Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Bắc Ninh

*

Bạn đang xem: Ban quản lý các khu công nghiệp bắc ninh

*

*

Diện tích 250ha, Cách Thành Phố Hà Nội thủ đô khoảng chừng 50 km. Cách cảng TPhường. Hải Phòng khoảng tầm 95 km. Cách trường bay quốc tế Nội Bài 70 km. Cách cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng tầm 150 km. Cách cửa ngõ khẩu Việt-Trung khoảng 150 km.
Diện tích 250ha, Cách thủ đô hà nội TP. hà Nội khoảng 72 km.Cách cảng TP.. Hải Phòng khoảng 117 km. Cách sân bay nước ngoài Nội Bài 75 km. Cách cảng Cái Lân (tỉnh giấc Quảng Ninh) khoảng chừng 140 km. Cách cửa ngõ khẩu Việt-Trung (tỉnh giấc Lạng Sơn) khoảng chừng 140 km
Diện tích 1200ha, Cách Hà Thành Hà Nội Thủ Đô 38km, Sân bay nước ngoài Nội Bài 14km, Cảng Cái Lân(tỉnh giấc Quảng Ninh) 135km, Cửa khẩu Việt Trung (thức giấc Lạng Sơn) 120km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng 130km
Diện tích 74ha - Cách Thành Phố Hà Nội TP Hà Nội khoảng chừng 25km. Cách Sân cất cánh Quốc tế Nội Bài khoảng chừng 38km. Cảng biển khơi nước sâu Cái Lân (TPhường Hạ Long) khoảng tầm 130 km. Cảng biển lớn Hải Phòng Đất Cảng khoảng tầm 125 km. Cửa khẩu TP. Lạng Sơn khoảng 140 km
Diện tích 700ha, Cách Thành Phố Hà Nội TP Hà Nội khoảng 16km, Sân cất cánh thế giới Nội Bài khoảng 55km, Cảng Cái Lân(thức giấc Quảng Ninh)khoảng 140km, Cửa khẩu Việt Trung (tỉnh Lạng Sơn)khoảng chừng 135km, Cảng TP. Hải Phòng khoảng tầm 110km
Diện tích 530ha (đã phủ đầy), Cách Hà Nội Thủ Đô thủ đô khoảng 20km, Sân bay nước ngoài Nội Bài khoảng chừng 50km, Cảng Cái Lân(thức giấc Quảng Ninh) khoảng 135km, Cửa khẩu Việt Trung (thức giấc Lạng Sơn) khoảng 130km, Cảng Hải Phòng khoảng chừng 120km
Diện tích 449ha (đang che đầy), Cách Hà Nội thủ đô khoảng tầm 22km. Cách Sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 33km. Cảng biển nước sâu Cái Lân (TP. Hạ Long) khoảng chừng 128 km. Cảng hải dương TP Hải Phòng khoảng chừng 122 km. Cửa khẩu TP. Lạng Sơn khoảng chừng 136 km

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Opt Là Gì ? Sinh Viên Làm Việc Ở Mỹ Theo Chương Trình Opt

Diện tích 651ha (sẽ tủ đầy), Cách TP Hà Nội thủ đô hà nội khoảng chừng 40km, Sân bay thế giới Nội Bài khoảng 30km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng 130km, Cửa khẩu Việt Trung tỉnh giấc (Lạng Sơn) khoảng 130km, Cảng TPhường. Hải Phòng khoảng tầm 130km
Diện tích 300ha, Cách Thành Phố Hà Nội thủ đô khoảng 60 km. Cách cảng Hải Phòng khoảng 105 km. Cách trường bay quốc tế Nội Bài 65 km. Cách cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng 145 km. Cách cửa ngõ khẩu Việt-Trung khoảng chừng 140 km.
Diện tích 250ha, Cách Thành Phố Hà Nội khoảng chừng 55km, Sân cất cánh nước ngoài Nội Bài khoảng tầm 60km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) 140km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) 135km, Cảng Hải Phòng 100km
Diện tích 1000ha, Cách thủ đô hà nội khoảng tầm 35km, Sân bay nước ngoài Nội Bài khoảng chừng 50km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng tầm 130km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng chừng 130km, Cảng TP.. Hải Phòng 115km
Diện tích 636ha (sẽ lấp đầy), Cách Thành Phố Hà Nội khoảng chừng 35km, Sân bay thế giới Nội Bài khoảng tầm 50km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng chừng 110km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng tầm 125km, Cảng Hải Phòng khoảng tầm 120km
Diện tích 300ha, Cách Hà Thành thủ đô khoảng chừng 65 km.Cách cảng TPhường. Hải Phòng khoảng chừng 110 km. Cách trường bay thế giới Nội Bài 70 km. Cách cảng Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) khoảng tầm 150 km. Cách cửa khẩu Việt-Trung (tỉnh giấc Lạng Sơn) khoảng chừng 145 km
Diện tích 598ha, Cách Hà Nội TP Hà Nội khoảng chừng 52 km. Cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 67km. Cách Cảng Cái Lân (thức giấc Quảng Ninh) khoảng tầm 97 km. Cách cử khẩu Việt Trung (tỉnh Lạng Sơn) khoảng tầm 142 km. Cách cảng TP.. Hải Phòng khoảng 137km
Diện tích 270ha, Cách Hà Nội Hà Nội Thủ Đô khoảng 55 km, Cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng chừng 70km, Cách Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng 90 km, Cách cửa ngõ khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng tầm 145 km, Cách cảng TP Hải Phòng khoảng 140km --- Area 270ha - About 55 km from Hanoi capital, about 70 km from Noi Bai international airport, 90 km from Cai Lan port (Quang Ninh province), about 145 km from Viet Trung (Lang Son province) border gate. km, about 140km from Hai Phong port.

*