ASHAMED LÀ GÌ

ê·bẽ bàng·bẽ mặt·bẽn lẽn·ngượng gập mặt·ê chệ·ốt dột·thẹn·thẹn mặt
London, ashamed of Justin for not trying to save sầu Bailey, calls hlặng "a dumb doctor" và breaks up with hyên ổn (which Justin goes along with).

Bạn đang xem: Ashamed là gì


London, xấu hổ do Justin không cố gắng cứu vãn Bailey, cùng Gọi ông là "một bác bỏ sĩ đần ngốc" với chia ly cùng với anh ta.
And so I woke up the next morning, hung-over, ashamed of myself, & not realising it was the day that would change my life forever.
Rồi sáng sau tôi tỉnh giấc dậy, lao động trí óc phê phê, cảm giác nhục nhã và không còn phân biệt rằng chính là ngày sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi sau.
Giá quăng quật chạy được thì con thật vui mắt, mà lại nói thật là con không đủ mức độ nữa bởi cảm thấy vượt xấu hổ”.
Paul also wrote to lớn Timothy: “Do your utmost to lớn present yourself approved to God, a workman with nothing to lớn be ashamed of, handling the word of the truth aright.”—2 Timothy 2:15.
Phao-lô cũng viết mang lại Ti-mô-thê: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Ttránh như bạn có tác dụng công không vị trí trách được, rước lòng ngay-thẳng giảng-dạy dỗ lời của lẽ thật”. —2 Ti-mô-thê 2:15.
Akane is ashamed of shooting Kogangươi under her watch during her first mission when she judges him a threat khổng lồ an apprehended criminal"s life.
Akane sẽ xấu hổ Việc Thi Hành Viên Shinya Kogami bị trúng đạn trong khi cô trải qua nhiệm vụ thứ nhất để bảo đảm một Tội Phạm Tiềm Ẩn.
Considering the context of a scripture is particularly important in view of what the apostle Paul wrote to lớn Timothy: “Do your utmost khổng lồ present yourself approved khổng lồ God, a workman with nothing khổng lồ be ashamed of, handling the word of the truth aright.”
Việc chú ý vnạp năng lượng cảnh của câu Kinh Thánh là quan trọng đặc biệt nên yếu qua phần lớn gì sđọng vật Phao-lô vẫn viết cho Ti-mô-thê: “Hãy siêng trung ương mang lại được đẹp mắt lòng Đức Chúa Ttránh nlỗi bạn làm cho công không địa điểm trách được, mang lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật”.

Xem thêm: Stt Gia Đình - 79+ Stt Hay Về Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc Nhất


So in love, I"m ashamed to say that when I found out how my husb& stayed young và svào I chose khổng lồ ignore it.
Nên vào tình yêu, tôi đề xuất xấu hổ bằng lòng, khi tôi phát hiện ra... có tác dụng giải pháp như thế nào ck bản thân vẫn tphải chăng cùng khỏe mãi... tôi chọn bỏ qua điều này.
Jehovah’s people —young and old alike— must be as knowledgeable as possible in order khổng lồ help others spiritually and ‘in order lớn present themselves approved to God with nothing khổng lồ be ashamed of, handling the word of the truth aright.’
Dân của Đức Giê-hô-va—ttốt lẫn già—giả dụ có thể được, đề xuất là người dân có kiến thức nhằm mục đích giúp người khác về thiêng liêng và ‘cái đẹp lòng Đức Chúa Trời, không nơi trách được, mang lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật’.
For some time, this man felt too ashamed and too worried lớn approach his wife & his priesthood leaders.
Trong một thời gian dài, anh ta cảm giác vượt xấu hổ và khiếp sợ nhằm đầu thú với vk với những vị chỉ đạo chức tứ tế của bản thân.
8 So vị not become ashamed either of the witness about our Lord+ or of me, a prisoner for his sake, but take your part in suffering adversity+ for the good news by relying on the power of God.
8 Vậy, chớ hổ thẹn vày làm cho chứng về Chúa chúng ta+ tuyệt hổ thứa vày ta, bạn bị tù đọng tội do ngài; tuy nhiên hãy vì chưng cớ tin vui cơ mà gánh đem phần nghịch cảnh của bé,+ dựa vào nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời.
In Lehi’s dream, this fear was triggered by the finger of scorn pointed from the great & spacious building, causing many lớn forget which way they faced and to lớn leave sầu the tree “ashamed” (see 1 Nephi 8:25–28).
Trong giấc mơ của Lê Hi, nỗi lo lắng này bước đầu từ bỏ ngón tay chỉ trỏ khinc miệt từ bỏ tòa đơn vị to lớn béo tròn, làm cho không ít người dân quên là chúng ta cần tập trung vào điều gì với rời khỏi chiếc cây “hổ thẹn” (xin coi 1 Nê Phi 8:25–28).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M