BÀI TẬP VỀ MẠO TỪ CÓ ĐÁP ÁN

các bài tập luyện tiếng Anh cho trẻ em về mạo trường đoản cú là một trong những phần tiếp sau của bài học ngữ pháp tiếng Anh giải pháp sử dụng mạo từ trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về mạo từ có đáp án


Với mọi dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh về mạo từ gồm lời giải sau đây sẽ giúp đỡ những em học viên tự cấp giờ đồng hồ Anh lớp 1 đến 2,3,4,5 trsinh hoạt đi học giờ Anh kết quả rộng.

Học tiếng Anh mang lại trẻ em bài học ngữ pháp về mạo trường đoản cú trên phương pháp thực hiện mạo từ vào giờ Anh. Nội dung bài bác tập tiếng Anh về mạo tự gồm đáp án tiếp sau đây giúp các em củng vắt kỹ năng ngữ pháp đã có được học vào bài học về mạo trường đoản cú.

Bài tập tiếng Anh về mạo từ bỏ tất cả đáp án

Các em phải nắm vững kỹ năng và kiến thức ngữ pháp về mạo trường đoản cú trong bài học kinh nghiệm trước để gia công giỏi phần bài tập giờ Anh về mạo từ này nhé!

*

I. Chọn đáp án đúng để điền vào nơi trống (chú ý: ký kết hiệu “x” Tức là ko buộc phải mạo từ)

1. We are looking for _______ place to lớn spend ________ night.

A. the/the B. a/the C. a/a D. the/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

A. the/the B. a/a C. the/a D. a/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. the B. a C. an D. x

4. Would you pass me ________ salt, please?

A. a B. the C. an D. x

5. Can you show me ________way khổng lồ ________station?

A. the/the B. a/a C. the/a D. a/the

6. She has read ________interesting book.

A. a B. an C. the D. x

7. You’ll get ________shoông xã if you touch ________ live sầu wire with that screwdriver.

A. an/the B. x/the C. a/a D. an/the

8. Mr. Smith is ________ old customer & ________ honest man.

A. An/the B. the/an C. an/an D. the/the

9. ________ youngest boy has just started going khổng lồ ________ school.

A. a/x B. x/the C. an/x D. the/x

10. Do you go to ________ prison lớn visit him?

A. the B. a C. x D. an

11. ________eldest boy is at ________ college.

A. a/the B. the/x C. x/ a D. an/x

12. Are you going away next week? No, ________ week after next.

A. an B. a C. the D. x

13. Would you like to lớn hear ________ story about ________ English scientist?

A. an/the B. the/the C. a/the D. a/ an

14. There’ll always be a conflict between ________ old và ________ young.

A. the/the B. an/a C. an/the D. the/a

15. There was ________ collision at ________ corner.

A. the/a B. an/the C. a/the D. the/the

16. My mother thinks that this is ________ expensive sầu cửa hàng.

A. the B. an C. a D. x

17. Like many women, she loves ________ parties và ________gifts.

A. the/ a B. a/the C. a/a D. x/x

18. She works seven days ________ week.

A. a B. the C. an D. x

19. My mother goes to lớn work in ________ morning.

A. a B. x C. the D. an

20. I am on night duty. When you go to lớn ________ bed, I go lớn ________ work.

A. a/x B. a/the C. the/x D. x/x

II. Điền a/an hoặc the:

1. This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……oto crashed into …..tree. ………driver of ……oto wasn’t hurt but …..oto was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:……..blue one and …….grey one. ……..xanh one belongs lớn my neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is.

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would lượt thích lớn have……garden like this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

7. Can you recommend ……..good restaurant?

8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town.

9. There isn’t ……….airport near where I live sầu. …….nearest airport is 70 miles away.

10. “Are you going away next week?”

- “No, …..week after next”

III. Chọn lời giải đúng:

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer than men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t like it.

Xem thêm: Các Bài Học Tiếng Tây Ban Nha Cho Người Mới Bắt Đầu Và Trình Độ Nâng Cao

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I lượt thích skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

11. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

12. All books/all the books on the top shelf belong to me.

13. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

14. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

IV. Điền mạo trường đoản cú phù hợp “a/an/the hoặc x (ko phải mạo từ)”” vào khu vực trống.

1. Are John & Mary ________cousins? ~

No, they aren't ________cousins; they are ________brother & ________sister.

