70 nam tinh ca

70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc VN (1930 - 2000) Trích trường đoản cú SBS Radio (Úc Châu) vì chưng Hoài Nam biên soạn. (This page is for streamming audio. If you need to lớn download MP3 audio, please go HERE)

Phần 01: 1930 Nguyễn Văn uống Tulặng, Đặng Thế Phong Phần 02: 1940 Lê Thương thơm Phần 03: Văn uống Cao phần 1 Phần 04: Vnạp năng lượng Cao phần 2 Phần 05: Dương Thiệu Tước Phần 06: 1945-1946 Phần 07: Thẩm Oánh , Canh Thân, Tô Vũ, Nguyễn Thiện tại Tơ Phần 08: Thế như thế nào là nhạc tiền chiến Phần 09: Phạm Duy Nhượng, Lê Hoàng Long, Tu Mi, Võ Đức Phấn Phần 10: Lưu Hữu Phước, Trần Hoàn, Tô Hoài, Tô Vũ Phần 11: Hoàng Giác, Nguyễn Vnạp năng lượng Khánh, Nguyễn Vnạp năng lượng Tý Phần 12: Nguyễn Thiện nay Tơ, Nguyễn Văn Quỳ, Hoàng Dương Phần 13: Đoàn Chuẩn - Từ Linh Phần 14: Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích Phần 15: Vnạp năng lượng Giảng, Châu Kỳ Phần 16: Anh Việt, Lâm Tuyền Phần 17: Tổng kết tiến trình 1938-1954 Phần 18: Hoàng Trọng Phần 19: Ngọc Bích, Xuân Tiên Phần 20: Vũ Thành, Đan Tchúng ta Phần 21: Phạm Duy Phần 22: Lê Trọng Nguyễn Phần 23: Hoàng Ngulặng Phần 24: Lê Mộng Ngulặng, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng Phần 25: Phạm Đình Chương 1 Phần 26: Phạm Đình Cmùi hương 2 Phần 27: Văn Phụng Phần 28: Hoàng Thi Thơ Phần 29: Nguyễn Văn Đông Phần 30: Tuấn Khanh hao Phần 31: Y Vân Phần 32: Anh Bằng Phần 33: Minh Kỳ Phần 34: Lê Dinh Phần 35: Phạm Mạnh Cương, Phạm Trọng Cầu Phần 36: Lam Pmùi hương Phần 37: Trúc Pmùi hương Phần 38: Huỳnh Anh Phần 39: Khánh Băng Phần 40: Duy Khánh Phần 41: Mạnh Phát Phần 42: Nhật Trường Phần 43: Hoài Linc Phần 44: Song Ngọc Phần 45: Nhật Ngân, Tkhô hanh Sơn Phần 46: Nguyễn Ánh 9 Phần 47: Đỗ Lễ, Bảo Thu Phần 48: Hoài An, Nguyễn Vũ Phần 49: Trường Hải, Dzũng Chinc, Hàn Châu Phần 50: Cung Tiến phần 1 Phần 51: Cung Tiến phần 2 Phần 52: Thanh khô Trang, Anh Việt Thu Phần 53: Phạm Thế Mỹ Phần 54: Trầm Tử Thiêng Phần 1 Phần 55: Trầm Tử Thiêng Phần 2 Phần 56: Trường Sa Phần 57: Từ Công Phụng Phần 58: Trịnh Công Sơn Phần 1 Phần 59: Trịnh Công Sơn Phần 2 Phần 60: Lê Uim Phương thơm Phần 1 Phần 61: Lê Uim Phương Phần 2 Phần 62: Vũ Thành An Phần 63: Ngô Thụy Miên Phần 1 Phần 64: Ngô Thụy Miên Phần 2 Phần 65: Ban Nhạc Tthấp Phượng Hoàng_Phần 1 Xuân Kỷ Sửu: Xuân Trong Tân Nhạc toàn nước Phần 66: Ban Nhạc Tphải chăng Phượng Hoàng_Phần 2 Phần 67: Đức Huy, Nam Lộc, Quốc Dũng, Tùng Giang Phần 68: Phạm Duy Phần 1 Phần 69: Phạm Duy Phần 2 Phần 70: Phạm Duy Phần 3 Phần 71: Phạm Duy Phần 4 Phần 72: Tổng Kết Thời Kỳ Thứ đọng 2 Trong 70 Năm Tình Ca Giai Đoạn Sau 1975Phần 73: Thời Kỳ Sau 1975 Phần 1 Phần 74: Thời Kỳ Sau 1975 Phần 2 Phần 75: Trầm Tử Thiêng Phần 76: Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Song Ngọc, Anh Bằng, Đăng Khánh Phần 77: Tùng Giang, Duy Quang Phần 78: Đức Huy Phần 79: Trần Quảng Nam, Vũ Tuấn Đức, Hoàng Quốc Bảo, Margurerite Phạm Phần 80: Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Duy Trác rưởi, Trần Ngọc Sơn Phần 81: Đăng Khánh Phần 82: Trúc Hồ Phần 83: Lê Tín Hương, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Tkhô hanh Tâm, Đỗ Cung La, Anh Tài, Đặng Hiền Phần 84: Ngô Thụy Miên Phần 85: Lam Pmùi hương Phần 86: Anh Bằng, Từ Công Phụng Phần 87: Nguyễn Đình Toàn Phần 88: Nguyễn Ánh 9 Phần 89: Trần Quang Lộc Phần 90: Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà - Quốc Dũng Phần 91: Bảo Chấn - Bảo Phúc Phần 92: Thanh khô Tùng - Phụ Quang - Quốc Bảo Phần 93: Ngọc Lễ - Trần Tiến Phần 94: Sơ lược về âm nhạc đất nước hình chữ S trong 34 năm 1975-2009 Phần 95: Lời Cảm Tạ