Archive Mail Là Gì

Hộp thỏng Outlook của quý khách hàng cũng chưa lớn lắm và hẳn là sau này gần khách hàng vẫn có thể tìm được email. Để giữ mang đến hộp thư của bạn ko bị đầy, người mua có thể chuyển các mục cũ mà bạn muốn cất giữ đến một kho lưu giữ trữ, một Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) riêng biệt mà người mua có thể mở vào Outlook bất kỳ lúc nào người mua cần.

Bạn đang xem: Archive mail là gì

Lưu ý: Lệnh giữ trữ cùng chức năng không mở ra cho ngẫu nhiên thông tin tài khoản nào vào hồ sơ Outlook của doanh nghiệp nếu khách hàng bao hàm thông tin tài khoản Exchange Server cùng tổ chức triển khai của người tiêu dùng áp dụng lưu trữ trực tuyến của Microsoft Exchange Server. Người quản lí trị mạng của chúng ta có thể tắt kĩ năng này.

Bạn cũng có thể lưu trữ các mục theo cách thủ công bất kỳ Khi nào người tiêu dùng muốn. Theo cách đó, người dùng có thể kiểm soát mục nào cần lưu lại trữ, địa điểm lưu trữ và những mục cũ đến mức nào thì sẽ được lưu trữ.

1. Thực hiện nay một giữa những thao tác sau:

Trong Outlook 2013: bnóng vào tệp > thông tin > lý lẽ dọn dẹp > lưu lại trữ.

Trong Outlook 2016: Bấm Tệp > Thông tin > Công cụ > Dọn sạch mục cũ

*

Mẹo: Tính năng Lưu trữ và Tự động Lưu trữ có thể ko sẵn dùng nếu hồ sơ thư của người mua kết nối với một Máy chủ Exchange. Cũng có thể tổ chức của người tiêu dùng có chính sách bảo quản tlỗi mà chính sách đó ghi đè tính năng Tự động Lưu trữ. Hãy hỏi người quản trị hệ thống của người mua hàng để biết thêm thông báo.

2. Bấm tùy chọn Lưu trữ thỏng mục này và khái quát các tlỗi mục con, rồi chọn thư mục người mua hàng muốn lưu lại trữ.

Xem thêm: Cách Lưu Ảnh Trên Máy Tính Windows 10 Như Thế Nào? Cách Để Lưu Tập Tin: 10 Bước (Kèm Ảnh)

3. Dưới Lưu trữ những mục đã trường thọ thọ hơn, hãy nhập ngày.

*

4. Bạn có thể tạo nhiều tệp .pst nếu khách hàng muốn lưu trữ một vài thư mục theo các thiết đặt sự so sánh. Ví dụ, bạn có thể muốn giữ các mục trong thỏng mục Thư đã nhờ cất hộ lâu hơn các mục vào tlỗi mục Hộp thỏng đến.

5. Hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được đánh dấu là “Không Tự động Lưu trữ” để lưu giữ trữ các mục riêng rẽ mà trmong đó đã bị loại trừ Lúc giữ trữ tự động. Tùy chọn này ko loại bỏ đặc điểm loại trừ đó ra khỏi những mục này, vậy vào đó nó bỏ qua thiết đặt Không Tự động Lưu trữ chỉ riêng rẽ đối với thao tác lưu trữ này.

6. Bấm OK.

Tắt Tự động Lưu trữ

Để chỉ giữ trữ Lúc quý khách hàng muốn, hãy tắt Tự động Lưu trữ.

Bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.Dưới Tự động Lưu trữ, hãy bấm Thiết để Tự động Lưu trữ.Bỏ chọn hộp Chạy Tự lưu lại trữ n ngày một lần.