2. ________fog was so thiông xã that we couldn't see ________ side of ________road. We followed ________car in front of us and hoped that we were going ________right way.

3. I can't rethành viên ________exact date of ________storm, but I know it was on ________Sunday because everytoàn thân was at ________church. On ________Monday ________post didn't come because ________roads were blocked by ________fallen

trees.

4. Peter thinks that this is quite ________ cheap restaurant.

5. A: There's ________murder here. ~

B: Where's ________body?~

A: There isn't ________body. ~

B: Then how vị you know there's been ________murder?

6. Number ________hundred and two, - ________house next door khổng lồ us, is for sale.

It's quite ________nice house with ________big rooms ________back windows look out on ________park.

7. I don't know what ________price ________owners are asking. But Dry và Rot are ________agents. You could give them ________ring và make them ________offer.

8. ________postman's little boy says that he'd rather be ________dentist than ________doctor, because ________dentists don't get called out at ________night.

9. Just as ________air hostess (there was only one on the plane) was handing me ________cup of ________coffee ________plane gave sầu ________lurch và ________ coffee went all over ________person on ________other side of ________gangway.

10. There was ________collision between ________oto and ________cycmenu at ________ crossroads near ________my house early in ________morning.

11. Professor Jones, ________man who discovered ________new drug that everyone is talking about, refused to give sầu ________press conference.

12 Peter Piper, ________student in ________ professor's college, asked hyên ổn why he refused to talk to lớn ________press.

*

Đáp án bài bác tập tiếng Anh về mạo tự

I. Chọn câu trả lời đúng nhằm điền vào nơi trống (chụ ý: cam kết hiệu “x” Tức là không buộc phải mạo từ)

1. B 2. A 3. D 4. B 5. A 6. B 7. B 8. C 9. D 10. A

11. B 12. C 13. D 14. A 15. C 16. B 17. D 18. A 19. C trăng tròn. D

II. Điền a/an hoặc the:

1. This morning I bought…a….newspaper and ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…oto wasn’t hurt but …the..car was badly damaged.

3. there are two cars parked outside:…a…..xanh one và …a….grey one. …the…..blue one belongs to my neighbors. I don’t know who …the.. owner of…the..grey one is.

4. My friends live sầu in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would like to lớn have…a…garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

7. Can you recommend …a…..good restaurant?

8. We had dinner in…the….most expensive sầu restaurant in town.

9. There isn’t …an…….airport near where I live sầu. …the….nearest airport is 70 miles away.

10. “Are you going away next week?” - “No, .. the…..week after next”

III. Chọn đáp án đúng:

1. dogs

2. the salt

3. apples

4. the apples

5. women, men

6. tea

7. the vegetables

8. life

9. skiing

10. the people

11. people, aggression

12. All the books

13. The first world war

14. unemployment.

IV. Điền mạo tự thích hợp “a/an/the hoặc x (không yêu cầu mạo từ)”” vào địa điểm trống.

1. x - x - x - x

2. The - the - the - the - the

3. the - the - x - the - x - the – x - x

4. a

5. a - the - a - a

6. a - the - a - x - the - the

7. x - the - the - a - an

8. The - a - a - x - x

9. the - a - x - the - a - the - the - the - the

10. a - a - a - the – x - the.

11. the - the - a

12. a - the - the

Để học tập giờ Anh hiệu quả hơn các bạn hãy cho những em học tập tức thì gần như bài bác học tập giờ đồng hồ Anh mang đến tphải chăng em trên cqaugusta.com nhé. Tại cqaugusta.com, những em sẽ được học đều bài học tiếng Anh giành cho trẻ nhỏ với phần nhiều nội dung bài học kinh nghiệm được update thường xuyên cân xứng cùng với chương trình học tập tiếng Anh cho các em. Học giờ Anh trẻ em thuộc cqaugusta.com vẫn dễ ợt hơn cho những em.