BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN CÓ ĐÁP ÁN

Bài tất cả giải đáp. Sở bài bác tập trắc nghiệm chất hóa học 10 chương V: Nhóm Haloren (P4). Học sinch luyện tập bằng phương pháp lựa chọn giải đáp của bản thân mình vào từng thắc mắc. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, bao gồm phần xem tác dụng để tìm hiểu bài xích có tác dụng của bản thân. Kéo xuống bên dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Cho những phản bội ứng chất hóa học sau, phản ứng làm sao chứng minh Cl2 gồm tính oxi hoá táo tợn rộng Br2 ?

A. Br2 + 2NaCl → 2NaBr + Cl2B. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2OC. Br2 + 2NaOH → NaBr + NaBrO + H2OD. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Câu 2: Trong làm phản ứng chất hóa học, những nguim tố haloren gồm bình thường điểm lưu ý như thế nào sau đây?

A. Thể hiện tại tính khửB. Thể hiện tính lão hóa mạnhC. Có thể nhập vai trò là hóa học khử, hoặc chất thoái hóa hoặc cả haiD. Là hóa học khử rất mạnh

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bán kính ngulặng tử của clo lớn hơn bán kính nguyên ổn tử của flo.B. Độ âm năng lượng điện của brom to hơn độ âm năng lượng điện của iot.C. Tính axit của HF bạo phổi rộng tính axit của HCl.D. Tính khử của ion I$^-$ khỏe mạnh rộng tính khử của ion Br$^-$

Câu 4: Sục Cl2 vào nước, nhận được nước clo màu sắc xoàn nhạt. Trong nước clo có cất các hóa học là :

A. Cl2, H2O.B. HCl, HClO.C. HCl, HClO, H2O.D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương halogen có đáp án

Câu 5: Trong các làm phản ứng hoá học tập, nhằm gửi thành anion, nguyên tử của những nguyên tố halogen đã nhận tuyệt nhường nhịn từng nào electron ?

A. Nhận thêm một electron.

B. Nhận thêm 2 electron.

C. Nhường đi 1 electron.

D. Nhường đi 7 electron.

Xem thêm: Ispostback Là Gì - Một Postback Là Gì

Câu 6: Cho những phát biểu sau:

Trong những bội nghịch ứng chất hóa học, flo chỉ biểu hiện tính thoái hóa.Axit flohidric là axit yếu.Dung dịch NaF loãng được dung có tác dụng dung dịch phòng sâu răng.Trong thích hợp hóa học, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số lão hóa : -1, +1, +3, +5 và +7.Tính khử của các ion halogenua tăng vọt theo sản phẩm từ F-, Cl-, Br-, I-.

Trong các phát biểu bên trên, số phát biểu đúng là

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 7: Đốt cháy 29,25 gam kẽm vào khí clo chiếm được 48,96 gam kẽm clorua (ZnCl$_2$). Hiệu suất của bội phản ứng bên trên là: 

A. 80%B. 75%C. 85%D. 90%

Câu 8: Hòa chảy 2 gam một kim loại M ở trong team IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô can hỗn hợp, nhận được 5,55 gam muối bột. Klặng các loại X là

A. can xi B. bari C. magie D. beri

Câu 9: Các axit : Pecloric, cloric, clorơ, hipoclorơ có công thức theo thứ tự là:

A. HClO4, HClO3, HClO, HClO2.B. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.C. HClO3, HClO4, HClO2, HClO.D. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

A. NaCl được dung làm cho muối hạt ăn uống cùng bảo quản thực phẩm.B. HCl là hóa học khí không color, hương thơm xốc, ít rã nội địa.C. Axit clohidric vừa bao gồm tính thoái hóa, vừa gồm tính khử.D. Nhỏ dung dịch AgNO$_3$ vào dung dịch HCl, gồm kết tủa trắng.

Câu 11: Phát biểu làm sao dưới đây đúng?

A. Dung dịch NaF bội phản ứng cùng với hỗn hợp AgNO3 ra đời AgF kết tủa.B. Iot tất cả bán kính ngulặng tử lớn hơn brom.C. Axit HBr bao gồm tính axit yếu đuối rộng axit HCl.D. Flo bao gồm tính lão hóa yếu hèn hơn clo.

