Passive voice

Câu bị độnglà một trong những trong số những kết cấu cơ bản về hành trình đoạt được đề thi TOEIC. Các bài xích tập Câu bị động – Passive voice bao gồm đáp án theo từng thì nhằm chúng ta vừa học tập vừa thực hành thực tế làm cho bài bác tập tất cả lời giải cụ thể dễ dàng tiếp thu hơn.

Bạn đang xem: Passive voice


I. Câu bị động là gì?

Câu tiêu cực là câu được sử dụng Lúc mong mỏi nhấn mạnh vấn đề cho đối tượng chịu tác động của hành vi rộng là hành vi đó. Theo mỗi thì áp dụng thì kết cấu của câu bị động cũng đổi khác theo.

Câu thụ động là 1 trong những trong những cấu tạo cơ bạn dạng quan yếu bỏ lỡ nếu khách hàng vẫn trong hành trình dài chinh phục hầu như đỉnh cao bắt đầu trong TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Cùng cqaugusta.com tìm hiểu thêm cấu trúc này nhé.

Câu bị động (Passive Voice)được sử dụng Khi mong mỏi nhấn mạnh mang đến đối tượng người tiêu dùng Chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là bản thân hành động kia. Thời của rượu cồn trường đoản cú sống câu bị động yêu cầu tuân thủ theo đúng thời của hễ từ bỏ sinh sống câu dữ thế chủ động.

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta tất cả cấu trúc câu chủ động là:

S + V + O

2. Công thức Passive voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngở dạng thì nào thì phân chia tobe theo thì đó mà chúng ta cùng khám phá tiếp sau đây.

Nếu câu bao gồm hễ từ và nhị tân ngữ thì mong muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì thường đã dùng tân ngữ kia đưa thành nhà ngữ bị động. Trong trường thích hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave hyên ổn a book = I gave sầu a book to hyên ổn = He was given a book (by me).

Xem thêm: Paid-In Capital Là Gì - Nghĩa Của Từ Paid In Capital Trong Tiếng Việt

3. Tuy nhiên, bạn phải xem xét 2 điểm sau:

a. Nếu S – công ty ngữ trong câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không nên đưa vào câu bị động

Ví dụ:


*
*
*
*
bài bác tập câu bị động
The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show)_____________ the materials that go inlớn the production of concrete.

It is clear that there are five sầu stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials và ending with bags of the finished sản phẩm. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone và clay (4-crush)____________ to lớn form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into lớn a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, & cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand & water. To be exact, concrete (10-consist)_______________ of một nửa gravel, 25% svà, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xác Định Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Là Gì ? Lợi Thế Cạnh Tranh (Moat)

Đáp án Những bài tập câu thụ động (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought lớn me by the waiter.These postcards are sent lớn us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by hlặng.Her ticket was shown to the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going to lớn be bought next year.The customer was handed these boxes by the shop assistant.The first prize was awarded to the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent to lớn your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride khổng lồ school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas and some flowers by us.The fridge was moved into lớn the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going to lớn be dealternative text with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

cqaugusta.com


Chuyên mục: Blogs