lò chén quái ác đề xuất giành được thần lực, phù văn uống phạt quang kì ảo, lấp lánh như tinh vân. Tương truyền, Bảo An Phù có thể có các suôn sẻ mang lại cùng với kỳ sĩ tất cả duyên ổn thiết lập.

Bạn đang xem: An phú tân: trang chủ

Bảo An Phù 2017 đang mở ra cùng với thần lực chí dương trọn vẹn mới. Mang cho mối cung cấp nội lực vô song giành cho bất cư ai sở hữu được chúng!

NPC & vật phđộ ẩm liên quan | Tân Thủ | Trưởng Thành | Nhiệm Vụ Tuần Hoàn


Hình ảnhTính chất
*
NPC Tân Thủ Thí Luyện
Vị trí:Xi Vưu Mộ (192/200).Sùng Thành Doanh (200/199).Ngọc Hư Cung (207/195).Chức năng: Mua Bảo An Phù tân thủ, cứng cáp.
*
Túi Tân Thủ
Nguồn gốc: Mua tại NPC Thân Thủ Thí Luyện giá 150 Tiền Đồng.Tính chất: Không thể: Xếp ông chồng, bày chào bán, thanh toán giao dịch, ném ra. PK không rớt.Chức năng: Nhấp cần sử dụng nhận phần thưởng trọn.Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ khi nhận.
*
Bảo An Phù Tân Thủ (2017)
Nguồn gốc: Nhận được lúc thực hiện Túi Tân Thủ.Tính chất: Không thể: Xếp chồng, bày cung cấp, thanh toán, ném nhẹm ra. PK không rớt.Chức năng: Nhấp đề xuất sử dụng nhận phần thưởng.Lưu ý:Hạn sử dụng: 45 ngày kể từ thời điểm dấn.Cấp từ 1 - 110 new có thể dấn.
*
Bảo An Phù Trường Thành (2017)
Nguồn gốc: Nhận được khi áp dụng Túi Tân Thủ.Tính chất: Không thể: Xếp ông chồng, bày bán, thanh toán, ném ra. PK ko rớt.Chức năng: Nhấp đề xuất thực hiện dấn phần thưởng.Lưu ý:Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi nhận.Cấp 111 trnghỉ ngơi lên bắt đầu rất có thể dìm.

Thời gianPhần thưởng
Từ trang bị Hai mang đến sản phẩm công nghệ Sáu10 Túi Chân Khí
10 Hộ Mạch Đơn
05 Bột Nội Đơn
10 Vạn
một triệu điểm khiếp nghiệm
05 Túi trách nhiệm Hữu Huy
Từ trang bị Bảy cho Chủ Nhật20 Túi Chân Khí
trăng tròn Hộ Mạch Đơn
10 Bột Nội Đơn
20 Vạn
1.500.000 điểm khiếp nghiệm
10 Túi trọng trách Hữu Huy

CấpYêu cầuHoàn thành nkhô nóng (Tiền Đồng)Phần thưởng
Dưới 120--Đẳng cấp cho 1trăng tròn.Bộ thiết bị Lục 8x (+12) - theo hệ phái (nhiệm vụ).Thú cưỡi Chí 9x theo hệ phái (Khóa).Vũ khí Hoàng Kyên ổn 8x (+12) theo hệ phái (nhiệm vụ).
120--Kích hoạt toàn bộ các kỹ năng.Kỹ năng dữ thế chủ động tăng 08.Kỹ năng thụ động tăng 01.
121Hoàn thành 05 nhiệm vụ tuần hoàn10Đẳng cấp cho 125.100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.Áo Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa)
Hoàn thành 05 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần trọng trách Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tmê mệt gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tđắm đuối gia 01 lần Vạn Tiên Trận
126Hoàn thành 05 trọng trách tuần hoàn10Đẳng cung cấp 130.Nón Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.

Xem thêm: Công Ty P Avietnam Review 2021, Web Hosting

Hoàn thành 05 lần trọng trách Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần trách nhiệm Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tđam mê gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tsay mê gia 01 lần Vạn Tiên Trận
131Hoàn thành 05 nhiệm vụ tuần hoàn10Đẳng cấp cho 135.Phi Phong Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 05 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tsay mê gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tsay mê gia 01 lần Vạn Tiên Trận
136Hoàn thành 10 trách nhiệm tuần hoàn20Đẳng cung cấp 140.Chân Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần trách nhiệm Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tsi mê gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tmê say gia 02 lần Vạn Tiên Trận
141Hoàn thành 10 trọng trách tuần hoàn20Đẳng cung cấp 145.Vũ khí Hoàng kim 95 (+11) theo hệ phái (khóa).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tmê say gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tsi gia 02 lần Vạn Tiên Trận
146Hoàn thành 10 trách nhiệm tuần hoàn20Đẳng cấp 150.Đai Lục 10x (+9) theo hệ phái (khóa).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần trọng trách Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tmê man gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tđam mê gia 0gấp đôi Vạn Tiên Trận
151Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn30Đẳng cấp cho 155.Bộ sản phẩm công nghệ Tinh Quân Tiên (+12) - cung cấp 3 (Khóa, 30 ngày).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tyêu thích gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tđam mê gia 03 lần Vạn Tiên Trận
156Hoàn thành đôi mươi trách nhiệm tuần hoàn30Đẳng cấp 160.Trúc cưỡi Tinch Quân (có hạn sử dụng).60 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần trách nhiệm Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham mê gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tsay mê gia 03 lần Vạn Tiên Trận
161Hoàn thành đôi mươi nhiệm vụ tuần hoàn30Đẳng cấp cho 165.Vũ khí Tinc Quân theo hệ phái (+12) - cung cấp 3 (30 ngày).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành trăng tròn lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Ttê mê gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham mê gia 03 lần Vạn Tiên Trận
166Hoàn thành trăng tròn nhiệm vụ tuần hoàn30Đẳng cấp cho 170.50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành trăng tròn lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành trăng tròn lần trọng trách Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tmê mẩn gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tsay mê gia 03 lần Vạn Tiên Trận
171Hoàn thành trăng tròn nhiệm vụ tuần hoàn30Đẳng cấp 175.50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành trăng tròn lần trọng trách Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tmê say gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tmê say gia 03 lần Vạn Tiên Trận
176Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn40Đẳng cấp 180.50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tsay đắm gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tsay đắm gia 04 lần Vạn Tiên Trận
181Hoàn thành 30 trọng trách tuần hoàn40Đẳng cấp cho 185.50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần trách nhiệm Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tđắm say gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tsi gia 04 lần Vạn Tiên Trận
186Hoàn thành 30 trách nhiệm tuần hoàn40Đẳng cung cấp 190.50 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần trách nhiệm Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Ttê mê gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tmê say gia 04 lần Vạn Tiên Trận
191Hoàn thành 30 trọng trách tuần hoàn40Đẳng cấp cho 195.01 Khí Nguyên (cao cấp).01 Trang Nguyên ổn (cao cấp).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần trọng trách Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần trọng trách Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tmê say gia 04 lần Vạn Tiên Trận
199Hoàn thành 30 trọng trách tuần hoàn4050 Bí Kíp Danh Vọng Tiên ma100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tsay mê gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tmê mệt gia 04 lần Vạn Tiên Trận
200Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn40Thụ cưỡi Tinch Quân - cung cấp 1 (có hạn sử dụng).100 vạn lượng.200 Túi Chân Khí.Ngưu Bảo Bảo.Khuôn Tinc Quân.
Hoàn thành 30 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tsay đắm gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tmê man gia 04 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinc 01 (cấp 181)Hoàn thành 40 trách nhiệm tuần hoàn50Đẳng cấp cho 185.01 Bảo Rương Đắc Kỷ.200 Túi Chân Khí.Rương Hồn Chụ Ngũ Sắc.
Hoàn thành 40 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tđắm đuối gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tsay đắm gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinh 01 (cung cấp 200)Hoàn thành 40 trọng trách tuần hoàn50Đẳng Cấp Tiên ma 20.05 Tĩnh Tâm Thảo.Thú cưỡi tinc quân - cấp 2 (vĩnh viễn).200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 40 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần trách nhiệm Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tsi mê gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tsay mê gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinc 02 (cung cấp 171)Hoàn thành 40 nhiệm vụ tuần hoàn50Đẳng cấp 175.05 Tĩnh Tâm Thảo.Sức Lực 2.000
Hoàn thành 40 lần trọng trách Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần trọng trách Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tmê man gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tsi gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinch 02 (cấp 180)Hoàn thành 40 trọng trách tuần hoàn50Đẳng cung cấp 185.10 Tĩnh Tâm Thảo.Nón Cam Mới.Hộp Quà Trụ Vương - cấp 3 (7 Ngày).200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 40 lần trách nhiệm Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần trọng trách Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tđê mê gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tmê mẩn gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinc 02 (cung cấp 200)Hoàn thành 40 trách nhiệm tuần hoàn100Vũ Khí Tinh Quân - cung cấp 4 (theo Hệ Phái)20 Tĩnh Tâm ThảoThụ Nuôi Tứ Bất TướngTinc Quân Chi Bảo - cấp cho 4Áo + Phi Phong Cam - mới200 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần trách nhiệm Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Ttê mê gia 05 lần Vạn Tiên Trận