Câu 12: Cho 1,03 gam muối hạt natri halogenua (X) tính năng cùng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa nà sau khi phân bỏ trọn vẹn cho 1,08 gam bạc. Công thức của muối bột X là

A. NaF B. NaBr C. NaI D. NaCl

Câu 13: Cặp chất nào sau đây ko tính năng được cùng với nhau?

A. Al với Br$_2$B. HF và SiO$_2$C. Cl$_2$ với O$_2$D. F$_2$ với H$_2$

Câu 14: Nguim tử flo nhà tất cả một số oxi hóa là -1, trong lúc đó brom với iot có không ít số oxi hóa kiểu như clo. Giải thích hợp như thế nào sau đấy là đúng?

A. Do phần ngoài thuộc của brom, iot và clo có nhiều electron rộng floB. Do brom, iot cùng clo có tính lão hóa táo bạo hơn floC. Do brom, iot với clo có obichảy nd còn trống, trong lúc kia flo thì ko cóD. Do brom, iot và clo gồm nửa đường kính nguyên tử to hơn đối với bán kính nguim tử flo

Câu 15: Nếu cho 1 mol từng chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 thứu tự phản ứng với lượng dư dung dịch HCl quánh, chất tạo nên lượng khí Cl2 nhiều độc nhất là

A. CaOCl2 B. KMnO4 C. K2Cr2O7 D. MnO2

Câu 16: Hình vẽ sau đây bộc lộ phân tích pha chế khí hidro halogenua:

*

Hai hidro halogenua (HX) rất có thể điều chế theo sơ đồ vật bên trên là: 

A. HBr với HIB. HCl và HBrC. HF cùng HClD. HF cùng HI

Câu 17: Dẫn 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí tất cả N$_2$ với Cl$_2$ vào dung dịch Ca(OH)$_2$ư. Sau khi bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, còn sót lại 1,12 lít khí thoát ra. Biết thể tích các khí đo nghỉ ngơi điều kiện tiêu chuẩn chỉnh. Thành phần xác suất thể tích của Cl$_2$ vào hỗn hợp bên trên là

A. 88,38% B. 75,00% C. 25,00% D. 11,62%

Câu 18: Cho những phản bội ứng:

SiO$_2$ + hỗn hợp HF →F$_2$ + H$_2$O $ oversett^circlongrightarrow$AgBr $ oversetaslongrightarrow$Br$_2$ + NaI (dư) →

Trong những phản bội ứng trên, phần nhiều phản ứng gồm tạo thành đối chọi hóa học là

A. (1), (2), (3)B. (1), (3), (4)C. (2), (3), (4)D. (1), (2), (4)

Câu 19: Hỗn hợp A có nhì kim loại Mg cùng Zn, dung dịch B là dung dịch HCl nồng độ C M. Người ta thực hiện 2 xem sét sau: 

- TN1: mang đến 2,02 gam A vào cốc đựng 200ml dung dịch b, sau phản ứng đun cho nóng chan nước cất cánh hơi hết nhận được 4,86 gam chất rắn

- TN2: CHo 2,02 gam A vào ly đựng 400ml dung dịch B, sau phản ứng làm cho nóng cho nước bay tương đối không còn nhận được 5,57 gam hóa học rắn.

Tính cân nặng từng kim loại trong 10,1 gam hỗn hợp A? 

A. 0,72 gam cùng 1,3 gamB. 3,6 gam với 6,5 gamC. 2,4 gam cùng 7,7 gamD. 4,2 gam với 5,9 gam

Câu 20: Hỗn hơp X tất cả NaBr và NaI. Cho các thành phần hỗn hợp X tan trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu mang đến brom dư vào hỗn hợp A, sau bội phản ứng trọn vẹn, cô cạn thấy cân nặng muối hạt khan nhận được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào hỗn hợp A, phản nghịch ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy trọng lượng muối bột khan sút 22,625 gam. Thành phần % khối lượng của một hóa học vào hỗn hợp X là: